شکایت از اصناف

یکی از اهداف تشکیل اصناف و تقسیم‌بندی مشاغل و قرار دادن آن‌ها در گروه‌بندی خاص، به این دلیل بوده است که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی، نظم و ترتیب خاصی را بر هر شغل بار کنیم تا از تخلف و تضییع حقوق مردم جلوگیری نماییم.

عضویت در هر یک از اصناف پیش از آغاز فعالیت افراد، مراحل و شرایطی دارد و باید مو به مو اجرا شود تا جوازهای مربوطه اعطا گردیده و افراد بتوانند کسب و کار خود را قانونا افتتاح نمایند. همین سخت‌گیری‌های اولیه کمک می‌کند تا حفظ حقوق مردمی در هنگام مراجعه محفوظ تلقی شده و تخلف و تضییع یک استثنا انگاشته شود که برخورد نهادی و ساختاری در انتظار آن باشد.

اصناف جدای از بازرسی‌های سالانه و اعطا و تمدید جوازهای کسب، همواره در تلاشند تا تا کم و کیف اعضای خود را بسنجند. ضمن آن که در صورت بروز شکایات و نارضایتی‌های مردمی، اصناف می‌توانند طرف دعوی واقع شوند و پاسخگو باشند.

پیگیری شکایات و گزارش تخلفات صنفی در حیطه صنف مزبور کمک می‌کند تا علاوه بر تعلیق و جریمه مجموعه متخلف، اطلاع‌رسانی‌های گروهی انجام شود تا در حدود آن صنف کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

دکمه بازگشت به بالا