شکایت از شرکت

شرکت‌ها بارزترین مصداق اشخاص حقوقی هستند که در همه موارد حقوقی و کیفری، جز آن مسائلی که با تاکید بر جنبه انسانی اشخاص پدید آمده، می‌توانند سهیم باشند.

به این ترتیب شرکت‌ها می‌توانند شخصیت پیدا کنند، اشتغال داشته باشند، صاحب دارایی تلقی شوند و در صورت بروز خسارت و ورود آسیب به اشخاص، مسئولیت جبران آن را بر عهده بگیرند. همچنین در بسیاری از موارد می‌توانند تحت عناوین مجرمانه محاکمه شوند.

در تمییز بین حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها و اشخاص حقیقی یعنی افرادی که در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند باید بسیار دقت کنیم چرا که در بسیاری از موارد جرم ارتکابی یا خسارت وارده از سوی شخص به دیگری روا داشته شده است. حال ممکن است شخص خاطی مدیرعامل یک مجموعه باشد یا کارمندی ساده در واحد پشتیبانی.

در هر صورت قانونگذار امکانات لازم را برای شکایت از انواع شرکت‌ها بسته به تخلفی که انجام داده باشند، فراهم آورده تا حقوق هیچکس پایمال نشود. با دنبال کردن این روش‌های قانونی می‌توانید در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود، اقدامات لازم را به عمل آورید.

دکمه بازگشت به بالا