شکایت از اشخاص

شکایت از فروشنده زمین چگونه است؟

معاملات اموال غیر منقول دارای شرایطی خاص در قانون هستند که عمده تخلفات و شکایات در این زمینه از سوی فروشننده ملک است.

خریدار و فروشنده هر دو در قبال خرید و فروش ملک از یک سری وظایف قانونی برخوردار دارند که کوچک‌ترین تخلف و رفتاری برخلاف آنچه در قرارداد ذکر شده است، موجبات طرح شکایت را فراهم می‌کند.

معاملات ملکی علاوه بر جنبه حقوقی، از جنبه کیفری نیز برخوردار هستند و این احتمال وجود دارد که فروشنده به دلیل تخلف در زمان فروش ملک، علیه او شکایت کیفری شده و به عنوان مجرم نیز شناخته شود.

مواردی مانند فروش مال غیر در خصوص خرید و فروش ملک نیز صدق می‌کند و خریدار می‌تواند از فروشنده طرح دعوا کیفری در مراجع قضایی نیز نماید.

عدم اطلاعات کافی در مورد معاملات ملکی سبب می‌شود تا طرفین در این زمینه متحمل ضرر و زیان فراوان شوند و حتی ملک خود را نیز از دست بدهند.

ممکن است که این موضوع برای شما یا اطرافیانتان اتفاق افتاده باشد که ملکی را خریده باشید اما بعد از گذشت مدت زمانی برای ملک خریداری شده مشکل به وجود آید و مالک جدید برای آن پیدا شود.

در بسیاری از معاملات ملکی مشاهده شده است که فروشنده اقدام به فروش زمین به چندین نفر می‌کند و حال در این شرایط یک زمین دارای چندین مالک بوده و هرکدام ادعای اثبات مالکیت می‌نمایند.

چنین معاملاتی در علم حقوق به عنوان معامله معارض شناخته شده و فروشنده در این بین مقصر اصلی محسوب می‌شود.

شکایت از فروشنده زمین زمانی مطرح می‌شود که فروشنده، ملک مشکل دار را به خریدار بفروشد یا به هر دلیلی فروشنده در زمان فروش زمین تخلفی را انجام دهد که در این شرایط خریدار برای آن که به حقوق قانونی خود برسد، باید اقدام به طرح دعوا علیه فروشنده نماید.

در واقع عدم پایبندی به تعهدات قرارداد ملکی از طرف فروشنده سبب می‌شود تا درخواست طرح شکایت قانونی در این زمینه مطرح شود. با توجه به این که طرح دعاوی ملکی در دادگاه شرایط خاص خود را دارد، بهتر است شاکی در این زمینه از وکیل مشورت بگیرد.

اگر قصد دارید که از فروشنده زمین شکایت کنید، به شما پیشنهاد می‌شود که در این زمینه وکیل بگیرید؛ زیرا اقامه دعاوی ملکی پروسه حقوقی طولانی دارد و به طور معمول بررسی‌های قضایی تا چندین ماه به طول می‌انجامد.

به جهت حساسیت بالای دعاوی ملکی، دادگاه‌ها از جهات مختلف به پرونده رسیدگی می‌کنند و بعد از تکمیل رسیدگی‌های قانونی در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌نمایند.

در خصوص نحوه شکایت از فروشنده زمین و این که برای طرح دعوا در این زمینه باید به کدام مرجع مراجعه کنیم، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

دلایل عمده شکایت از فروشنده زمین

در خصوص انجام معاملات ملکی در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات پایبند نباشند، زمینه بروز اختلاف به وجود آمده و در نهایت طرح شکایت قانونی در این زمینه محسوب می‌شود.

زمانی که ملکی به فروش می‌رسد، ممکن است که خریدار در زمان انجام معامله متوجه تخلف از طرف فروشنده نشود و بعد از گذشت مدت زمانی به این موضوع پی ببرد که یک زمین مشکل دار به او فروخته شده است.

در هر صورت دلایل زیر عمدتا منجر به شکایت از فروشنده زمین می‌شود:

  • شکایت از فروشنده به دلیل فروش مال غیر
  • شکایت از فروشنده به دلیل انجام معامله معارض
  • شکایت از فروشنده با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی
  • شکایت از فروشنده به دلیل اختلاف در متراژ مساحت زمین معامله شده

موارد مزبور به عنوان بخشی از دلایلی است که باعث می‌شود تا از فروشنده زمین شکایت شود. عمده اصلی شکایات در این زمینه به دلیل معامله زمین به صورت معارض است که در ادامه مطلب به صورت مفصل به تمامی این موارد خواهیم پرداخت.

معاملات ملکی

شکایت از فروشنده زمین به دلیل انجام معامله معارض

در مواقعی ممکن است که یک ملکی برای چندین بار توسط مالک معامله شده و ملک مورد نظر به افراد مختلفی فروخته شود.

در واقع اگر شخصی یک ملک را با چند نفر معامله کند، معامله معارض انجام داده است. انجام اینگونه معاملات برای خریدار مشکلاتی را به وجود می‌آورد که در نهایت باید مشخص شود که مالک اولی چه کسی بوده است و برای شکایت باید علیه چه شخصی طرح دعوا نمود.

معامله‌ای را در صورتی می‌توان معارض دانست که خرید و فروش ملک از طریق سند رسمی صورت گرفته باشد. فردی زمین خود را از طریق سند عادی (مانند قولنامه) یا سند رسمی به فرد دیگر می‌فروشد و سپس طی معامله‌ای جداگانه همان زمین را طی سند رسمی به طرف دیگر واگذار نماید.

در این صورت معامله انجام شده به صورت معارض است که خریداران بعدی می‌توانند از فروشنده به دلیل فروش ملک به صورت معارض شکایت کنند.

نکته بسیار مهم در مورد معاملات معارض این است که معامله نخست انجام شده به لحاظ قانونی صحیح است و معاملات بعدی بین خریداران هیچگونه اعتبار قانونی ندارند.

در واقع معامله نخستی که فروشنده با خریدار برای فروش زمین انجام داده‌اند، از صحت قانونی برخوردار است. به دلیل آن که در معامله بعدی فروش زمین از فروشنده سلب مالکیت شده است، معامله انجام شده صحیح نخواهد بود.

این که فروش زمین به خریداران دیگر عملی غیر قانونی محسوب می‌شود، به این دلیل است که فروشنده از معامله دوم دیگر هیچگونه ماکلیت رسمی در ملک ندارد و از آن جهت که مالک زمین محسوب نمی‌شود، معامله‌ای که فروشنده با سایر خریداران انجام داده است، اعتبار قانونی نخواهد داشت.

بنابراین معامله اول بین فروشنده زمین و خریدار صحیح بوده و طبق قانون خریدار می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک داشته باشد. در این صورت خریداران بعدی باید برای تعیین تکلیف ملک معامله شده از فروشنده زمین شکایت کنند.

لازم به ذکر است که در شکایت از فروشنده زمین به دلیل انجام معامله معارض، معامله نخست می‌تواند طی سند عادی یا سند رسمی باشد اما معاملات بعدی الزاما باید طی سند رسمی انجام شود.

فروشنده با اراده قبلی ملک مورد نظر را فروخته است و او نمی‌تواند ادعا کند که زمین را با بی‌اطلاعی اقدام به فروش نموده است.

در سایر معاملات که فروشنده به لحاظ قانونی مالک زمین محسوب نمی‌شود، اختیاری برای انتقال ملک نداشته و در این صورت می‌توان اظهار نظر کرد که صرفا معامله نخست قانونی بوده و به تبع آن آثار حقوقی در پی خواهد داشت.

در خصوص انجام معامله معارض قانونگذار مسئولیت کیفری برای انجام دهنده چنین معامله‌ای انجام داده است. طبیعتا خریدار اولی مسئولیتی در این زمینه ندارد و نمی‌توان علیه او شکایت کرد؛ مگر آن که ثابت شود که خریدار در معامله اولی از معارض بودن فروش زمین مطلع بوده که در چنین شرایطی امکان طرح دعوا علیه فروشنده و خریدار وجود دارد.

در خصوص انجام معامله معارض و مجازات آن، ماده 117 قانون ثبت اینگونه بیان می‌کند:

هرکس به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مال، حقی به شخصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله معارض نماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

طبق ماده مزبور معامله نخست می‌تواند با سند عادی یا رسمی بین طرفین انجام شده باشد اما در سایر معاملات الزاما باید معامله از طریق سند رسمی انجام شود.

فروش زمین متعلق به دیگری

فروش زمین که متعلق به دیگری می‌باشد، ممکن است از طرف فرد دیگری که مالک زمین نیست، انجام شود. شاید این قضیه کمی غیر عادی به نظر برسد که چطور یک فردی که حق مالکیت رسمی در ملکی ندارد، می‌تواند آن را به فروس برساند.

فروش زمین متعلق به دیگری تحت عنوان فروش مال غیر شناخته می‌شود که در قانون برای آن عنوان مجرمانه تعیین شده است.

در واقع شخصی که بدون اجازه از مالک اقدام به فروش زمین وی می‌کند، طبق قانون مجرم شناخته شده و مالک می‌تواند اقدامات لازم جهت طرح شکایت کیفری را انجام دهد.

انتقال دهنده مال که به لحاظ قانونی مالک زمین محسوب نمی‌شود، از طریق روش‌های مختلف خود را به عنوان مالک زمین معرفی کرده و در نهایت زمین را به فروش می‌رساند.

در خصوص انجام این معامله، ضرر و زیان فراوانی به مالک اصلی وارد می‌شود که باید برای پیگیری این موضوع از طریق مراجع قضایی کیفری اقدام کند.

انتقال زمین متعلق به دیگری یا به طور کلی فروش مال غیر، جزو عناوین مجرمانه محسوب می‌شود و می‌توان آن را یکی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری به شمار آورد.

در واقع جرم فروش مال غیر در زمره جرائم علیه اموال محسوب می‌گردد. شخص فروشنده مالی که متعلق به مالک اصلی است، با بهره‌مندی از ترفندهای متقلبانه، زمین مورد معامله را به فروش می‌رساند.

برای تحقق جرم فروش مال غیر، نیازی به تحقق ارکان جرم کلاهبرداری نیست. در واقع در این جرم اغفال مال باخته و ربودن مال به طرق مختلف وجود ندارد.

به بیان دیگر، مالک زمین در زمان انجام معامله حضور ندارد و وی مورد اغفال قرار نمی‌گیرد. شخص کلاهبردار که خود را به جای مالک اصلی معرفی می‌کند، ملک را به خریدار انتقال می‌دهد.

یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود خریدار مورد اغفال فروشنده قرار گیرد، ارائه مدارک جعلی است. در واقع شخص کلاهبردار با ارائه مدارک جعلی سند زمین به نحوی عمل می‌نماید که خریدار را اغفال کرده و در نهایت فرآیند انتقال زمین به شخص خریدار نهایی می‌شود.

در خصوص رکن مادی جرم فروش مال غیر می‌توان گفت که فروش زمین مالک توسط شخص کلاهبردار برای وقوع جرم کفایت می‌کند.

با توجه به این که شخص ثالث که همان مالک جعلی است، در حضور مالک اصلی، زمین را به فروش نمی‌رساند، برای تحقق رکن مادی جرم، حضور مالک نیازی نیست و طی قولنامه تنظیم شده بین طرفین، زمین به فروش می‌رسد.

رکن معنوی در جرم فروش مال متعلق به دیگری، سوء نیت و عمدی بودن چنین رفتاری است. در واقع فروش زمین که به فرد دیگری تعلق دارد، باید عمدا توسط شخص ثالث فروخته شود و به نوعی شخص کلاهبردار برای انجام چنین رفتاری، می‌بایست سوء نیت داشته باشد.

بنابراین اگر فردی از ابتدا قصد فروش مال غیر را نداشته باشد و سهوا و بدون عمد این عمل را انجام دهد، به دلیل عدم تحقق رکن معنوی، فروشنده طبق قانون مجرم شناخته نشده و نمی‌توان به جرم فروش مال متعلق به غیر اقدام به طرح دعوا کیفری کرد.

در ارتباط با مجازات فروش مال غیر، حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال تصرف شده و رد مال به مالک اصلی زمین در قانون در نظر گرفته شده است.

تابلوی فروش زمین

شکایت از فروشنده زمین به دلیل فروش مال غیر

حال که بحث شکایت از فروشنده زمین به دلیل فروش مال غیر مطرح است، باید گفت که فروشنده در این حالت، مالک قانونی زمین نیست و همان شخص کلاهبردار است که بدون اجازه از مالک، ملک او را فروخته است.

شخص شاکی در مورد این جرم، مالک زمین است که ملک او به صورت غیر قانونی معامله شده است.

شاکی باید علیه فروشنده متخلف که خود را به عنوان شخص اصلی مالک به خریدار معرفی کرده است، طرح دعوا کند. برای طرح دعوا نیز می‌بایست ادله محکمه پسند مانند سند رسمی ملک به دادگاه ارائه کند و در واقع مالک بودن خود را باید برای قاضی به اثبات برساند.

به طور معمول پرونده‌هایی که در مورد فروش مال غیر در دادگاه مطرح می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه می‌رسند؛ زیرا مالک زمین با ارائه نمودن سند ملک می‌تواند مالکیت خود در زمین را ثابت کند و فروشنده جعلی نیز مدرک خاصی برای اثبات ادعای خود ندارد.

در صورت مطلع شدن مالک از فروش زمین، می‌تواند از فروشنده و حتی خریدار نیز شکایت کند که در صورت اثبات ادعای وی دادگاه فروشنده را محکوم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اگر زمین طی سند رسمی معامله شده باشد، مالک این امکان را دارد تا بعد از آن که حکم قطعی از سوی مرجع قضایی کیفری صادر شد، اقدام به طرح دعوا خلع ید از فروشنده نیز نماید.

در ارتباط با فروش اموال متعلق به مالکین، در صورتی که مال معامله شده غیر منقول باشد، فروش طی سند عادی انجام می‌شود اما اگر فروش زمین از طریق سند رسمی صورت گیرد، معامله معارض انجام شده است.

در هر صورت با توجه به جنبه کیفری فروش مال غیر، شاکی باید ابتدا در دادسرا شکایت خود را ثبت نماید تا فرآیند مربوطه برای رسیدگی به طرح دعوا انجام شود.

به همراه شکواییه ارائه شده به دادسرا باید مدارک مربوطه پیوست شود. بعد از بررسی شکایت در دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می‌شود.

فروش مال غیر چه تفاوتی با معامله فضولی دارد؟

فروش مال غیر با معامله فضولی شاید به ظاهر با یکدیگر شباهت داشته باشند اما به لحاظ حقوقی دارای تفاوت‌هایی هستند.

در معامله فضولی، شخص ثالث که مالی را می‌فروشد، هدف اصلی وی وارد نمودن زیان به مالک نیست بلکه چه بسا در مواردی نیز معامله انجام شده به سود مالک خواهد شد.

اما در انتقال مال غیر شرایط متفاوت است و فروشنده با این هدف که به مالک ضرر و زیان برساند، وارد معامله شده و کار فروش ملک مربوط به مالک را انجام می‌دهد.

در واقع نقل و انتقال ملک با قصد اضرار به دیگری انجام شده که امکان پیگیری و شکایت از فروشنده از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است.

در مورد فروش مال غیر طرح دعوا توسط چه کسانی انجام می‌شود؟

طرفین دعوا در جرم فروش مال غیر، فروشنده، خریدار و مالک اصلی ملک است. در این زمینه ممکن است این سوالات مطرح شود که مالک از چه کسانی می‌تواند شکایت کند؟ خریدار مال غیر چه حقوق قانونی دارد؟ مسئولیت خریدار زمین که به مالک متعلق است و ملک به او فروخته شده، چه می‌باشد؟

در ارتباط با شکایت فروش مال غیر، مالک در شرایطی می‌تواند هم بی‌طرف در جرم به وقوع پیوسته باشد و هم در این زمینه با فروشنده زمین به نوعی همدست باشد.

تحقق عنوان مجرمانه فروش مال غیر، به اطلاع و ناآگاهی معامله انجام شده می‌باشد. در واقع فردی که در مورد فروش مال غیر طرح دعوا نموده و به عنوان شاکی دعوا شناخته می‌شود، از فروشنده و حتی خریدار امکان شکایت را دارد.

شاید برایتان جالب باشد اما مالک زمین نیز می‌تواند در صورت وجود احراز شرایط، مجرم شناخته شود.

در واقع مالک از انجام چنین معامله‌ای مطلع بوده و با تبانی با فروشنده، زمین خود را می‌فروشد. تبانی مالک با فروشنده برای هر دو طرف حاوی منافع متعددی خواهد بود و در چنین شرایطی خریدار از فروشنده زمین شکایت می‌نماید.

از آن جهت که خرید و فروش زمین با هماهنگی قبلی بین مالک و فروشنده انجام شده است، خریدار به لحاظ قانونی حق دارد تا هم از مالک و هم از فروشنده شکایت کند.

معامله زمین که با تبانی فروشنده و مالک انجام شده است، طبق قانون مالک معاون جرم شناخته شده و مجازات خواهد شد.

شکایت از فروشنده زمین معامله معارض

شکایت از فروشنده زمین به دلیل الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که فروشنده و خریدار در خصوص معامله زمین به توافق می‌رسند و قولنامه‌ای را باهم امضاء می‌کنند، نوبت به انجام مراحل قانونی انتقال ملک می‌رسد.

معاملات ملکی اصولا ابتدا از طریق سند عادی انجام شده و سپس برای انتقال مالکیت به صورت قانونی، سند رسمی تنظیم می‌شود.

انتقال سند رسمی جزو وظایف فروشنده محسوب می‌شود و زمانی دعوا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌شود که فروشنده اقدامات لازم جهت انقال رسمی سند را انجام نمی‌دهد.

در صورتی که تقریبا کلیه فرآیند فروش زمین انجام شده و تنها مرحله سند زدن ملک مانده است، این وظیفه فروشنده است که به همراه خریدار مراحل انتقال سند را انجام دهند.

در صورتی که فروشنده به دلایل مختلف از تنظیم سند رسمی خودداری کند، خریدار این اختیار را دارد تا از فروشنده شکایت کند. خریدار ابتدا این موضوع را به اطلاع فروشنده می‌رساند که برای سند زدن ملک به دفترخانه مراجعه کند.

در صورتی که اقدام خاصی از طرف فروشنده انجام نشود، خریدار دعوا الزام به تنطیم سند رسمی را در دادگاه مطرح می‌کند.

حال با توجه به این که هنوز انتقال مالکیت به صورت رسمی صورت نگرفته و خریدار طرح دعوا نموده است، باید در وهله اول مالکیت شاکی برای دادگاه محرز گردد و بعد از آن به درخواست الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌شود.

دادگاه ابتدا انتقال مالکیت طی سند عادی تنظیم شده یا همان قولنامه تنظیمی بین طرفین را تایید کرده و بعد از آن دادگاه فروشنده را مجبور به انتقال مالکیت طی سند رسمی کند.

صحت طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به واسطه سند عادی اثبات می‌شود. خواهان دعوا در مرحله نخست باید اثبات مالکیت را از طریق سند عادی انجام دهد و سپس بعد از محرز شدن مالکیت خواهان در ملک مورد نظر، قاضی طرف مقابل را ملزم به تنظیم نمودن سند رسمی می‌کند.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوا الزام به تنظیم سند رسمی برای اموال غیر منقول، همان دادگاه محل استقرار ملک است.

هزینه دادرسی برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند به جهت آن که در زمره دعاوی مالی قرار می‌گیرد، 3.5 درصد قیمت ملک است.

در صورتی که بین طرفین سند عادی مانند قولنامه تنظیم نشده باشد، امکان طرح چنین دعوایی وجود ندارد.

تصور کنید که خواهان برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی، مدرک و سند مکتوب در این زمینه نداشته باشد، در این شرایط از آن جهت که اثبات مالکیت امکان پذیر نیست، دادگاه به درخواست خواهان رسیدگی نمی‌کند.

مراحل قانونی دعوا الزام به تنظیم سند رسمی

در ارتباط با مراحل طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی، می‌توان اینگونه بیان کرد که بین طرفین معامله تاریخ سند زدن مشخص شده است یا در این زمینه هیچگونه توافقی بین آن‌ها صورت نگرفته است.

در فرض اول که تاریخ انتقال مالکیت و تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خریدار در دفترخانه حضور پیدا کرده و اگر فروشنده در تاریخ مقرر در محضر حضور پیدا نکند، خریدار گواهی عدم حضور را از سردفتر اخذ نموده و از این طریق می‌تواند اقدامات لازم جهت طرح دعوا را انجام دهد.

در حالتی که تاریخ مشخصی برای تنظیم سند رسمی تعیین نشده باشد، خریدار طی اظهار نامه از فروشنده تقاضا دارد که در تاریخ ذکر شده در اظهارنامه برای انتقال سند در دفترخانه حضور پیدا کند.

چنانچه فروشنده از انجام چنین امری خودداری کند، گواهی عدم حضور فروشنده به خریدار ارائه می‌شود.

هزینه شکایت از فروشنده زمین

وکیل برای شکایت از فروشنده زمین

برای شکایت از فروشنده زمین بهتر است که از وکیل کمک بگیرید. انجام مراحل ثبت شکایت بدون بهره‌مندی از وکیل شرایط را براس آن که به نتیجه دلخواه خود در شکایت برسید، بسیار سخت می‌شود.

در صورتی که دلایل محکمه پسند برای شکایت از فروشنده زمین داشته باشید، در وهله اول بهتر است که با وکیل در این زمینه مشورت کنید.

وجود وکیل در زمان ثبت شکایت از طریق مراجع قضایی برای شاکی کارایی زیادی خواهد داشت که البته به لحاظ قانونی هیچگونه الزامی برای داشتن وکیل وجود ندارد.

این که شاکی قصد شکایت از فروشنده ملک را داشته باشد، به اختیار وی بستگی دارد که در این زمینه توصیه می‌شود حتما با وکیل کاربلد و باسابقه کمک بگیرد.

در واقع در صورت داشتن وکیل دیگر نیازی به انجام مراحل شکایت توسط شاکی نیست و وکیل به جای موکل کلیه فرآیند قانونی طرح دعوا را انجام می‌دهد.

با توجه به این که تنظیم دادخواست یا شکواییه در طرح شکایات حقوقی و کیفری از فروشنده بسیار مهم است، وجود وکیل در این زمینه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

از آن جهت در دعاوی ملکی، داشتن وکیل برای طرفین توصیه می‌شود که طرح چنین دعاوی شرایط و مقررات خاص خود را دارد و در اغلب مواقع اصحاب دعوا برای اقامه اینگونه دعاوی اقدام به اخذ وکیل می‌کنند.

در مورد نحوه شکایت از فروشنده زمین به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

شکایت از فروشنده زمین، زمانی مطرح می‌شود که در زمان فروش و انتقال ملک، تخلفی از سوی فروشنده انجام شده یا تخلفی برخلاف آنچه در قرارداد ذکر شده است، صورت گیرد. در واقع فروشنده با قصد ضرر و زیان وارد کردن به مالک، ملک او را به روش‌های مختلف به فروش می‌رساند.

شکایت از فروشنده زمین می‌تواند به موضوعاتی مانند انجام معامله معارض یا فروش مال غیر و همچنین عدم تعهد فروشنده در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط داشته باشد.

در صورتی که قصد شکایت از فروشنده ملکی را دارید، می‌توانید اقدام به اخذ وکیل نمایید یا با مشاوران حقوقی در این زمینه در ارتباط باشید.

بنابراین برای بهره‌مندی از اطلاعات و مشاوره حقوقی در مورد بحث شکایت از فروشنده زمین، می‌توانید با سامانه شکایت 24 در ارتباط باشید.

شکایت 24 با داشتن تیمی از کارشناسان مجرب و آگاه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه دعاوی ملکی است و در تمامی مراحل ثبت شکایت متقاضیان را راهنمایی می‌کند.

استفاده از خدمات حقوقی این سامانه، برای متقاضیان دارای مزایا فراوانی است. یکی از مزایا اصلی استفاده از مشاوره حقوقی سامانه شکایت 24، هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات حقوقی لازم در مورد نحوه طرح دعاوی ملکی را کسب کرد.

خوشبختانه افرادی که از مشاوره حقوقی مجموعه ما استفاده کرده‌اند، از کیفیت و هرینه مشاوره رضایت کافی داشته‌اند و همین موضوع سبب شده است که بهترین خدمات و امکانات حقوقی را در اختیار موکلین قرار دهیم.

مشاوره‌های حقوقی این سامانه، به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین ارائه می‌شود که می‌تواند برای موکلین مزیت‌های فراوانی داشته باشد. به منظور دریافت مشاوره حقوقی در ارتباط با شکایت از فروشنده و یا مالک زمین، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا