شکایت از اشخاص

شکایت از کارفرما به علت عدم پرداخت حق بیمه کارمند و کارگر

راهنمای مطلب

بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان یکی از موضوعات بسیار شایع در روابط بین کارفرما و کارگران است که اغلب کارگران که در این خصوص حقوقشان پایمال گردیده، برای طرح شکایت یا دریافت مشاوره حقوقی بعضا به ادارات کار مراجعه می‌کنند.

شاید برای شما هم به عنوان یک کارگر ساده یا متخصص، این سوال پیش‌ بیاید که اگر کارفرما حق بیمه شما را پرداخت نکند یا اینکه اگر کارفرما کارگر را بیمه نکند چه اتفاقاتی در روابط کاری بین طرفین ایجاد خواهد شد و اینکه آیا طرح شکایت از کارفرما برای رد نکردن بیمه ممکن است یا خیر؟

بیمه، حقی است که قانونگذار در قانون کار و قانون تامین اجتماعی، جهت حمایت از کلیه کارگران در نظر گرفته و در همین رابطه کلیه کارفرمایان را مسئول بیمه کردن کارگران نموده است.

در واقع حق بیمه یکی از تدابیر و مزایای حمایتی قانون گذار شمرده شده و قانونگذار ماده 28 قانون تامین اجتماعی را به عنوان سر منشاء این حق اختصاص داده است.

چرا برخی کارفرمایان از بیمه نمودن کارگران خود، به این اندازه فراری هستند؟

دلایل مختلفی برای این موضوع می‌تواند وجود داشته باشد که چرا کارفرمایان تا این حد از این تکلیف امتناع می‌نمایند؟

شاید مهمترین علت این خودداری آن‌ها این است که کارگاه یا شرکت مربوطه فاقد کد کارگاه است و یا مجوزهای لازم و قانونی را جهت انجام فعالیت شغلی مورد نظر در اختیار ندارند.

در اغلب مواقع نیز برخی از کارفرمایان پرداخت حق بیمه را هزینه مازاد برای کارگاه یا شرکت خود می‌دانند و سعی می‌کنند با تدابیری خاص از جمله قید در قرارداد و یا اخذ سفته و چک از کارگر یا به صورت نوشتن سندی عادی مبنی بر مکلف شدن خود کارگر به پرداخت بیمه به صورت خویش‌فرما، از پرداخت این حق شانه خالی می‌کنند.

البته مورد مهم دیگری نیز که در این خصوص بسیار شایع است، این است که چون پرداخت حق بیمه به حساب تامین اجتماعی سند بسیار محکمی جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی است، لذا در صورتی که کارگر توسط کارفرما بیمه شود، این امر بدین معناست که بین دو طرف بی هیچ شکی رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است.

از این رو کارفرما مکلف است که تمامی حق و حقوق قانونی کارگر را طبق مقررات قانونی و بی هیچ کم و کاستی پرداخت نماید و از هیچ یک از تکالیف قانونی خود نمی‌تواند شانه خالی نماید. فلذا در صورت اثبات این رابطه در مراجع اداره کار، کلیه حقوق و مزایای قانونی بایستی به کارگر پرداخت گردد.

ارسال لیست بیمه، مهمترین دلیل اثبات رابطه گارگری است!

همانگونه که ذکر شد راه‌های مختلفی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی در مراجع اداره کار وجود دارد که در صورت بروز هرگونه اختلاف در روابط طرفین، کارگران می‌توانند به آن‌ها استناد نموده و نسبت به اثبات این رابطه اقدام نمایند.

یکی از راه‌های اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی پرداخت حق بیمه به حساب تامین اجتماعی توسط کارفرماست. این روش از معقول‌ترین روش‌های اثبات رابطه مزبور است و لذا در صورتی که نام کارگر در لیست بیمه کارگاه مربوطه نباشد، مراجع اداره کار یا شخص کارگر باید جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی از طرق دیگری اقدام نمود.

حال در صورتی که این رابطه اثبات شود، کارفرما مکلف است حتی حق بیمه‌های معوقه کارگر را به همراه جریمه متعلقه، به حساب تامین اجتماعی واریز نماید.

بیمه کاری

تصورات اشتباه برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران

سوال اینجاست که آیا کارفرما می‌تواند سهم بیمه ماهیانه خود را به حساب کارگر واریز و طبق قراردادی رسمی او را ملزم به بیمه‌ کردن خود نماید؟

آن چه معمولا رخ می‌دهد و البته ریشه در ناآگاهی برخی کارفرمایان دارد این است که بعضی از کارفرمایان با کارگران توافق می‌کنند که کار مورد نظر آن‌ها بدون بیمه است و یا اینکه هزینه حق بیمه را به طور کامل و مازاد بر حقوق ماهیانه به کارگران پرداخت می‌نمایند تا به صورت خویش‌فرما آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند و یا اینکه با گرفتن اقراری کتبی از کارگر او را ملزم می‌نمایند که کلا از حق بیمه استفاده نکنند و مبلغ آن را صرف سایر هزینه‌ها نمایند.

لازم به تاکید دوباره است که هر گونه قرارداد و یا توافقی که بین کارگر و کارفرما مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه صورت بگیرد حتی اگر با رضایت کامل کارگر نسبت به این موضوع باشد، محکوم به بطلان است و به هیچ وجه محمل قانونی نخواهد داشت و در صورتی که کارگر از این باب شکایت نماید، کارفرما حتی در صورتی که مبلغ حق بیمه را به کارگر پرداخته باشد باز هم محکوم به پرداخت مجدد و همینطور جریمه نیز خواهد بود.

در موارد بسیار زیادی کارگرانی که به دنبال کار هستند در بدو انعقاد قرارداد همکاری به جهت نیاز مبرم مالی و یا فشارهای روحی و روانی و نیاز به کار و فعالیت و گاهی اوقات نیز به علت ناآگاهی، از کارفرما مطالبه حق بیمه نمی‌نمایند و کلیه شرایط کارفرما را قبول می‌کنند اما به روز به روز که با اصول کار و شرایط رابطه کارگر و کارفرمایی آشنا می‌شوند به دنیال حق و حقوق و بیمه می‌افتند.

البته کارفرمایان نیز در بسیاری از مواقع در مراجع کار عنوان می‌نمایند که در بدو همکاری با کارگران تمام این نکات را به وضوح  به آن‌ها اعلام کرده‌اند که شغل مورد نظر بدون پرداخت حق بیمه است.

معمولا بیشتر اختلافات مطرح در اداره کار معمولا پس از بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد، زیرا معمولا کارگر در صورتی که با شرایط شغلی موافق باشد و یا اجبار در پذیرش داشته باشد از بسیاری از حقوق خود همچون بیمه چشم‌پوشی می‌نماید اما هنگامی که به اختلاف و مشکل با کارفرما برخورد می‌کند، به فکر مطالبه این حق خود از کارفرما می افتد .

میزان سهم قانونی بیمه کارگر و کارفرما و تناسب آن در پرداخت به سازمان تامین اجتماعی

فرآیند و روال سازمان بیمه تأمین اجتماعی به این شکل است که در ازای استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی، بیمه ‌شده مکلف است در اوقاتی که مشغول به کار است مبالغی را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

مجموع حق بيمه پرداختى به سازمان تامين اجتماعى معادل ٣٠٪ حقوق و دستمزد مشمول بيمه است كه ٧٪ آن سهم كارگر که باید از حقوق و دستمزد ناخالص كارگر كسر شود و ٢٣٪ آن سهم كارفرماست.

البته علاوه بر موارد اعلام شده، ٣٪ حق بيمه كمک دولتی است كه در بودجه هر سال اعمال مى‌گردد.

حال چنانچه بخواهيم حق بيمه را با عنایت به خدمات سازمان تامین اجتماعی تفكيک كنيم موارد به شرح ذیل خواهد بود:

 • ١٢٪ حق بيمه مربوط به بازنشستگى به میزان
 • ٢٪ حق بيمه مربوط به فوت قبل و بعد از بازنشستگى
 • ٤٪ حق بيمه مربوط به از كارافتادگى
 • ٩٪ حق بيمه مربوط به خدمات درمانى
 • ٣٪ حق بيمه مربوط به بيكارى
 • ٣٪ حق بيمه مربوط به كمک دولت در حوزه خدمات درمانى و بيمه اى

چه مواردی از حقوق دریافتی کارگران، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود؟

مواردی از حقوق کارگر که مشمول کسر بیمه حقوق قرار می‌گیرد متعدد است و موارد مختلفی را شامل می‌گردد، کلیه مبالغ و مزایا که چه به صورت غیر نقدی و چه به صورت نقدی و تحت هر عنوان به کارکنان و کارگران پرداخت می‌گردد، می‌تواند از موارد مشمول کسر بیمه حقوق محسوب گردد.

این موارد مشمول بیمه حقوق باید تحت عنوان‌هایی مثل دستمزد، مزد، کارمزد، کارآموزی و غیر می‌باشد.

بر اساس بند ۱ از بخش چهارم بخشنامه جدید درآمد، وجوه پرداختی زیر مشمول کسر حق بیمه خواهند بود:

 • حقوق ، مزد و دستمزد و حق ‌الزحمه
 • مزایای شغلی فوق و ‌العاده مستمر
 • بابت شیفت کاری و اضافه کاری
 • کشیک فوق‌ العاده و کار در شب
 • فوق ‌العاده برای کارهای زیان آور و سخت
 • حق مربوط به حضور در جلسات
 • مزد بابت روزهای مرخصی و تعطیلی
 • کمک هزینه مسکن
 • پاداش غیر مستمر و مستمر
 • هزینه مربوط به رفت و آمد کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می‌گردد.
 • دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی به کار مشغولند.
 • دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن ‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود)

كارفرمایان از کلیه موارد بالا حق بيمه را از حقوق کارگران و یا کارمندان کم كرده و به اضافه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهند کرد.

کارگران ساختمان

چه مزایایی برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است؟

هر کارگر بیمه‌ شده‌‌ای باید مطلع باشد که در ازای پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی قادر خواهد بود از کدام یک از مزایای بیمه تأمین اجتماعی استفاده نماید. از مهم ‌ترین مزایای استفاده از بیمه تأمین اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • پشتیبانی از بیمه ‌شده برابر با قوانین کار و پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمه‌ شده
 • عرضه بیمه درمان از طریق صدور دفترچه بیمه درمانی برای بیمه‌ شده و افراد تحت سرپرستی او
 • بیمه ‌های درمانی، حوادث و بیماری‌ ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
 • اخذ کمک هزینه بارداری
 • اخذ کمک‌ هزینه ازدواج
 • اخذ هزینه ‌های اروتز و پروتز، عینک طبی، سمعک و ویلچر
 • دریافت مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی
 • اخذ بیمه بیکاری

همان طور که اشاره شد هر کارمند، کارگر و مستخدمی که در محیط‌های‌ کار مشغول به فعالیت باشد باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

این سازمان از بیمه ‌شدگان خود مطابق قوانین کار حمایت می‌نماید و بیمه‌ شده و افراد خانواده او قادر خواهند بود از مزایای بیمه تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی، حقوق، سنوات کاری، حق عائله‌مندی، و بیمه بیکاری استفاده کنند.

بیمه تامین اجتماعی پشتوانه اشخاص بیمه ‌شده است و پس از گذشت 25 یا 30 سال از سابقه کاری آن‌ها، به کارگر حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کند و در صورت فوت بیمه‌ شده، خانواده و دیگر افراد تحت سرپرستی او همچنان می ‌توانند حقوق و مزایای مقرر شده را دریافت کنند.

گزارش بازرسان اداره کار و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تخلفات کارفرمایان

یکی از اقدامات خوب سازمان تامین اجتماعی، استفاده از بازرسان جهت بازدید محسوس و نامحسوس از تمامی شرکت‌ها و کارگاه‌های تحت پوشش این سازمان است.

این سازمان نسبت به مطالبه حقوق کارگران در خصوص پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما بسیار ریزبینانه عمل می‌نماید و بازرسانی را به صورت سرزده به کارگاه‌ها می‌فرستد تا از این نظر مطمئن گردد که همه کارگران شاغل در کارگاه از خدمات بیمه بهره‌مند می‌گردند.

کارگرانی که در کارگاه‌های دارای کد کارگاهی شاغل هستند و کارفرما از بیمه نمودن آن‌ها خودداری می‌نماید، می‌توانند در صورت حضور این بازرسان در محل کارگاه خود مراتب را با ذکر نام خود به آن‌ها اعلام، تا پس از انعکاس مراتب به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، اقدامات بعدی در خصوص تذکر به کارفرما و پیگیری لازم در این رابطه صورت بگیرد.

ضمنا سازمان تامین اجتماعی سامانه‌ای را جهت گزارش مردمی به این سازمان در مورد عدم بیمه نمودن کارگران در کارگاه‌ها راه اندازی نموده و در صورتی که با این سامانه تماس گرفته شود و موارد تخلفات بیمه‌ای کارگران اعلام گردد، سازمان به محل کارگاه مربوطه بازرسانی را اعزام خواهد کرد و در صورت اثبات این موضوع کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگران و همینطور جریمه محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم ثبت نام کارگر در لیست بیمه کارگاه توسط کارفرما

همانگونه که ذکر شد قانون‌گذار در ماده 148 قانون کار بیان داشته است که کارفرمایان مکلفند کارگران را بیمه نماید و برای تخطی از این موضوع، ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته و این ضمانت اجرا را در ماده 183 قانون کار نیز بیان داشته است.

طبق قانون کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

این ماده به صراحت اعلام داشته است که کارفرما مکلف است تمامی مبالغ حق بیمه کارگر را که در طی هر مدت زمانی که از پرداخت آن خودداری کرده پرداخت نماید و البته به جهت این تخطی به دو تا ده برابر جریمه نیز محکوم می‌گردد.

این حق به صورت کاملا قانونی جزیی از تکالیف و وظایف کارفرمایان در نظر گرفته شده است و به هیچ عنوان امکان تخطی از آن وجود نخواهد داشت و در صورتی که کارفرمایی بر خلاف این ماده از بیمه نمودن کارگران تخطی و خودداری نماید، طبق قانون برای عمل چنین کارفرمایانی ضمانت اجراهای سنگینی در نظر گرفته شده است و کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه و همچنین جریمه‌های سنگین به جهت عدم پرداخت آن خواهد شد.

برخلاف تصور برخی از افراد که گمان می کنند جریمه عدم پرداخت حق بیمه به کارگر تعلق می گیرد، جریمه عدم پرداخت حق بیمه، متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و به کارگران پرداخت نخواهد شد. در عوض سوابق بیمه شده از زمان حضور در آن کارگاه تکمیل شده و دارای سابقه بیمه خواهد شد.

انواع بیمه

در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما این مبلغ به چه نحوی محاسبه می‌گردد؟

در نحوه محاسبه حق بیمه کارگر چنان‌چه در مدت زمان اشتغال کارگر حق بیمه‌ای برای او پرداخت نشده باشد، باید بین دو فرض زیرقائل به تفکیک شد:

 • فرض اول: کارگری که حق بیمه او پرداخت نشده است و همچنان درآن کارگاه مشغول به کار است، که در این صورت حقوق فعلی کارگر ملاک محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت و نحوه محاسبه بدین صورت است که:

%30 * مدت زمان عدم واریز حق بیمه * مبلغ دستمزد فعلی کارگر

 • فرض دوم: کارگری که حق بیمه او پرداخت نشده است و سابقا در کارگاه مربوطه اشتغال داشته است،که در این صورت باید دستمزد همان سال اشتغال کارگر ملاک محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت:

%30* مدت زمان عدم واریز حق بیمه وسط کارفرما * دستمزد سال اشتغال به کار

تکالیف متقابل کلیه شرکت‌ها و کارگاه‌ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی

تمامی شرکت‌ ها و کارگاه‌ها چهار وظیفه مرتبط با وظایف خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی دارند که این وظایف عبارتند از:

تکلیف اول: تشکیل پرونده بیمه و دریافت شماره کارگاه

بر طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کلیه صاحبان کارگاه‌های تازه تاسیس حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از تاریخ تاسیس کارگاه، باید به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تأمین اجتماعی کارگاه خود مراجعه کرده و مدارکی دال بر کارفرما بودن خود را ارائه کنند.

در مرحله بعدی شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و کد کارگاه را به آن مجموعه ارائه می‌نماید.

تکلیف دوم: نام ‌نویسی کارگران و اخذ شماره بیمه برای تمام آن‌ها

کسانی که برای اولین بار بیمه می‌گردند باید به واحد مربوط به نام ‌نویسی در شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه نموده تا اطلاعات هویتی و بیمه‌ای آنان در پایگاه اطلاعات شعبه مورد نظر ثبت گردد.

بنابراین جهت شناسایی، انجام امور بیمه‌ای و طبقه‌‌بندی مستندات آنان یک شماره بیمه منحصر به فرد به آنان اختصاص داده می ‌شود. مستحضر باشید که هر کارگر در طول دوران فعالیت شغلی خود صرفا یک کد بیمه منحصر به ‌فرد دارد و با تغییر شغل و تغییر کارگاه این کد به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

تکلیف سوم: تهیه لیست حقوق و دستمزد

کارفرمایان مکلفند ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به بیمه کارکنان را در قالب فایل الکترونیکی و لیست ‌های مربوطه تهیه و به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

تکلیف چهارم: ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه

کارفرمایان مکلفند ظرف مدت یک ماه لیست بیمه تهیه شده را به شعبه بیمه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال کنند و با دریافت فیش الکترونیکی، حق بیمه کارگاه خود را پرداخت نماید.

توجه داشته باشید که کارگاه‌ها برای پرداخت الکترونیکی حق بیمه باید نام کاربری و کلمه عبور منحصر به فرد خودشان را از شعبه مربوطه دریافت کنند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا در مراجع قانونی در خصوص مطالبه حق بیمه کارگران

شما باید کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، سند قرارداد، استشهادیه شهود یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر ادعاهای شما داشته باشد را باید به پیوست، ضمیمه پرونده نمایید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما به مرجع رسیدگی ارائه کنید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می‌توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارشناسان رسیدگی کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.

البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش‌بینی شده، می‌تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی‌تری را برای شما مشخص نماید.

محاسبه حق بیمه

زمان‌بر بودن طرح شکایت از کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه

در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده‌های اداره کار، می‌توان‌ عنوان کرد که طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگر و کارفرما در اغلب موضوعات آن کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری و همچنین برخی دعاوی که در صلاحیت دادگاه ها و دادسراها هستند، می‌توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان‌بر شدن آن را افزایش می‌دهد.

مزایای استفاده از خدمات وکیل و مشاوران حقوقی درخصوص مطالبه حق بیمه

به کرات دیده شده است که برخی از کارفرمایان  از پرداخت حق بیمه کارگران خود امتناع می‌نمایند و پس از اینکه کارگران در مراجع صالح اداره کار به این حق معترض می‌شوند، کلا منکر ارتباط کارگر و کارفرمایی شده و اینجاست که کارگر در ابتدای امر باید این موضوع را اثبات نماید که در مکان مربوطه و طبق ضابطه کار مشغول به فعالیت بوده است.

این مرحله را می توان از سخت‌ترین و سرنوشت ساز ترین مراحل در بررسی به دعوای کارگر از کارفرما محسوب نمود، چرا که در صورتی که این ارتباط اثبات گردد به سهولت می‌توان کارفرما را به پرداخت مبلغ حق بیمه‌ای که نپرداخته است محکوم نمود.

طرح دعوا در مسایل مربوطه دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف تنظیم دادخواست و نحوه دفاع از دعاوی قراردادی، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را  تا حدودی پیش‌بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

نحوه طرح شکایت و پشتیبانی در سامانه حقوقی شکایت 24

مطمئنا طرح دعوا یا دفاع از آن یا تنظیم یک قرارداد خوب درحوزه روابط کارگری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.

در پرونده ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، بدلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه می‌گردد.

یا بی توجهی به تنظیم قرارداد، تبعات جبران ناپذیری را برایش به همراه دارد و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

مطمئن باشید حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه شکایت و یا تنظیم قراردادهای شما را دگرگون خواهد کرد و تنظیم یک قرارداد خوب، قطعا از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا