شکایت از شرکت

شکایت علیه بیمه ایران چگونه است؟

در تعریفی امروزی، بیمه عبارت است از، ضمانت از جان یا مال توسط یک نهاد عمومی حقوقی، به این شکل که بیمه گذار یا همان متقاضی دریافت خدمات بیمه ای، برای بیمه نمودن جسم یا مال خود، مبلغی را به صورت ماهانه به شرکت بیمه یا همان بیمه گر پرداخت می کند تا در صورت وقوع خطر و اصابت آن به جان و یا مال وی، شرکت بیمه گر مبلغ معینی را برابر با توافقات و تعهدات حاصله، به بیمه گذار پرداخت نماید. خوشبختانه استفاده از خدمات بیمه ای اعم از عمر، درمان، مسئولیت و… در جوامع امروزی گسترش قابل توجهی داشته است.

در اصطلاح حقوقی و از منظر بسیاری از حقوق دانان نیز بیمه این گونه تعریف گردیده: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌نماید که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف شخص حقیقی یا اشخاص حقوقی (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را به او بپردازد.»

در این مقاله قصد داریم در صورتی که مخاطبین محترم شکایت ۲۴، به هر نحو از شاکیان شرکت های بیمه، خصوصا شرکت بیمه ایران هستند، ضمن پرداختن به موضوعات مرتبط با تخلفات و نقض عهد این شرکت بیمه گر، آن ها را با نحوه و چگونگی شکایت و مراجع قضایی صالح برای طرح شکایت از شرکت بیمه ایران، آشنا نماییم.

شگل گیری بیمه مرکزی ایران و هدف از تاسیس آن

با افزایش روز افزون تعداد شرکت های بیمه و گسترش این خدمات نوین در کشور، قانون گذار، قانون بیمه مرکزی را به منظور حمایت اتکایی شرکت های بیمه و همچنین نظارت بر خدمات و سیاست‌گذاری در قوانین بیمه تصویب نمود و در پی آن، سازمان بزرگ و یک پارچه بیمه مرکزی نیز تأسیس گردید.

بیمه ایران

اهدافی که مقرر شده است، سازمان بیمه مرکزی دنبال نماید به شرح ذیل است

 • تهیه و تنظیم قوانین بیمه، در کل کشور
 • نظارت بر مؤسسات و نمایندگی‌ها و شرکت های بیمه
 • نقش اتکایی و پشتوانه مالی در مقابل شرکت های بیمه
 • تنظیم بازار بیمه و حفظ نظم آن
 • صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و شرکت های بیمه

تعهدات بیمه ایران در مقابل بیمه گذاران

شرکت های بیمه ایدر مقابل بیمه گذاران خود همواره دارای تعهداتی هستند و عمل به این تعهدات از وظایف آنان است. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در صورتی که به عمد باشد موجب بطلان قرار داد و اگر غیر عمدی و سهواً رخ دهد، موجب فسخ آن می گردد و عملاً خساراتی را برای عامل ورود ضرر به دنبال خواهد داشت.

همچنین بخوانید

شرکت های بیمه در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی، همیشه متعهد هستند که اقدامات زیر را به دقت به انجام برسانند

 1. پرداخت سریع و کامل خسارت وارده به بیمه گذاران
 2. آشنا نمودن بیمه گذاران به وظایف و تکالیفشان در حین عقد قرارداد بیمه
 3. قید کامل مواردی که باعث از بین رفتن حق و حقوق بیمه گذاراندر قراردادهای بیمه می شود.

بیمه ایران

حفظ اسرار بیمه گذار

سایر تعهداتی که به موجب قانون به عهده طرفین معامله قرار می گیرد.

معمولا اساسی ترین تعهد بیمه گر که قاعدتاً عقد قرارداد بیمه نیز برای رسیدن به آن هدف تهیه و تنظیم می گردد، پرداخت خسارت به صورت کامل و در سریع ترین زمان ممکن به بیمه گذاری است که متحمل زیان گردیده است.

مطابق با ماده 19 قانون بیمه، تعهد بیمه گر در خصوص پرداخت خسارت عبارت است از پرداخت تفاوت مال بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع حادثه. مقصود قانونگذار از قید عبارت تفاوت مال بلافاصله قبل و بعد از وقوع حادثه بیانگر این نکته مهم است که بیمه گذار نباید در موضوع دریافت خسارت، انتفاع یا سودی از حادثه رخ داده شده کسب نماید و دریافت خسارت از بیمه گر نباید او را در شرایطی بهتر از گذشته قراردهد. در واقع فلسفه صدور بیمه نامه نباید موجب منفعت و سود آوری گردد، بلکه باید فقط خسارت زیان دیده جبران شود.

بیمه گران مکلفند بیمه گذار را به وظایف و تکالیفشان در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، و در جریان بروز حادثه و در مجموع در تمام مدت اعتبار بیمه نامه آشنا نماید تا حق و حقوقی ازبیمه گذاران ضایع نشود. برای مثال بیمه گذار مکلف است حداکثر تا 5 روز پس از وقوع حادثه آن را به اطلاع بیمه گر خود برساند، این تکلیف بیمه گذار، بیمه گر را نیز مکلف می نماید تا در هنگام قرار داد بیمه این مورد و همچنین سایر موارد لازم را به وی گوشزد کند.

بیمه گر طبق قانون مکلف است کلیه مواردی که باعث از بین رفت حق و حقوق بیمه گذار می گردد به طور واضح و مکتوب در قرارداد بیمه قید نماید. این موضوع به اندازه ای حائز اهمیت است که عدم درج برخی تعهدات در قرارداد بیمه، می تواند در هنگام بروز خسارت، ضررهای جبران ناپذیری را به هر یک از طرفین وارد آورد.

همچنین ممکن است در هنگام تنظیم قرار داد بیمه، بیمه گذار اطلاعاتی به بیمه گر بدهد که در حکم اسرار زندگی و کار او تلقی گردد، در این شرایط بیمه گر مکلف است به عنوان امین این اسرار را نزد خود نگاه دارد و در اختیار دیگران قرار ندهد. برای نمونه یکی از این موارد حفظ اطلاعات مالی بیمه گذاران وعدم افشای آن برای تعیین مالیات و عوارض از سوی مامورین دولتی است.

برخی اصول حاکم بر قرارداد های بیمه

 • اصل حسن نیت

از صولی ترین قواعدی که بر تمام قراردادها و روابط باید حاکم باشد، اصل حسن نیت طرفین در قرارداد است. در قراردادهای بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی شکل گیری روابط بین بیمه گر و بیمه گذار است. معمولا برای بیمه گر این امکان میسر نیست که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد به جبران خسارت احتمالی، تمامی اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه نماید و کیفیات خطر آن را ارزیابی نماید.

در مقابل بیمه گذار نیز از شرکت بیمه انتظار دارد تمام شرایط و ضوابط را که در هنگام بروز حادثه ممکن است به او تحمیل شود، قبل از انعقاد قرارداد کاملا برای او مشخص نماید و در حقیقت بیمه گر به عنوان یک مشاور امین در نظر بیمه گذار محسوب شود.

ساختمان بیمه ایران

 • اصل داوری در بیمه

هراختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به خصوص از لحاظ فنی، ترجیحادر ابتدای امر، از طریق توافق و سازش صورت می گیرد. دو طرف قرارداد بیمه خصوصا بیمه گر، هیچ علاقه ای به طرح دعوا در مراجع قضایی ندارد. زیرا طی مراحل رسیدگی در دادگاه ها کمی طولانی و زمان براست و همچنین امکان دارد به اعتبار حرفه ای و شهرت شرکت بیمه لطمه وارد گردد.

اگر اختلافات طرفین و عدم توافقات، در شمول یا عدم شمول قرارداد یا مبلغ خسارت از طریق سازش امکان پذیر نگردد، معمولا بیمه گران تمایل دارند موضوع به داوری ارجاع شود. مزیت داوری برای بیمه گر در این است که هم کم هزینه تر از دادرسی قضایی است و هم تشریفات خاص محاکم را ندارد. همچنین داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوعات مورد اختلاف طرفین انتخاب می شوند و شاید کمی نسبت به خواسته های بیمه گران نرمش هایی صورت پذیرد.

البته شرایط داوری در بیمه نامه درج می شود و اگر طرفین قرارداد توافق داشته باشند موضوع به یک داور واحد ارجاع می گردد. در غیر اینصورت هر یک از طرفین اختلاف، داور خود را انتخاب می کند که مشترکا به موضوع اختلاف رسیدگی کند. در این مرحله اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در خصوص نکته خاصی رای یکسانی نداشته باشند سر داوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی خواهند کرد و نهایتا رای هیات داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می گردد.

البته از آنجایی که گنجاندن شرط داوری در هر قراردادی، ممکن است موجب اطاله دادرسی گردد و گاها حقوق طرفین قرارداد بیمه را تامین ننماید، همیشه توصیه می شود حتما با مشورت گرفتن از وکیل با تجربه در زمینه قراردادهای بیمه، قرارداد خود را تنظیم نموده و بهترین و مطمئن ترین مسیر را در اختلافات احتمالی انتخاب نمایید.

چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به شکایت ازشرکت بیمه ایران را دارد؟

اگر از شرکت بیمه‌ ایران شکایتی دارید که احیانا دیرتر از حد معمول خسارت پرداخت می‌کند یا از نحوه پاسخگویی و عملکرد این شرکت راضی نیستید، بیمه ‌مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه ای جهت رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران کرده تا بیمه‌شدگان، همچنین زیان‌دیدگان بتوانند شکایت خود را به راحتی پیگیری کنند. البته قبل از طرح هرگونه شکایت در سامانه بیمه مرکزی، حتما از یک وکیل مشاور در این زمینه کسب نظر نمایید.

دعاوی مرتبط با شرکت بیمه ایران در سایر مراجع حقوقی مانند دادگاه‌ها یا شورای حل اختلاف نیز بسته به مبلغ خواسته و موضوع دعوا، قابل طرح ورسیدگی است. صلاحیت مراجع کیفری نیز برای طرح شکایات، صرفا در خصوص جرایم غیر عمد بوده زیرا مسئولیت ناشی از جرایم عمد، به هیچ وجه در موضوع عقد بیمه قرار نمی‌گیرد.

به طور خلاصه در دعاوی‌ که به طرفیت شرکت‌های بیمه اقامه می‌شود، می توان دادگاه صالح را برابر با تقسیم بندی ذیل انتخاب و به آن مراجعه کرد:
دادگاه محلی شایستگی رسیدگی به اختلافات طرفین قرارداد بیمه را دارد، که عقد بیمه در آن محل واقع شده باشد.

اگر شرکت بیمه ایران شعب مختلفی داشته باشد، دادگاهی که در محل شعبه مستقر است صالح به رسیدگی است.

اگر شرکت بیمه شعب مختلفی نداشته باشد، یا شعبه طرف قرارداد بیمه برچیده شده باشد، خواهان باید به دادگاه مستقر در مرکز اصلی شرکت جهت طرح دعوا مراجعه نماید.

البته از آن جایی که طی این مراحل کمی زمان بر است، وپیچیدگی های خاص خود را دارد، مطمئنا نیاز به همراهی یا کسب مشاوره با یک وکیل مجرب دادگستری جهت کسب نتیجه دلخواه، همیشه احساس می شود.

بیمه ایران

شکایت علیه تخلفات شرکت بیمه ایران چقدر زمان می‌برد؟

با توجه به حجم زیاد این گونه پرونده‌ها و از آن جایی که متاسفانه همه روزه شاهد بروزاختلافات متعدد بیمه ای فی مابین شرکت بیمه ایران با بیمه گذاران هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح دعوا به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان زمان دقیقی را بیان کرد. البته پیش گویی زمان در پرونده های حقوقی و حتی کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی قطعا کارشناسان و وکلای شاغل در حوزه دعاوی بیمه ای در شکایت 24، با تجربه ای که در پیگیری وانجام پرونده های مختلف در این زمینه کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

هزینه های طرح شکایت از شرکت بیمه چقدر است؟

با توجه به اینکه برای ثبت دادخواست علیه شرکت بیمه ایران، با توجه به تخلفات و جرایم صورت گرفته مراجع قضایی کشور نیز صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به موضوع و نحوه شکایتیکه به این مرجع ارجاع شده است تعیین می گردد، که البته در مسائل کیفری هزینه زیادی نیست.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت دادخواست تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، اعم از هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت دادخواست یا شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد. برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

برای شکایت از شرکت بیمه ایران چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، برای شکایت شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دارید ارائه نمایید و آن ها را به همراه دادخواست خود ضمیمه پرونده‌تان نمایید.یک وکیل با تجربه می تواند شما را در تنظیم دلایل و مستندات به خوبی راهنمایی نموده و تا حد ممکن پیروزی شما را با توجه به دلایل ابرازی تضمین نماید. توجه داشته باشید که بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند میتوان استفاده نمود. معمولا نسخه قرارداد تنظیمی، و سایر اسناد و مدارکی که از قبل به تایید و نظر وکیل مشاور رسیده، می تواند در جریان رسیدگی به پرونده تاثیر گذار باشد.

بیمه ایران

آیا برای تنظیم شکایت در این مورد نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟

اگر می خواهید طرح دعوای شما از از شرکت بیمه ایران بهتر و با سرعت بیشتری پیش برود و به نتیجه مطلوبی برسید و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب امور قراردادها و تخلفات بیمه گران حتما مشورت کنید. اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی بر عکس، بسیار مهم هستند و می توانند در تغییر نحوه دعوا، واقعا تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف تخلفات قراردادی واقع شده و نحوه تنظیم دادخواست و پروسه رسیدگی، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی طرح دعوای شما را پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی وتسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند. پس اگر شما هم به هر نحو از شاکیان شرکت بیمه ایران هستید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید می توانید از طریق راه ارتباطی ما در شکایت 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هردعوایی در زمینه های حقوقی یا قراردادها، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی، هزینه های کارشناسی و… خواهد بود. در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت دادخواست، بدلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد دعوا مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است. مطمئن باشید حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه پرونده شما را دگرگون خواهد کرد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۶ رای

‫10 دیدگاه ها

 1. سلام
  واقعا جای تاسف که بیمه ای مثل بیمه ایران اینقدر راحت از انجام تعهدات خودش شونه خالی می کنه. من 14 سال سابقه بیمه بدنه داشتم ولی متاسفانه بخاطر عدم اطلاع بیمه نامه را تحویل خریدار ماشینم دادم. الان به راحتی می گن هیچ سابقه ای بدون اصل بیمه نامه قابل پیگیری نیست و به هیچ عنوان راهی نیست

 2. باسلام
  هموطنان عزیز به هیچ وجه بیمه ایران نرید ، کارکنان بیمه ایران هرکاری میکنن که بری بیمه نامه بگیری برای اموالت ولی موقع پرداخت خسارت خدا نصیبتون نکنه هزار راه پیدا میکنن که خسارتتون رو ندن ، و اگه مجبور شدن خسارتتون رو پرداخت کنن هزار دلیل پیدا میکنن که خسارتتون رو خیلی کمتر از واقعیت پرداخت کنن ، یه مشت مفتخور جمع شدن توی هیئت مدیره و اکثر کارمنداش و نمایندگانش با رانت و پارتی بازی استخدام شدن و هرساله مبالغ کلانی رو تحت عناوین مختلف به عنوان حقوق و مزایا میگیرن مانند وامهای بدون بهره که مادام العمر با یه قسط ناچیز از حقوقشون کم میشه هر کارمند تا پایان خدمتش میتونه 3 بار وام خرید ساختمان و هرسال یکبار خرید خودرو بگیره و تمام مناسبتهای ملی و مذهبی برای خودشون مبالغی پاداش پرداخت میکنن اکثر کارمندای بیمه ایران با دست خالی رفتن توی بیمه و اکثرا دارای چندتا ملک توی بهترین نقاط شهرها و ماشینای شاسی بلند و گرون قیمت سوار میشن اونم از حق بیمه های ملت مفلوک ….خدا لعنتشون کنه

 3. خدا ازشون نگذره هیچ جا اینجور کلاه برداری نمیکنن بی شرفتی از حد و مرز خودش گذروندن
  ماشین من ت خیابون پارک بود وقتی برگشتم دیدم براثر تصادف ۲تا خودرو و منحرف شدن یکشون خودروی من داغون شده منم خیلی متمدنانه گفتم خوب اشکالی نداره خودروی شما بیمه است تماس میگیریم افسر میاد بعد خسارت رو از بیمه میگیریم
  هی سرتون درد نیارم ۳ماه درگیر بیمه هستم الان به این نتیجه رسیدم برم اونجا یه سر کارمندانش رو بزنم بعد بیخیال بیمه و خسارت بشم

 4. خسارت خودتون رو از طریق دادگاه پیگیری کنید نبرید بیمه
  اصلا جوابگو نیست الان بنده بعد یک ماه پروندم یک امضا کم داشت یکشون دو هفته رفته بود تهران کسی بجاش نبود تا امضا کنه تا پولتون رو دیرتر بدن بیشتر درصد میگیرن همون دزدیه ولی باکلاسه

 5. با سلام،من پارسال همسرم رو بیمه عمر زنان خانه دار کردم مبلغ ۴میلیون و خورده ای رو بابت حق بیمه سال اول پرداخت کردم ولی وقتی بعد از یک سال خواستیم انصراف بدیم کارمندشرکت بیمه بهمون گفت از ۴میلیون و خورده ای که پرداخت کردیم فقط یک میلیون و هفتصد بهمون میدن وباقی پولمون رو بهمون نمیدن درصورتی که درقرداد ذکر شده فقط ۱۶درصد کسر میشه درصورت انصراف درسال اول ،ولی ۶۰درصد کم میکنن یعنی وقتی به منه سرایدار و کارگر رحم نمیکنن خدا میدونه که با بقیه چیکار میکنن خدا جوابشون رو بده پولی که برای پسر ۲ساله من بود رو بهم ندادن وحالامجبورم تا۱۲سال هرسال اون حق بیمه کوفتی رو پرداخت کنم،اگه کسی راه حلی بلده لطفا بهم بگه که بتونم پولم رو پس بگیرم

 6. در 10 اردیبهشت ماه روز یکشنبه به بیمارستان صارم مراجعه کردم با اینکه بنده کارمند رسمی شهرداری با پوشش بیمه تکمیلی ایرانم ولی منشی کلینیک به بنده اعلام کرده که بیمه شما ابطال و یا در حال فسخ می باشدو شما باید 170 هزار تومان ویزیت بدهید .!!!!!!!!!!امیشه یک نفر جواب بده بعد میگین ما جهان سومی نیستیم .

 7. خدمات بیمه ایران واقعا افتضاحه ،برخورد کارکنان که با لحن طلب کارانه برخورد می‌کنند، وقتیکه میخان خسارت مالی پرداخت کنند .بعد از دوهفته معطلی مبلغی خودشون تشخيص دادن رو به عنوان خسارت پرداخت میکنند

 8. بیمه ایران نکنید مخصوصا اتش سوزی و سرقت انبار که اصلا جوابگو نیستن ، بیمه ایران کلاهبرداره

  1. بیمه من ایران بود بخاطر خواب آلودگی در اتوبان با گارد ریل برخورد کردم هم خودم اسیب دیدم و هم ماشینم اسقاط شد بیمه برای تشکیل پرونده از من فاکتور قطعات خواست که از نمایندگی های مجاز باید تهیه کنم به هر جا رفتم از من ۱۲ درصد کل خسارت و بابت فاکتور خواستن که در اخر سر یکی گفت ۹ درصد میگیرم فاکنور میدم ۱۶/۵ میلیون گرفت و فاکتور داد که خیلی از لوازما موجود نداشت که در فاکتور قید نشد قیمت ماشین من در بیمه بدنه ۲۵۵ میلیون و یه مبلغی بابت ۲۵ درصد نوسان قیمت ازم گرفتن تا در قرارداد لحاظ بشه در آخر سر به من ۱۳۲/۳۰۰ خسارت دادن با اینکه قیمت ماشین من ۳۲۰ میلیون اون موقع بود به اضافه لاشه ماشین خودم که ۴۵ میلیون از من خریدن با اینکه اعتراض کردم بابت مبلغ پرداختی خسارت در اخر سر به من گفتن همینم ندیم چیکار میتونی بکنی
   خواستم بگم بیمه ایران فقط بخاطر اسمش مشهور شده یه عده جمع شدن با پول ملت دارن برا خودشون خوش خوشون میکنن و به ریش من و امثال من میخندن و حق و حقوق مارا ضایع میکنن متاسفم برای خودمان که هیچ کسی برای ما دل نمیسوزونه

 9. بیمه که نیست تویله هست یه مشت آدم…. مردم آزار….
  بجای حل مشکل مردم و رسیدگی به پرونده ای که کلا 20 دقیقه کار داره طرف 20 روز هی میارن هی میبرن کلا هم سربالا جواب میدن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا