شکایت از اشخاص

شکایت پیمانکار از کارفرما چگونه است؟

دعاوی کار صرفا به اختلافات بین کارفرما و کارگر مرتبط نیست بلکه بین پیمانکار و کارفرما نیز ممکن است اختلافاتی مطرح شود. البته در مورد این موضوع که پیمانکار می‌تواند به موجب قانون کار در گروه کارگران قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد.

اما به طور کلی، پیمانکار وظایفی جدا از کارگران دارد که در هرصورت موظف به پیروی از دستورات کارفرما می‌باشند.

شروع هر رابطه کاری منوط به انعقاد قرارداد است. در واقع زمانی یک رابطه کاری جنبه رسمی و قانونی پیدا می‌کند که بین طرفین قراردادی منعقد شده باشد.

روابط کاری که بدون قرارداد آغاز می‌شود، نمی‌توان آن رابطه را قانونی و رسمی تلقی کرد. در قانون کار صراحتا عنوان شده است که رابطه کاری به موجب عقد قرارداد شکل می‌گیرد.

این موضوع حاکی از آن است که عدم به امضاء رسیدن قرارداد فی ما بین طرفین می‌تواند آثار حقوقی را به همراه داشته باشد.

در برخی از روابط کاری مشاهده شده است که کارفرما از بستن قرارداد با نیروی کار خود خودداری می‌کند یا اقدام به انعقاد قرارداد سفید امضاء می‌نماید.

چنین رفتارهایی از سوی کارفرمایان تخلف محسوب شده و طرف مقابل به راحتی می‌تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به شکایت نماید.

رابطه بین کارفرما و پیمانکار نوعی رابطه کاری محسوب می‌شود و می‌توان مقررات مربوط به قانون کار را برای آن‌ها لحاظ کرد. هر چند که این قانون اشاره مستقیمی به اصطلاح پیمانکار ننموده است اما می‌توان شرایط و ضوابط مربوط به کارگر را تا حدودی اعمال نمود.

همانطور که کارگر و کارفرما در قبال هم یک سری وظایف قانونی دارند، همین موضوع نیز در مورد رابطه بین پیمانکار با کارفرمای خویش نیز اعمال می‌گردد.

پیمانکار به موجب قراردادی که با کارفرما منعقد می‌کند، موظف به اجرای دستورات اعمال شده در قرارداد است. تقریبا برای تمامی پروژه‌های مهندسی، پیمانکار وجود دارد و این مسئله نشان از اهمیت بالای وظایف پیمانکاران است.

در واقع اجرای مسئولیت‌های یک پروژه برعهده پیمانکار است و باید به درستی مفاد قرارداد را بدون کم و کاستی انجام دهد.

رابطه پیمانکار و کارفرما

وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار

اختلاف بین کارفرما با پیمانکار موضوعی کاملا طبیعی است و در بسیاری از مشاغل شاهد وقوع آن‌ها هستیم. پیمانکار ممکن است در مورد مسائل مختلف با کارفرمای خود دچار مشکلاتی شود که معمولا به صورت مسالمت آمیز قابلیت حل و فصل شدن را دارد.

در هر صورت اگر اختلافات و مشکلات کاری بین طرفین به حدی باشد که از روش سازش قابل حل و فصل نباشد، طرح دعوا و شکایت مطرح می‌شود.

در واقع اختلافات جزئی بین طرفین قرارداد کار در نهایت می‌تواند منجر به طرح شکایت قانونی شود. این که کارفرما یا پیمانکار علیه یکدیگر شکایت می‌کنند، هیچگونه منع قانونی ندارد.

در واقع به لحاظ قانونی اگر حقوق فردی بنا به دلایل مختلفی تضییع شد، می‌تواند برای احقاق آن اقدام به طرح دعوا نماید.

حال تصور کنید که کارفرما در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کند، در این صورت پیمانکار می‌تواند از او شکایت کند.

می‌توان گفت که شکایت پیمانکار به دلیل اهمال کارفرما در انجام دادن مفاد قرارداد و سایر وظایفی است که در قرارداد ذکر نشده است.

در قرارداد کار تمامی وظایف طرفین ذکر نمی‌شود بلکه برخی از وظایفی بدون ذکر در قرارداد از لحاظ عرفی برای کارفرما یا پیمانکار به وجود می‌آید.

در هر صورت شکایت پیمانکار از کارفرما می‌تواند به جهات گوناگونی باشد و چنانچه در این زمینه دلایل موجه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را قانونا مطرح کند.

اختلافات حوزه کاری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما علل اصلی آن‌ها به تخلفات در اجرای مفاد قرارداد باز می‌گردد.

قانون کار به نحوی تنظیم شده است که وظایف و مسئولیت‌های به مراتب بیشتری برای کارفرمایان تعریف شده است. در این صورت کارفرما مسئولیت‌های بیشتری در برابر پیمانکار دارد.

بنابراین کارفرما باید نسبت به وظایفی که دارد، آگاه باشد و سعی داشته باشد تا اجرای آن‌ها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

گفتنی است که دعاوی کار رابطه‌ای یک طرفه محسوب نمی‌شود و صرفا به شکایت کارگر و پیمانکار علیه کارفرما ارتباطی ندارد.

بلکه کارفرما نیز این امکان را دارد تا از افراد نیروی کار خود شکایت کند. در واقع اگر پیمانکار نیز در انجام وظایف محول شده تخطی کند، در نهایت با شکایت کارفرما مواجه خواهد شد.

مسئولیت پرداخت حقوق و دستمزد پیمانکار برعهده کارفرما است. در قرارداد کار صراحتا ذکر می‌شود که کارفرما باید در قبال انجام کار از سوی پیمانکار در موعد مشخص اقدام به پرداخت دستمزد به میزان تعیین شده نماید.

حال اگر کارفرما در موعد تعیین شده دستمزد پیمانکار را پرداخت نکند یا حقوق وی را کمتر از آنچه تعیین شده است، نپردازد، طرف مقابل برای رسیدن حق و حقوق قانونی خود به احتمال فراوان اقدامات لازم جهت طرح شکایت را انجام می‌دهد.

همچنین از دلایل دیگری که منجر به اختلاف بین طرفین قرارداد کار می‌شود، بحث عدم بیمه کردن افراد نیروی کار است.

بیمه شدن پیمانکار از طرف کارفرما جزو حقوق قانونی آن‌ها محسوب می‌شود و اگر در این زمینه کارفرما کوتاهی کند، طرف مقابل می‌تواند از او شکایت به عمل آورد.

مرجع حل اختلاف دعاوی کار، ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و سپس اداره کار است. اما در مورد مراجع صلاحیت دار برای حل اختلافات کارفرما با پیمانکار بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

قانون کار مستقیما اشاره کرده است که مراجع مزبور صلاحیت رسیدگی به مشکلات و شکایات طرح شده بین کارفرما و کارگر را دارند و در مورد پیمانکار سخنی به میان نیامده است.

در واقع این موضوع تا حد زیادی به ارتباط بین کارگر و پیمانکار بستگی دارد. اگر پیمانکار را بتوان همان کارگر تلقی کرد، کلیه مقررات و ضوابط مربوط به کارگر در قانون کار برای آن لحاظ می‌شود.

در صورتی که پیمانکار را نتوان در زمره گروه شغلی کارگر قرار داد، در این صورت اعمال مقررات مربوط به کارگران برای آن‌ها کاملا منتفی است.

در این زمینه ممکن است سوالاتی مطرح شود که پیمانکار تحت چه شرایطی می‌تواند از کارفرما شکایت کند؟ چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به شکایت پیمانکار را برعهده دارند؟ چه وظایفی برای کارفرما در قبال پیمانکار تعریف شده است؟

پیمانکار کیست؟

پیمانکار همانطور که از نام آن پیدا است، براساس پیمان و قرارداد منعقد شده، وظایف و کارهای مشخصی را انجام می‌دهد. در واقع شخص پیمانکار، اموری که در قرارداد ذکر شده است را انجام می‌دهد.

همچنین یک سری اموری که با کارفرما توافق نموده است را انجام می‌دهد. در واقع توافق بین کارفرما و پیمانکار بهتر است به صوررت کتبی در قرارداد ذکر شود.

بنابراین پیمانکار به فردی گفته می‌شود که برای یک پروژه از پیش تعیین شده با کارفرما قراردادی را منعقد می‌کند و در این صورت با توافقات صورت گرفته وارد پروژه کاری شده و موظف به اجرای مفاد قرارداد است.

در واقع برنامه‌ها و اهداف پروژه توسط کارفرما تعیین شده و پیمانکار صرفا مسئولیت اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

می‌توان در یک جمله گفت که اصول کلی پروژه توسط کارفرما تعیین شده و پیمانکار باید به درستی آن‌ها را انجام دهد. در واقع نقش پیمانکار، اجرای وظایف و دستوراتی است که از طرف کارفرما تعیین شده است.

ساز و کارهای مربوط به پروژه‌های پیمانکاری توسط کارفرما ارائه شده و پیمانکار مکلف به انجام آن‌ها است. جدای از بحث انجام کار و وظایف محول شده به پیمانکار، وی باید در موعد مشخص این امور را انجام دهد.

در متن قرارداد عنوان می‌شود که پیمانکار با یک سری اموری را در مدت و تاریخ تعیین شده انجام دهد. اجرای صحیح پروژه در موعد تعیین شده از وظایفی است که برای پیمانکار تعیین شده است.

پیمانکار بنا به نوع پروژه‌ها و به تشخیص مشاور می‌تواند در سه نوع پیمانکار عادی، پیمانکار ثانویه و پیمانکار جز وارد پروژه شود که وظایف مختلفی هم خواهند داشت.

پروژه کاری

آیا پیمانکار مشمول کارگران قانون کار می‌باشد؟

نحوه تنظیم قانون کار به نحوی است که به صورت مستقیم به رابطه بین کارگر و کارفرما اشاره شده است. در واقع هدف از تصویب این قانون، نظم دهی به اینگونه روابط و تعیین نمودن اوضاع و شرایط و وظایف قانونی کارفرما و کارگر در قبال یکدیگر است.

اگر به قانون کار توجه کنید، در هیچ یک از مواد قانونی آن اشاره‌ای به پیمانکار نشده است و بر همین اساس منجر به بروز اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است.

اینگونه اختلافات از زمانی پدید می‌آید که در مورد ارتباط بین پیمانکار و کارگر ابهاماتی وجود دارد. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود، آن است که پیمانکار را می‌توان در زمره کارگران مشمول قانون کار قرار داد؟ در واقع پیمانکار همان کارگر مشمول قانون کار است یا خیر؟

پاسخ به این سوال باید از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در وهله اول باید به تعریف کارگر در این قانون پرداخت تا جایگاه شغلی آن مشخص گردد.

به موجب ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

در واقع کارگر در ازای انجام کارهای مشخص از کارفرما حقوق و دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند. بنابراین از تعریف کارگر می‌توان تا حدودی به ارتباط بین پیمانکار با کارگر پی برد.

پیمانکار نیز وظیفه ای مشابه با کارگر دارد و موظف به اجرای اموری است که از طرف کارفرما محول شده است. همچنین پیمانکار در قبال انجام این وظایف از کارفرما حقوق معینی را دریافت می‌کند.

از این دیدگاه می‌توان گفت که پیمانکار در واقع همان کارگر مشمول قانون کار است و می‌توان به جای کارگر اصطلاح پیمانکار را به کار برد.

اما از بعد دیگر، بین پیمانکار و کارگر تفاوت نیز وجود دارد. در رابطه کاری، پیمانکار درجه شغلی به مراتب بالاتر از کارگر دارد و نمی‌توان این دو گروه شغلی را به صورت یکسان با یکدیگر تلقی کرد.

پرواضح است که پیمانکار مسئولیت اجرای پروژه‌ها را برعهده دارد و کارگر نیز باید دستورات کارفرما را اجرا کند، اما طیف شغلی و نوع وظایف و کارهایی که برای آن‌ها در روابط کاری تعریف شده است، کاملا با یکدیگر متفاوت است.

بنابراین می‌توان گفت که پیمانکار نمی‌تواند مشمول کارگران قانون کار قرار گیرد و رابطه‌ای جداگانه بین آن‌ها با کارفرما وجود دارد.

البته این موضوع بین حقوقدانان همواره اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت نمی‌توان نظر قطعی در این زمینه داد.

لازم به ذکر است که اصطلاح کارگر در قانون کار به معنای عام آمده است و به بسیاری از طیف‌های شغلی مرتبط است. در واقع از جهاتی می‌توان مقررات مربوط به کارگران قانون کار را برای پیمانکاران لحاظ کرد اما از جهات دیگر امکان مقایسه کردن آن‌ها وجود ندارد.

رابطه بین کارفرما و پیمانکار

رابطه بین کارفرما و پیمانکار نوعی رابطه کاری محسوب می‌شود. در واقع این رابطه را می‌توان به رابطه کارگری و کارفرمایی تشبیه کرد. البته تفاوت‌هایی در رابطه پیمانکار و کارگر با کارفرما وجود دارد.

برای این که بتوان به صورت عمقی به رابطه بین کارفرما و پیمانکار پی برد، باید ابتدا آشنایی کافی با اصطلاح کارفرما پیدا کرد. ارتباط بین پیمانکار و کارفرما تا حدودی به تعاریف اصطلاحی و وظایف قانونی آن‌ها مرتبط است.

به موجب ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

اگر توجه کنید در ماده مزبور مستقیما به کارگر اشاره شده است و در مورد پیمانکار سخنی به میان نیامده است. با توجه به این که وظایف پیمانکار و کارگر از لحاظ اجرا تا حدودی با هم شباهت دارد، می‌توان در این ماده قانونی از اصطلاح پیمانکار نیز استفاده کرد.

پیمانکار می‌تواند برای کافرمایی که شخص حقیقی یا حقوقی است، کار کند. بنابراین اجرای پروژه‌های تعیین شده می‌تواند از طرف شخص حقیقی یا شرکت یا موسسه خاص به پیمانکار محول شود.

رابطه پیمانکاری و کارفرمایی در واقع رابطه دو طرفه است که هر کدام وظایفی مشخص دارند. بنابراین می‌توان قانون کار را در مواردی برای اینگونه روابط در نظر گرفت.

قرارداد پیمانکار

علل اصلی شکایت پیمانکار از کارفرما

پیمانکار و کارفرما یک سری وظایفی دارند که موظف به اجرای صحیح آن هستند. در صورتی که هریک از طرفین در انجام اموری که به او محول شده کوتاهی کند، زمینه ایجاد اختلافات را فراهم می‌کند.

شکایت پیمانکار به این موضوع بر می‌گردد که کارفرما وظایف خود را به درستی انجام ندهد. در واقع اگر پیمانکار متوجه این موضوع شود که کارفرما قصد سوء استفاده از وی را دارد و همچنین تمایلی به ایفای تعهدات خود نیز ندارد، در نهایت می‌تواند مقدمات لازم جهت طرح دعوا را فراهم کند.

مفاد قرارداد کار نوعی تعهد قانونی برای طرفین محسوب می‌شود که هر کسی باید در حیطه شغلی خود بهترین عملکرد را داشته باشد.

عوامل مختلفی سبب شکایت پیمانکار از کارفرما می‌شود که اصلی‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

  • عدم پرداخت دستمزد در زمان تعیین شده
  • پرداخت دستمزد کمتر از حداقل میزان قانونی
  • بیمه ننمودن پیمانکار از طرف کارفرما
  • عدم پرداخت پاداش مربوط به پایان کار
  • تخطی کارفرما در اجرای مفاد قرارداد
  • سوء استفاده کارفرما از قرارداد سفید امضاء با پیمانکار
  • اخراج پیمانکار بدون ارائه دلایل موجه و قانونی
  • سوء استفاده کارفرما از اسناد ارائه شده بابت ضمانت کار

بیشترین اختلافاتی که منجر به طرح شکایت پیمانکار از کارفرما می‌شود، مربوط به مشکلات مالی است. در واقع علل اصلی شکایات پیمانکاران را می‌توان به مسائل مالی ارتباط داد.

در قانون کار نیز بیشترین وظایف و مسولیت هایی که برای کارفرما تعیین شده است، به مسائل مالی ارتباط دارد. بنابراین کارفرمایان باید اجرای مفاد قرارداد را به بهترین وجه ممکن انجام دهند.

شکایت پیمانکار از کارفرما در مورد مسائل مربوط به پرداخت دستمزد و حقوق

پیمانکاری که برای کارفرما پروژه‌هایی مختلفی را به اجرا در می‌آورد، در ازای آن‌ها دستمزد و حقوق مشخصی را دریافت می‌کند.

یکی از دلایلی که می‌تواند زمینه طرح شکایت پیمانکار را فراهم کند، مسائل مربوط به پرداخت دستمزد است. تخطی کارفرما در پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه می‌تواند منجر به شکایت علیه او گردد.

مسائل مربوط به پرداخت حقوق می‌تواند به دلیل پرداخت حقوق با تاخیر، پرداخت حقوق کمتر از حداقل میزان قانونی و عدم پرداخت دستمزد باشد.

شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت دستمزد

اصلی‌ترین موضوعی که در رابطه کاری مطرح می‌شود و بسیار حائز اهمیت است، بحث پرداخت دستمزد و حقوق است. زمانی که پیمانکار و کارفرما در بدو شروع کار اقدام به بستن قرارداد می‌کنند، باید علاوه بر تعیین شرح وظایف قانونی در محیط کار، می‌بایست تکلیف حقوق و دستمزد کارگر به طور صریح مشخص گردد.

مواردی مانند میزان حقوق، دستمزد و نحوه پرداخت آن، شرایط پرداختی حقوق و دستمزد در قرارداد کار ذکر می‌شود و اجرای آن برعهده کارفرما است.

پرداخت حقوق و مزایا پیمانکار، جزو تکلیف قانونی کارفرما به شمار می‌رود و در تمامی روابط کار، پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در واقع اصلی ترین بخش در روابط کاری، دستمزد و حقوق افراد نیروی کار است که باید به میزان تعیین شده در قانون کار به پیمانکاران پرداخت گردد.

یکی از مشکلات اساسی در روابط پیمانکاری و کارفرمایی، عدم پرداخت حقوق و مزایا پیمانکار است. در واقع این گونه مسائل منجر به ایجاد اختلاف بین طرفین می‌شود و در نهایت می‌تواند به خاتمه یافتن قرارداد کار منجر شود.

در بسیاری از مشاغل، کارفرما به دلایل مختلف حقوق و دستمزد پیمانکار را نمی‌پردازد یا بعد از گذشت مدت زمان طولانی بخشی از حقوق آن‌ها را با شرایط خاص پرداخت می‌کنند.

در واقع کارفرما نمی‌تواند به دلایل مختلف از پرداخت حق و حقوق قانونی پیمانکاران امتناع ورزد. بلکه باید طبق قرارداد کار کلیه دستمزد پیمانکار به همراه سایر مزایا تعلق گرفته به آن‌ها را بپردازد.

در غیر این صورت، پیمانکار می‌تواند از طریق روش‌های قانونی اقدام به طرح شکایت علیه کارفرما نماید. البته در این گونه موارد، کارفرما از پیمانکاران برای پرداخت حقوق مهلت مشخصی را درخواست می‌کنند که به طور معمول پیمانکار برای آنکه به حقوق خود برسد، با چنین درخواستی موافقت می‌کند.

کارگران پیمانکار

شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت به موقع دستمزد

یکی از موضوعاتی که در قرارداد کار مطرح می‌شود، بحث زمان پرداخت دستمزدها است. رویه پرداخت حقوق در ایران به صورت ماهانه است اما برخی افراد ممکن است که روزانه و حتی ساعتی نیز دستمزد دریافت کنند.

در هرصوت پیمانکار با کارفرما باید در مورد موعد پرداخت حقوق به توافق برسد تا در این زمینه با یکدیگر دچار مشکل نشوند.

با مشخص شدن تاریخ پرداخت دستمزد در قرارداد، کارفرما موظف به پرداخت حقوق پیمانکار در موعد مقرر است.

به طور مثال فرض کنید که بین طرفین توافق شده است که آخرین روز هر ماه باید تسویه حساب و پرداختی حقوق کارکنان انجام شود. در این شرایط اگر کارفرما به صورت مداوم دستمزد افراد را با تاخیر و در زمان دیگر پرداخت نماید، منجر خواهد شد تا کارکنان از او شکایت کنند.

در واقع پیمانکار نیز مانند سایر افراد نیروی کار این حق را دارد تا در صورت پرداخت دستمزد با تاخیر از کارفرما شکایت کند.

شکایت از کارفرما به دلیل پرداخت دستمزد کمتر از حداقل میزان قانونی

موضوع دیگری که عمدتا منجر به اختلاف بین پیمانکار با کارفرما می‌شود، پرداخت دستمزد کمتر از حداقل میزان قانونی است. برخی کارفرمایان توجه خاصی به پایه حقوق پیمانکار ندارند و بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی اقدام به پرداخت دستمزد می‌کنند.

پایه حقوق پیمانکاران تقریبا به اندازه کارگران است و کارفرما موظف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی است. وزارت کار هر ساله پایه حقوق کارگران را براساس معیارهای مختلفی تعیین می‌کند و در این صورت دستمزد پیمانکاران نیز برهمین اساس تعیین می‌شود.

البته دستمزد پیمانکاران به صورت پروژه‌ای تعیین شده و پرداخت آن نیز بر همان اساس صورت می‌گیرد. در واقع هر پروژه‌ای که کارفرما با پیمانکار قرارداد می‌بندد، میزان دستمزد به میزان تعیین شده از طرف وزارت کار پرداخت می‌شود.

پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده مغایر با قانون کار می‌باشد و هر گونه توافق نیز که کمتر از میزان تعیین شده باشد، به لحاظ قانونی اعتبار ندارد و پیمانکار امکان احقاق حقوق خود را دارا است.

حتی اگر چندین سال از این موضوع گذشته باشد، باز هم پیمانکار این اختیار را دارد تا برای مطالبه حقوق قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت براساس قانون کارفرما نمی‌توان از میزان حداقل های تعیین شده مانند بیمه، عیدی، سنوات، حقوق و دستمزد به پیمانکار پرداخت نماید حتی اگر پیمانکار به شما توافق محضری دهد.

همچنین در صورتی که کارفرما با پیمانکار قرارداد‌هایی غیر از قرارداد کار منعقد نماید ولی ماهیت قرارداد همام قرارداد پیمانکاری و کارفرمایی باشد، امکان اثبات قرارداد به عنوان قرارداد کار از سوی پیمانکار وجود دارد و می‌تواند حقوق و دیون قانونی خود را مطالبه نماید.

به همین جهت کارفرما به هیچ عنوان نمی‌تواند برای پیمانکار حقوق و مزایایی کمتر از آنچه که مطابق قانون کار مشخص شده است تعیین کند.

در صورتی که پیمانکار کمتر از میزانی که وزارت کار تعیین کرده است، دریافت نماید، می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

امضای قرارداد پیمانکاری

عدم پرداخت حق بیمه پیمانکار و شکایت از کارفرما

تقریبا همان وظایفی که برای کارفرما در قبال کارگران تعریف شده است، برای پیمانکاران نیز وجود دارد. مسئولیت کارفرما در این زمینه صرفا به موضوعات حقوق و دستمزد پیمانکاران منتهی نمی‌شود بلکه پیمانکاران باید از طرف کارفرمایان بیمه شوند.

بیمه نمودن افراد حاضر در محیط کار صرفا به روابط کاری ارتباط ندارد بلکه این موضوع برای تمامی مشاغل وجود دارد.

پیمانکاری که اجرای پروژه‌های ساختمانی را برعهده دارد، باید از طرف کارفرما بیمه شود. در واقع بیمه نمودن پیمانکار جزو تکلیف قانونی کارفرمایان به شمار می‌رود و باید به درستی از عهده این وظیفه برآید.

کارفرمایان مکلف به بیمه کردن پیمانکاران هستند. در واقع پیمانکاران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و این مورد از جمله وظایف اصلی کارفرما به شمار می‌رود.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، پیمانکار می‌تواند از طریق روش های قانونی کارفرما را ملزم به بیمه نمودن نماید.

کارفرما باید در بدو شروع کار اقدام به بیمه کردن پیمانکاران کند که به طور ثابت مبلغ مشخصی را ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

حق بیمه پیمانکار مبلغی است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا این اشخاص علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند. معمولا پرداخت حق بیمه به این سازمان به صورت ماهانه صورت می‌گیرد که در ازای آن سازمان تامین اجتماعی موظف به ارائه خدمات مختلف به پیمانکار است.

در صورتی که تأخیری در پرداخت حق بیمه صورت بگیرد، سازمان تامین اجتماعی کارفرما را جریمه خواهد کرد. باید گفت که در این مورد، جریمه‌ای از پیمانکار دریافت نمی‌شود؛ بلکه کارفرما باید آن را بپردازد.

تا زمان اتمام پروژه از جانب پیمانکار، حق بیمه او باید توسط کارفرما پرداخت شود. در واقع پیمانکار و کارفرما در مورد شرایط پرداخت حق بیمه با یکدیگر به توافق می‌رسند و تا زمان اتمام اجرای پروژه باید پیمانکاران تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

برخی از کارفرمایان از بیمه نمودن پیمانکار خودداری می‌کنند اما غافل از این که ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

در واقع اگر در محیط کار، حادثه‌ای برای پیمانکار رخ دهد و در این شرایط او بیمه نشده باشد، کارفرما در قبال جبران خسارت مسئولیت دارد.

کارفرما در این شرایط باید پاسخگوی بیمه ننمودن پیمانکاران باشد و همچنین خساراتی که به آن‌ها وارد شده است را نیز جبران بنمایند.

چنانچه پیمانکاران تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند و دچار حادثه‌ای نیز شوند، کارفرما دیگر مسئولیتی در قبال جبران خسارت ندارد و شرکت‌های بیمه مسئولیت پرداخت ضرر و زیان وارد شده هستند.

بنابراین در هر صورت اگر کارفرما حق بیمه پیمانکاران را نپردازد یا تحت هیچ شرایطی آن‌ها را بیمه نکند، پیمانکار می‌تواند اقدام به شکایت نماید.

رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما در محاکم دادگستری

به موجب قانون کار، رسیدگی به شکایات و اختلافات حوزه کاری در اداره کار صورت می‌گیرد. در واقع اگر اختلافی بین کارگر با کارفرما یا پیمانکار با کارفرما رخ دهد، اداره کار صلاحیت رسیدگی دارد.

مراجع حل اختلاف و هیات تشخیص به دعاوی کار رسیدگی می‌کنند. رسیدگی در این مراجع برای اختلافات بین کارگر و کارفرما تعریف شده است اما می‌توان در شرایطی نیز شکایت پیمانکاران از کارفرمایان را نیز در این مراجع مطرح نمود.

اگر بخواهیم رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما را در محاکم دادگستری مطرح کنیم، باید از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

در واقع زمانی شکایات مربوط به پیمانکاران در محاکم دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرند که جنبه حقوقی داشته باشند. در واقع اگر کارفرما تخلفی انجام دهد که جنبه کیفری و جرم داشته باشد، در نهایت مراجع قضایی باید در ارتباط با رسیدگی ورود کنند.

در صورتی که کارفرما مرتکب جرمی شود، پیمانکار شکایت خود را باید به جای وازت کار در محاکم دادگستری مطرح کند.

به طور مثال کارفرما امضای پیمانکار را جعل نموده و از آن برای منافع شخصی خود استفاده کند. در این صورت اگر پیمانکار قصد شکایت داشته باشد، باید این موضوع را دادسرا مطرح کند.

چنانچه اختلافات کارفرمایی و پیمانکاری به حوزه کار ارتباط داشته باشد، در این صورت اداره کار می‌تواند در جهت حل اختلافات، اقدامات لازم را انجام دهد؛ در غیر این صورت محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی در این زمینه را خواهند داشت.

داوری بین پیمانکار و کارفرما

داوری یکی از روش‌های حل اختلاف بین کافرما و پیمانکار است. در واقع ارجاع به امر داوری با هدف ایجاد سازش بین ظرفین صورت می‌گیرد.

اگر بین پیمانکار و کارفرما اختلافی مطرح شود، برای آن که مشکلاتشان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود، رسیدگی توسط داور انجام می‌شود.

در قرارداد فردی به عنوان داور مرضی‌الطرفین برای رسیدگی به شکایت پیمانکار از کارفرما تعیین می‌شود و در واقع داوری که از از بین آن‌ها تعیین شده است، برای حل اختلافات اقدام به داوری می‌نماید.

داور ابتدا منشا اصلی اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در قدم بعدی با بررسی چند جلسه از طرفین در این زمینه توضیحاتی را مطالبه کرده و در نهایت اقدام به صدور رای می‌کند.

رای داور به لحاظ قانونی دارای اعتبار بوده و همچنین از درجه اجرایی برخوردار است. در صورتی که کارفرما یا پیمانکار نتوانند داور تعیین کنند، مسئولیت تعیین آن برعهده دادگاه قرار می‌گیرد.

از لحاظ هزینه و زمان، ارجاع شکایت پیمانکار از کارفرما به داوری بسیار به صرفه خواهد بود و اختلافات بین آن‌ها به بهترین شکل ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پروژه پیمانکاری

تنظیم شکوائیه به جهت شکایت پیمانکار از کارفرما

بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و پیمانکار یک امر بدیهی است و در بسیاری از حوزه‌های کاری این امر به وقوع می‌پیوندد. در قانون کار مراجع صالح مانند شورای حل اختلاف و شورای اسلامی کار در نظر گرفته شده است که دعاوی بین پیمانکار و کارفرما در آن مطرح می‌شود.

در هر صورت چنانچه قصد شکایت علیه کارفرما را دارید، باید در وهله اول بتوانید شکواییه مرتبط با موضوع دعوا تنظیم کنید. در صورتی که تنظیم شکواییه به درستی انجام نشده باشد، توسط مرجع ذی صلاح رسیدگی نخواهد شد.

ارائه شکوائیه به مراجع ذی صلاح در واقع اولین و مهم‌ترین قدم در شکایت پیمانکار از کارفرما است. بنابراین اگر تمایل دارید که شکایت شما در اسرع وقت و بدون وجود مشکل خاصی مورد بررسی قرار گیرد، باید بتوانید شکوائیه با رعایت اصول قانونی تهیه نمایید.

تنظیم شکواییه اصولا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می‌گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم شکواییه مرتبط با دعاوی کار را می‌توانید در اختیار سامانه شکایت 24 قرار دهید.

وکیل برای شکایت پیمانکار از کارفرما

در اختیار داشتن وکیل برای طرح انواع دعاوی به اراده و اختیار طرفین بستگی دارد و قانون هیچ گونه اجباری در این زمینه ندارد.

در واقع این که پیمانکار برای طرح شکایت خود علیه کارفرما اقدام به اخذ وکیل بنماید، به تصمیم وی بستگی دارد. پیمانکار حتی بدون وکیل نیز می‌تواند شکایت خود را مطرح نموده و مراجع ذی صلاح اقدامات لازم جهت بررسی آن را انجام می‌دهند.

در خصوص شکایت پیمانکار از کارفرما، وجود وکیل مجرب و کار آزموده در پیش برد صحیح پرونده به دلیل آشنا بودن با قوانین و تجربه‌هایی که از این پرونده‌ها به دست آورده بسیار ضروری است و یقینا در مراحل دادرسی کمک‌کننده فرد شاکی خواهد بود.

داشتن وکیل دارای مزیت‌های فراوانی برای پیمانکار خواهد بود و می‌تواند او در مراحل قانونی شکایت راهنمایی کند. در واقع وکیل بجای پیمانکار تمامی مراحل شکایت را انجام می‌دهد و حتی نیازی به حضور او در جلسات دادرسی نیز نمی‌باشد.

وکیل می‌تواند در این زمینه بهترین دفاعیات را از پیمانکار برای دستیابی به حق و حقوق قانونی انجام دهد و در این صورت احتمال پیروزی پیمانکار نیز در این دعوا بسیار بالا خواهد بود.

انتخاب مشاور حقوقی برای شکایت پیمانکار علیه کارفرما

در عین حال که وجود وکیل در کنار پیمانکار برای طرح شکایت می‌تواند دارای مزیته‌های فراوانی باشد، اما ممکن است که بنا به دلایل مختلفی امکان دسترسی به وکیل برای موکل وجود نداشته باشد.

در واقع هزینه‌های بالای حق‌الوکاله سبب شده است تا بسیاری از افراد از داشتن وکیل در پرونده‌های خود صرف نظر کنند. البته روش‌های دیگری نیز برای این که بتوانید به بهترین شکل ممکن از کارفرما شکایت کنید نیز وجود دارد.

استفاده از خدمات سایت شکایت 24 می‌تواند راهکاری مناسب برای طرح شکایت پیمانکار علیه کارفرما به شمار رود. شکایت 24 آماده خدمت رسانی در ارائه انواع خدمات حقوقی نظیر تنظیم شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و مشاوره‌های تخصصی می‌باشد.

قبل از هر اقدام حقوقی بهتر است از مشاوره‌های تخصصی این سایت که توسط وکلا و کارشناسان مجرب و متخصص انجام می‌شود، استفاده کنید و از راهنمایی‌های وکلای متخصص در زمینه دعاوی کار بهره مند شوید تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.

تشکیل قرارداد برای کارفرما

بهره‌مندی از مشاوره حقوقی سامانه شکایت 24

یکی از روش‌هایی که می‌توان از طریق آن به اطلاعات حقوقی دست یافت، مشاوره حقوقی است. در واقع از طریق مشاوره حقوقی می‌توان به موضوعات و مسائلی که در مورد آن دچار مشکل شده‌اید، اطلاعات لازم را دریافت کنید.

بین مشاوره حقوقی و اطلاعات حقوقی معمولا مرز مشخصی وجود ندارد اما یقینا برخورداری از مسائل این چنینی بدون بهره‌مندی از متخصصین حقوقی عملا غیر ممکن است.

گفتنی است که از روش‌های دیگری که می‌توان به اطلاعات حقوقی دست پیدا کرد، مراجعه به وکیل دادگستری است.

این که در زمینه‌های حقوقی به وکیل یا کارشناس حقوقی مراجعه شود، بستگی به نظر افراد دارد و نمی‌توان طرفین را ملزم کرد که الزاما برای طرح دعوا از وکیل استفاده کنند.

برای دریافت مشاوره حقوقی در وهله اول جستجو ساده در سایت انجام دهید و با مجموعه‌ها و سامانه‌های حقوقی گوناگونی آشنا خواهید شد.

اگر تمایل دارید که با وکلا و متخصین حقوقی در ارتباط باشید و از این افراد مشاوره حقوقی دریافت کنید، سامانه شکایت 24 یقینا انتخاب قابل قبولی برای شما خواهد بود.

گاهی اوقات دیده شده است که اشخاص مختلفی از مجموعه‌ای مشاوره حقوقی دریافت کرده‌اند اما از شرایط کاری و نحوه عملکرد آن‌ها رضایت کافی نداشته‌اند.

با توجه به این که طی چند سال اخیر تعداد مجموعه‌هایی که با هدف سوء استفاده از موکلین اقدام به اخذ مبالغ بالا به عنوان حق‌المشاوره می‌کرده‌اند و در قبال آن هیچ گونه خدماتی را ارائه نداده‌اند، زیاد شده است، باید برای دریافت مشاوره حقوقی به مجموعه‌ای مراجعه کنید که دارای سابقه چندین ساله در این زمینه باشد.

مشاوره‌های حقوقی شکایت 24 به صورت آنلاین، تلفنی و در بستر فضای مجازی نیز انجام می شود که برای افراد مزیت‌های فراوانی دارد.

یکی از این مزیت‌ها برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی است. از طریق مشاوره حقوقی این سامانه می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه اقامه دعاوی حقوقی و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

مزایا دیگر استفاده از مشاوره حقوقی شکایت 24 هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات حقوقی لازم را در مورد مسائل مختلف کسب کرد.

اگر تحت هرشرایطی قصد دارید از کسی شکایت کنید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع این سامانه است که می‌توانیم شما را در تمام مراحل و فرآیند شکایت راهنمایی کنیم.

با توجه به این طرح دعاوی حقوقی از طریق مراجع قانونی، کمی زمان‌بر و نیازمند رعایت یک سری موارد قانونی است و اصول دادرسی مشخص دارد، که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط دریافت مشاوره حقوقی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

چرا شکایت 24 را انتخاب کنیم؟

سامانه شکایت 24 با بهره مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

همچنین این سامانه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم شکایت حقوقی در مراجع قضایی و به تبع آن تنظیم دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سایت شکایت 24 مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره‌مند شوید.

باتوجه به این که شکایت 24 سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.

در ارتباط با نحوه شکایت پیمانکار از کارفرما توضیحاتی ارائه شد اما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا