شکایت از اشخاص

شکایت از گران فروشی چگونه انجام می‌شود؟

گران فروشی و افزایش یافتن چشمگیر قیمت‌ها یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی است که این روزها گریبانگیر مردم شده و می توان گفت همه به نوعی با آن درگیر هستند.

در چند سال اخیر درصد تورم به طور غیر قابل انکاری در کشور ما افزایش یافته و همین افزایش تورم مشکلات متعددی را برای افراد جامعه ایجاد کرده است. چنانچه بخواهیم یک تعریف خلاصه از تورم ارائه دهیم باید بگوییم تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی طولانی است.

البته افراد زیادی فکر می کنند که تورم با گران فروشی معنایی یکسان دارد، اما این تفکر اشتباه بوده و این دو مفهوم تفاوت‌های زیادی با هم دارند.

در زمینه فروش کالا و یا خدمات اریج‌ترین تخلفی که صورت می گیرد گران فروشی است. احتمالا شما نیز شاهد این مورد بوده‌اید که فروشنده‌ای تلاش کند تا جنسی را با قیمت گزافی به شما بفروشد و به عبارتی سعی می کرد شما را برای خرید کالای گران مجاب کند.

اما باید بدانید که کالاها باید بر روی خود قیمت مشخصی داشته باشند و خدمات نیز متناسب با تعرفه تعیین شده قیمت گذاری گردند. ولی بسیاری از فروشندگان به این موارد توجهی نداشته و کالا و خدمات خود را با قیمت گزافی عرضه می کنند. مردم نیز به دلیل آن که از راه‌های شکایت از گران فروشی اطلاع کاملی ندارند اقدامی برای شکایت از آن انجام نمی دهند.

به بیان دیگر می توان این چنین گفت که غالب مردم دیگر نسبت به گران فروشی بی تفاوت شده‌اند و حتی عده‌ای از مردم به دلیل آن که قیمت‌ها دائما در حال نوسان است متوجه گران فروشی نمی شوند. این مقاله به همین منظور تهیه شده است تا افراد با راه‌هایی که می توان از گران فروشی شکایت کرد آشنا شوند و در برابر گران فروشی یک مرجع سکوت نکنند.

احتکار کالا

گران فروشی چیست؟

در قوانین مختلف گران فروشی نیز به شیوه‌های مختلف تعریف شده است. در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی آمده است که:« گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»

ماده 57 قانون نظام صنفی کشور نیز در تعریف گران فروشی بیان نموده:« گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.»

علاوه بر دو قانون مذکور، در بند “ب” ماده 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان گرانفروشی این چنین تعریف شده:« گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.»

اما در نهایت چیزی که میان همه این تعارف مشترک است این است که عرضه کننده، کالا یا خدمات خود را مازاد بر قیمت عرف به فروش برساند.

آیا گران فروشی جرم است؟

در قانون مجازات اسلامی جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس این تعریف و از آنجایی که گران فروشی در چند قانون مختلف نام برده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است، پس جرم محسوب می شود. به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برخی از تخلفاتی که فروشنده‌های صنفی ممکن است مرتکب شوند نام برده شده است که شامل موارد زیر می شود:

 1. گران‌فروشی
 2. احتکار
 3. درج ننمودن قیمت
 4. کم‌فروشی
 5. عرضه خارج از شبکه
 6. تقلب
 7. فروش اجباری
 8. اجرا ننمودن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
 9. و در نهایت صادر نکردن صورتحساب.

بنابراین هر فروشنده‌ای که یکی از این تخلفات را انجام دهد، مردم می توانند تخلف او را گزارش دهند.

گران ‌فروشی در کسب‌ و کارهای اینترنتی

همانگونه که در خصوص تخلفات فروشندگان صنفی بیان نمودیم، فروشندگانی که در پلتفرم‌های اینترنتی اقدام به عرضه کالا یا خدمات می کنند، نباید موارد فوق الذکر را انجام دهند در غیر این صورت افراد می توانند شکایت خود از این کسب‌وکارها را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کنند.

البته لازم به ذکر است که برخی از محصولات قیمت و تعرفه مشخصی دارند و تعرفه آن ها از سوی سازمان‌های مربوطه مانند 124 اعلام می شود. اما مشکل اصلی جایی است که محصول یا خدمت مزبور، نرخ مصوب ندارد. در چنین مواردی در صورتی که کالا یا خدمات قیمت غیرقابل معقولی داشته باشد مردم می توانند اقدام به شکایت از گران فروشی کنند.

بازرسان سازمان با اعلام شکایت از گران فروشی، فروشنده را احضار کرده و فاکتور محصول را دریافت می کنند و بعد از آن که سود متعارف و مالیات را بر آن اضافه کردند اگر دیدند اضافه قیمت چشمگیری دارد آن را تخلف گران فروشی محسوب کرده و به سازمان تعزیرات گزارش می دهند. اما اگر با اضافه کردن سود و مالیات تفاوت زیادی پیدا نکرد، بررسی شکایت از دستور کار اتحادیه خارج می شود.

خرید کالا

گران ‌فروشی چه مجازاتی دارد؟

در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی پس از ارائه تعریف گران فروشی، مجازات آن نیز درج شده است. به موجب این ماده:« تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

 • الف) گران‌ فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
 1. مرتبه اول: تشکیل پرونده.
 2. مرتبه دوم: ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
 3. مرتبه سوم: جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
 4. مرتبه چهارم: جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
 5. مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
 6. مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.
 • ب) گران فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
 1. مرتبه اول: جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی
 2. مرتبه دوم: جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
 3. مرتبه سوم: جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
 4. مرتبه چهارم: علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
 5. مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
 6. مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.
 • ج) گران‌ فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
 1. مرتبه اول: جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی ، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
 2. مرتبه دوم: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
 3. مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
 4. مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
 • د) گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
 1. مرتبه اول: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
 2. مرتبه دوم: جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
 3. مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه ، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم.”
 4. مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی
  تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات، متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.»

نحوه رسیدگی به جرم گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی

به موجب قانون، این سازمان تعزیرات حکومتی است که صلاحیت رسیدگی به شکایت از گران فروشی را دارد. به طور کلی می توان این‌گونه گفت که سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به همه تخلفات صورت گرفته در زمینه تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات را دارد. این سازمان به تخلفات صورت گرفته در این زمینه در دو هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می کند.

شعبه بدوی سازمان تعزیرات یک رئیس و شعبه تجدیدنظر آن یک رئیس و دو عضو دارد بنابراین رسیدگی و صدور حکم در شعبه تجدید نظر نیاز به 2 رأی موافق دارد. در ادامه سایت شکایت 24 رسیدگی را گران فروشی در هر دو شعبه را بررسی خواهد کرد.

 • الف) رسیدگی بدوی به جرم گران‌ فروشی در سازمان تعزیرات

برای شروع رسیدگی بدوی به جرم گران‌فروشی در سازمان تعزیرات باید یکی از موارد زیر رخ دهد:

 1. گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
 2. گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
 3. گزارش سازمان‌های بازرگانی
 4. گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
 5. و در نهایت شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.

حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمانی که شکایت از گران فروشی به سازمان تعزیرات اعلام شده است، این سازمان نظر کارشناسانه خود را اعلام کرده و پرونده را به شعبه بدوی انتقال می دهد.

همانطور که سابق بر این بیان کردیم صلاحیت شعبه بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات رسیدگی به شکایت از گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و… است.

شعبه بدوی رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات در ابتدا متهم را احضار می کند تا در جلسه رسیدگی حضور یابد. حال اگر متهم با وجود دریافت ابلاغیه در جلسه رسیدگی شرکت نکند، شعبه به شکایت از گران فروشی رسیدگی کرده و رأی غیابی صادر می کند. البته لازم به ذکر است که چنانچه شرایط به خصوصی وجود داشته باشد می توان یک قرار کیفری برای متهم صادر نمود البته نباید قرار مزبور منجر به بازداشت وی شود.

در تمامی مراحل رسیدگی طرفین می توانند برای خود وکیل اخذ نمایند. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه مجازات پیش بینی شده برای گران فروشی در هر بار تا میزان 5000 ريال باشد، آرای صادر شده قطعی خواهد بود.

 • ب) رسیدگی تجدیدنظر سازمان تعزیرات در آرای بدوی جرم گران‌ فروشی

کسانی که در رأی صادر شده از شعبه بدوی سازمان تعزیرات به جریمه بیشتر از 5000 ريال محکوم شده باشند این امکان را دارند که نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر کنند. افرادی که امکان دارد در رأی شعبه بدوی محکوم گردند عبارت هستند از:

 1. محکوم‌علیه اعم از حقیقی یا حقوقی یا وکیل قانونی آن
 2. رؤسای سازمان‌های حمایت و تعزیرات حکومتی
 3. رئیس شورای اصناف و رئیس مجمع امور صنفی
 4. اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط
 5. شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی یا وکیل قانونی وی در صورت برائت یا منع پیگرد
 6. رئیس انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مربوط
 7. فرصت تجدیدنظرخواهی 10 روز از زمان ابلاغ رای است. نکته لازم به ذکر آن است که چنانچه میزان جریمه محکوم بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، محکوم این امکان را خواهد داشت که تقاضای رسیدگی پرونده در شعب عالی تجدیدنظر را داشته باشد.

قیمت کالا

راه‌های شکایت از گران فروشی

برای شکایت از گران فروشی راه‌های متعددی وجود دارد که سازمان تعزیراتی که در فوق بیان نمودیم یکی از آنهاست. به گفته سایت شکایت 24 دو راه‌ دیگر برای شکایت از گران فروشی وجود دارد که از قرار زیر است:

 • الف) شکایت از فروشنده گران ‌فروش از طریق سامانه تلفنی 135

افراد علاوه بر آن که می توانند به صورت حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه نموده و اقدام به شکایت از گران فروشی نمایند، این امکان را نیز دارند که از طریق سامانه تلفنی 135 که از سوی سازمان تعزیرات راه اندازی شده است شکایت خود را ثبت کنند و یا گران فروشی را گزارش دهند.

تفاوت گزارش دادن گران فروشی با شکایت از آن در این است که در شکایت از گران فروشی شخص شکایت خود را از طریق کد پیگیری که دریافت می کند پیگیری می کند و از روند رسیدگی اطلاع کسب می کند اما در گزارش، شخص صرفا گران فورشی را اطلاع می دهد و دیگر درخصوص آن پیگیری انجام نمی دهد.

 • ب) شکایت از فروشنده گران ‌فروش از طریق سامانه آنلاین

راه دیگر برای شکایت از گران فروشی، ثبت شکایت در سامانه آنلاین است. سامانه آنلاین ثبت شکایت بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و برای وارد شدن به آن باید به آدرسی اینترنتی https://124.ir/ و یا وبسایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نشانی https://cppo.mimt.gov.ir/ مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نمایید.

با ورود به این سامانه باید گزینه ثبت شکایت را انتخاب کنید و فرمی که در آن قسمت وجود دارد را تکمیل نمایید. در این فرم اطلاعاتی باید درج شود که شامل مشخصات و آدرس دقیق واحد صنفی یا خدماتی، مشخصات شخص شاکی و موضوع شکایت می شود. سپس باید از لیستی که برای عنوان تخلف وجود دارد یک مورد را بنا به شکایت خود انتخاب کنید. در نهایت نام کالا یا خدمت و قیمت فروش آن را وارد کنید. و در پایان شکایت خود را ثبت کرده و از طریق کد پیگیری، آن را مرتبا پیگیری نمایید.

چیزی که باید به آن توجه کنید این است که برای شکایت کردن اولین و ضروری‌ترین چیز تهیه شکواییه است. تنظیم شکوائیه شکایت از گران فروشی ممکن است برای هر کسی ساده نباشد به همین جهت سایت شکایت 24 این امکان را فراهم نموده است تا برای کسانی که تمایل دارند شکواییه تنظیم نماید.

سایت شکایت 24 حتی زمانی که تصمیم به اخذ وکیل برای پروسه شکایت خود ندارید در کنار شماست و می تواند برای شما شکواییه تنظیم نماید. زیرا شمواییه در سرعت و روند دادرسی کیفری نقش بسیار مهمی دارد و اگر به درستی تنظیم نشده باشد، احتمال دارد شکایت رد شود. با سپردن تنظیم شکوائیه به سایت شکایت 24 پروسه دادرسی را سرعت بخشیده‌اید و خیالتان راحت است که شکواییه زیر نظر متخصصان و افراد مجرب تنظیم می گردد.

گرانفروشی کالا

هزینه تنظیم شکایت از گران فروشی چقدر است؟

هزینه شکایت از گران فروشی بستگی به این دارد که از کدام مرجع اقدام به ثبت شکایت کنید در نتیجه نمی توان یک هزینه مشخصی برای آن اعلام کرد اما چنانچه تمایل داشته باشید در مورد آن اطلاعات کسب کنید می توانید با کارشناسان سایت شکایت 24 ارتباط برقرار کرده و در هزینه ثبت شکایت و تنظیم شکواییه را سوال نمایید.

شکایت از گران فروشی احتیاج به وکیل دارد؟

شکایت از گران فروشی ممکن است با پیچیدگی‌ها و مسائلی مواجه شود که حضور یک وکیل بتواند تأثیر زیادی در حل آنها داشته باشد. بنابراین همیشه بهترین کار این است که پیش از شکایت کردن با وکلای حرفه‌ای مشورت نمایید تا بتوانند بهترین راه حل را به شما نشان دهند.

نحوه پشتیبانی سایت شکایت 24 از شکواییه تنظیم شده به چه صورت است؟

به طور حتم خدماتی که از سوی سایت شکایت 24 به مردم ارائه می شود مخصوصا تنظیم شکواییه، مستلزم هزینه است و افراد برای دریافت آن باید مبلغی را بپردازند. اما احتمال دارد در پروسه دادرسی کیفری، شخصی که تنظیم شکواییه خود را به سایت شکایت 24 سپرده است با مسائلی روبرو شده و یا شکواییه او رد شود، در چنین حالتی پشتیبانی سایت شکایت 24 شنونده و پاسخگوی تمام سوالات وی بوده و راهنمایی‌های لازم را به او ارائه خواهد داد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۹ رای

‫10 دیدگاه ها

 1. هر جنسی که میخری از هر کجا روی خود اون جنس قیمت تولید کننده زده و بعد قیمت مصرف کنتده رو هم نوشته یعنی روی اون جنس مالیات و ارزش افزوده رو حساب کردن بعد که حساب میکنی قیمت اجناس رو زده دوباره مالیاتش رو هم حساب کرده یعنی من مصرف کننده چند بار باید روی یک جنس مالیات بدم یک بار رو محصول و یک بار پای صندوق بابا شما دیگه کت هر چی دزده از پشت بستید و خودتون شاه دزدید با این مملکت داریتون!!! هیچکسی هم رسیدگی و نظارتی نمیکنه!!!

 2. اینجانب ۱۳ تیر ۱۴۰۲ رفتم از نمایندگی کد ۰۷ شیاءومی درپاساژ علاالدین اعتماد کرده گوشی ردمی نوت ۱۲پرو ۴جی ۲۵۶گیگ رم۸ را با قیمت ۱۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومن گرفته ام .روز بعد فهمیدم که این گوشی توسایت ترب زیر ۱۱ میلیون تومن و در از نمایندگی های دیگر شیاءومی پرسیدم قیمتش ۱۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومن میباشد.رفتم سراغشان قبول نمیکنند که گران فروخته اند خواهشمندم راهنمایی کنید کجا برای شکایت از این بروم.ممنون

  1. با سلام گل رز عادی یک شاخه شده ۱۰۰۰۰۰ هزارتومن فروشگاه بزرگ میلاد شاهین شهر

  2. شکایت نکن من شکایت کردم به هیچ جا نرسیدم. فقط زمان و پول و اعصابت هدر میدره هموطن عزیز.

 3. سلام
  مردم اینا توان رسیدگی ندارند و فقط پول میگیرن رفتم قطعه موتور بخرم یارو‌میگه گرون شده دو برابر خریدم بعد متوجه شدم قیمت تعقیر نکرده بلکه بخاطر اجرایی شدن قوانبن مالیات گرون میفروشه فاکتر هم نمیده پس هم نمیگیره بخام شکایت کنم هم از کار میوفتم هم باید پول بدم بیان با این سری دزد جان مردم شاید برخورد کنن په مالیاتتتتتتتنتتتتتتت برا چیه شما خودتون چرا دزدی میکنین مملکت پر دزد شده لعنت بهتون

 4. سلام من یه تلوزیون خریدم مارک BLESTکه فروشنده نقد گفته 19ملیون پانصدبا قصد شده 25ملیون بنده ده ملیون اول دادم که بعد اینکه چند جا قیمت گرفتم دیدم قیمت تلویوزن12600هست که اگه من دو ملیون دیگه می دادم تصفیه بوده فروشند 6500گران تر حساب کرده

 5. فرستادم یه ترموکوبل وبوبین بخاری گازی معمولی برام بیاد که بندازم روی شیر مخصوص بخاری قیمت شد سیصدو بیست هزارتومان یعنی چیزیکی طبق بالاترین قیمتش که خودم دارم بصورت مداوم میخرم واستفاده میکنم جمعا باید نودو پنج هزارتومان میشد …
  حضرات مسئول شکایت میکنیم کسی جوابگو نیست یعنی ماهم باید مثل همان بیشرفان بیشرف بشیم تا ملت وخودمان بدتر بخاک سیاه بنشینیم ادرس فروشگاه که خرید کردیم میشه ایلام خیابان حافظ رندان سابق فروشگاه رشیدی به ۱۲۴هم زنگزدیم وشاکی شدیم ولی بیفایده بوده نمیدانم جریان چیه ایا هماهنگ شده است پس چرابا ما هماهنگ نیستن درصدی میگیرن یا بیخیالن نمیدانم خلاصه فکری بحال ملت بکنید

 6. سلام
  آیینه بغل پراید از یک لوازم یدکی خریدم ۷۵ هزار تومن با فاکتور خرید،روز بعد رفتم از یک لوازم یدکی دیگه همون جنس رو خریدم ۱۶۹ هزار تومن!!!
  گفتم فاکتور بده گفت برگه فاکتور تموم کردم و فقط رسید پول بهم داد!!!
  گفتم من دیروز خریدم ۷۵ هزار !!!
  گفت جنس من فابریک کارخونه است!!!اون حتما تقلبی بوده!!!
  حالا من به کجا شکایت کنم بابت گرانفروشی!!!!
  واقعا بعضیا پولی که در میارن از گوشت سگ حرومتره!!!

 7. سلام ،ما از افق کورش سوسیس خریدم که بعداز رفتن به خانه ،پس از بازکردن ان متوجه شدیم که خرابه ،بعداز بازگرداندن گفتن که مانمیتونیم پس بگیریم چون دکترمون نیست ،آخه انصافه هفتادوشیش هزار تومان ازحقوق روزی دویست و پنجاه تومان حق زن وبچه رومابدیم فروشگاه ،که بخواد جنس خراب بهمون بده ،جلوی گربه انداختمش نخورد،،میدونیم هیچ ی تواین شکایتها نیست برای مردم بزارید تابخونن ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا