شکایت از سازمان ها

سازمان‌ها به کلیه تشکیلات دولتی اطلاق می‌شود که به صورت وزارتخانه، نهادهای دولتی خرد و کلان در کشور فعالیت می‌کنند. شکایت از سازمان‌ها اصولا در دو دسته شکایت از خود سازمان و تمامی اقدامات و تصمیمات آن و یا شکایت از افراد مشغول در سازمان مربوطه قابل طرح می‌باشد.
اصل بر این است که تمامی تشکیلات و سازمان‌ها در پهنه یک کشور برای تسریع خدمات‌رسانی به مردم تشکیل شده است و به همین جهت نیز هر گونه عملی مخالف با حقوق شهروندی و نظم اجتماعی باید پیگیری شود.
برخی از تخلفات سازمان‌ها صرفا جنبه اداری یا حقوقی دارند و در نهایت با جریمه یا جبران خسارت حل و فصل می‌شوند اما برخی دیگر از رفتارهای سازمانی ممکن است در دسته انواع جرم نظیر رشا و ارتشا یا اختلاس قرار بگیرد که محکومیت سنگین‌تری در پی خواهد داشت.
آگاهی از حقوق خود در برابر سازمان‌ها و نحوه طرح شکایت از آن‌ها و به عنوان مثال دانستن این نکته که تا چه میزان خود کارمندان سازمان و تا چه حدی روسای آن‌ها و یا نهاد سازمانی مسئول است، هدفی است که در این مجموعه حقوقی دنبال می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا