شکایت از اشخاص

می‌توان گفت شکایت از اشخاص در زمره رایج‌ترین دعاوی و اختلافات حقوقی یا کیفری میان افراد است. اشخاص در یک جامعه مدنی از حقوق و تکالیفی برخوردارند و همانطور که باید پیگیر مطالبه حقوق خود باشند، می‌بایست مسئولیت‌های خود را نیز به درستی انجام دهند.

منشا اکثر شکایات علیه اشخاص عدم رعایت حریم شخصی زندگی دیگری است. احترام به حریم دیگری باعث می‌شود تا به اموال و مالکیت وی تجاوز نشود، علیه جان و مال و یا آبروی او اقدامی صورت نگیرد، به او خسارتی وارد نشود و همواره اصل همزیستی مسالمت آمیز مبنای زندگی انسان قرار گیرد.

به این ترتیب بسته به حقی که از دیگری زائل شود، قربانی می‌تواند شکایت حقوقی یا کیفری مطرح کند و خواستار مجازات، جبران خسارت و بازگرداندن و حتی تثیبت حقوق و اموال خود باشد.

دکمه بازگشت به بالا