شکایت از شرکت

شکایت از صرافی به بانک مرکزی چگونه است؟

وظیفه نظارت بر تاسیس و فعالیت های صرافی بر عهده بانک مرکزی می باشد و در صورت تخلف از دستور العمل های که صرافان موظف به رعایت آن می باشند بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق اختیارات لازم را برای برخورد با صرافی های متخلف خواهد داشت و ضمانت های اجرایی برای فعالیت های صرافی ها در نظر گرفته تا در صورت تخلف نسبت به ابطال صرافی غیر مجاز اقدام نماید.

بانک مرکزی علاوه بر وظیفه نظارتی خود به فعالیت صرافی ها به عنوان یک مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت افراد معترض به فعالیت صرافی ها می باشد. چنانچه درباره نحوه طرح شکایت خود نسبت به عملکرد صرافی به بانک مرکزی نیاز به مشاوره حقوقی دارید با شکایت 24 در مورد نحوه ثبت شکایت خود در سامانه بانک مرکزی و پیگیری شکایت خود با ما همراه شوید.

صرافی چیست؟

صرافی شرکتی است که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد و صراف کسی است که پول محلی را به پول محل دیگر تبدیل می کند این عمل طبق ماده 2 قانون تجارت از شمار معاملات تجاری بوده و صراف تاجر محسوب می شود.

از آن جایی که شرکت های صرافی کارکرد بسیار مهمی در معاملات و مبادلات ارزی و داد و ستد دارند فعالیت های آن ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و در صورتی که صرافی، بدون اقدام به ثبت و مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام به فعالیت و مبادرت به خرید فروش ارز نماید؛ فعالیتش در حیطه صرافی های غیر مجاز می باشد و چنانچه موجبات اخذ اجازه نامه از بانک مرکزی را فراهم نسازد؛ بانک مرکزی ملزم است اقدامات لازم را به منظور متوقف کردن فعالیت صرافی مذکور اعمال کند.

ساختمان بانک مرکزی

عملیات مجاز صرافی ها

 1. خرید و فروش نقدی ارز و سکه های طلا و نقره
 2. انجام انواع معاملات ارزی
 3. جابه جایی ارز در محدوده مقررات تعیین شده
 4. انجام انواع عملیات های مربوط به حواله ارزی
 5. ارائه خدمات برون مرزی توسط کارگزاران

صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارائه رسید سامانه های اعلامی بانک مرکزی دارای شناسه یکتا و با امضا و مهمور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می باشد و همچنین موظف بوده شماره سریال ارزهای مورد معامله را ثبت و یک نسخه از آن را به مشتری ارائه دهد.

نظارت بانک مرکزی بر عملیات صرافی

بانک مرکزی علاوه بر اینکه موظف به پیگیری های شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به صرافی ها می باشد وظیفه نظارتی نسبت به فعالیت و عملکرد صرافی ها دارد تا در صورت بروز هرگونه تخطی و تخلف نسبت به ممانعت و توقف عملکرد و فعالیت صرافی های غیر مجاز اقدام نماید.

صرافی

الزامات نظارتی بانک مرکزی به صرافی ها

 1. بانک مرکزی می تواند صرافی را مکلف به ارائه صورت های مالی سالانه حسابرسی به همراه یادداشت های منظم به صورت های مالی نماید.
 2. بانک مرکزی می تواند هر زمانی که تشخیص بدهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت صرافی ها اعزام نماید .
 3. به منظور پیشگیری از عملیات پولشویی صرافی ها مجاز به خرید و فروش یک ارز یا ارزهای مختلف با هر مشتری به بیش از معادل پنجاه میلیون ریال نمی باشند بانک مرکزی می تواند نسبت به بررسی و تجدیدنظر و اعلام معادل ریالی که صرافی ها مجاز به خرید فروش ارز می باشند با توجه به شرایط روز نظارت کند.
 4. شروع فعالیت صرافی ها منوط به تنفیذ از بانک مرکزی می باشد و چنانچه صرافی پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه از بانک مرکزی اقدام یا موجبات اخذ اجازه نامه را فراهم نسازد بانک مرکزی صرافی را موظف به توقف از ادامه فعالیت کرده و صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است.

اقدامات بانک مرکزی برای متوقف کردن فعالیت صرافی ها

طبق ماده 41 دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها: بانک مرکزی هر زمانی که تشخیص بدهد جهت رسیدگی و نظارت بر نحوه فعالیت صرافی ها بازرس های خود را اعزام کند و مسئولان صرافی ها نیز مکلف اند کلیه اسناد و مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی ها ارائه و امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند.

در صورت بروز هرگونه تخلف یا اشکال به تشخیص بانک مرکزی حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت های صرافی، تغییر نوع صرافی، تعلیق یا ابطال اجازه نامه فعالیت، سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل سایر اقدامات قانونی اقدام می شود.

در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم را با نیروی انتظامی به منظور متوقف کردن فعالیت صرافی پیگیری و یا عنداللزوم با طرح دعوی در مراجع قانونیاز اقدامات غیر مجاز شرکت های صرافی ممانعت به عمل آورد.

اقدامات ذیل که در ماده 41 به صراحت بیان گردیده که در صورت وقوع آن قانون گذار بانک مرکزی را ملزم به انجام اقدامات قانونی در قالب متوقف کردن عملکرد و فعالیت صرافی نموده است که به بررسی آن می پردازیم:

 1. عدم ایفای بدهی ها و تعهدات نسبت به مشتریان
 2. تخطی از مفاد دستورالعمل که توسط بانک مرکزی تعیین شده و تعهدهایی که صرافی ها ملزم به رعایت آن هستند
 3. عدم ارائه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده توسط موسسین، مدیران،شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی
 4. عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی
 5. انحلال و یا ورشکستگی صرافی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طرح شکایت از صرافی ها به بانک مرکزی

افراد می توانند از طریق سیستم نظارت بانک مرکزی تخلفات صرافی ها را پیگیری کنند:

 • برای طرح شکایت از صرافی با مراجعه به سایت بانک مرکزی به آدرس /https://crm.cbi.ir مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده و پس از دریافت کد رهگیری می توان از روند رسیدگی شکایت خود مطلع شوید و یا از طریق شماره تماس 2706 درخواست خود را در حوزه مسائل شبکه بانکی و پولی و ارزی کشور مطرح کنید. چنانچه شکایت خود را در مراجع قضایی مطرح کرده اید ودر جریان رسیدگی می باشد امکان مطرح کردن شکایت خود و اعلام گزارش تخلفات صرافی در سامانه بانک مرکزی وجود ندارد.
 • شکایت مطروحه باید توسط شخص ذی النفع و یا وکیل قانونی وی مطرح شود و درج کامل مشخصات فردی و اطلاعات کامل در قسمت ثبت شکایت الزامی می باشد.
 • برای جلوگیری از انجام معاملات ارزی با صرافی های غیر مجاز قبل از اقدام به انجام مبادلات اقتصادی و تجاری خودحتما به سایت بانک مرکزی که نهادهای مجاز به صرافی اعلام شده اند، توجه نمایید.

آیا برای تنظیم شکایت در سامانه پاسخگویی بانک مرکزی به شکایت علیه فعالیت صرافی نیاز به استفاده از خدمات وکیل داریم؟

از آن جایی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مافوق نظارت غیر مستقیم بر فعالیت صرافی ها داشته و به عنوان یک مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت افراد به عملکردهای صرافی از طریقه سامانه پاسخگویی بانک مرکزی می باشد افراد می توانند شکایت خود را از طریق بانک مرکزی در سامانه فوق مطرح کنند.

به این دلیل که جرایم در حوزه پولی و ارزی از جرایم در حوزه اقتصادی بوده و ممکن است به دلیل پیچیدگی قوانین و مقررات پولی و ارزی و تسلط کافی نداشتن در طرح درخواست ثبت شکایت در سامانه شکایت شما قابل بررسی نباشد و جز مواردی نباشد که تحت عنوان جرایم علیه عملکرد و فعالیت صرافی ها محسوب شود و پس از صرف کلی هزینه و وقت به نتیجه ای که مدنظر شما می باشدگف نرسد؛ لذا نقش وکیل بانکی که تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات صرافی دارد موجب می شود در کسب نتیجه مطلوب تاثیر به سزایی داشته باشد.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟

سایت شکایت 24 با در اختیار داشتن وکلای زبده و مشاورین حقوقی دردر حیطه مسائل حقوقی، کیفری، دعاوی بانکی،دعاوی ثبتی و غیره این امکان را فراهم آورده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و در هر ساعتی از شبانه روز با مطرح کردن سوالات حقوقی خود چه به صورت آنلاین یا تلفنی از ارائه خدمات حقوقی بهره مند شوید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام
  بیشتر صرافی های تهران میگن پول بدین نوبت بدیم نمونش وطن تو سعادت اباد و کاج
  با دلال ها کار می کنن

 2. سلام وخسته نباشید
  توزیع ارز با کارت ملی از طریق صرافی ها درمشهد
  بسیار نابسامان است افراد عادی نیازمند قادر به تهیه ارز خود نیستند بعضی ازصرافی ها برای گرفتن نوبت سایت هایی معرفی کرده اند که عملا امکان نوبت گیری درآنها نیست وفقط باعث اتلاف وقت مردم می شود بعضی انصرافی ها براساس ليست افراد متقاضی ا رز توزیع می کنند این روش هم بی برنامه است وافراد از ساعت ۵صبح در صف. قرارمی گیرند و در ساعت ۱۳ صرافی اعلام می کند
  حساب ما شارژ نشده‌است لطفا بررسی واقدام فرماييد باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا