شکایت از اشخاص

شکایت از کارفرما برای عدم استرداد سفته و چک جهت حسن انجام کار چگونه است؟

رابطه بین کارگر و کارفرما جزو مسائل بسیار مهم در حوزه حقوق کار به شمار می‌رود. قانون کار اختصاصا به روابط کارگری و کارفرمایی پرداخته است و تمامی وظایف قانونی یکدیگر نیز بیان شده است.

شکایت کارگر و کارفرما علیه یکدیگر یک رویه معمول در روابط کاری است که همواره شاهد آن در مشاغل مختلف هستیم.

تعریف دو اصطلاح کارگر و کارفرما به خوبی می‌تواند وظایف آن‌ها را در محل کار بیان کند. کارگر فردی است که برای کارفرما کار انجام می‌دهد و وظیفه اصلی آن اجرای صحیح دستورات کارفرما است.

وظایف کارگر و کارفرما

دستوراتی که کارفرما به کارگر می‌دهد، باید جنبه قانونی داشته باشد و نباید انجام اموری را از پرسنل خود درخواست کند که برخلاف مقررات قوانین کار باشد.

در مقابل کارفرما نیز موظف به پرداخت دستمزد و حقوق کارگران در ازای فعالیت‌های انجام شده است. البته وظیفه کارفرما صرفا به پرداخت دستمزد محدود نمی‌شود و قانونگذار طیف گسترده‌ای از وظایف را در این زمینه تعیین کرده است.

از دیدگاه قانون کار، کارفرمایان مسئولیت‌های بیشتری در روابط کاری دارند و از این حیث قانونگذار وظایف بیشتری را نسبت به کارگران تعیین کرده است.

عوامل زیادی در اعتبار بخشیدن رابطه کارگری و کارفرمایی دخیل هستند و از این جهت تعهدات طرفین نیز در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

قرارداد کار اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع در روابط کارگر و کارفرما به شمار می‌رود که در زمان شروع کار بین طرفین منعقد می‌شود.

تا زمانی که قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته نشود، روابط کاری بین آن‌ها معنا خاصی ندارد. به همین جهت نحوه و شرایط انعقاد قرارداد کار از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما از طریق نمایندگان قانونی آن‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و باید تشریفات و ضوابط قانونی برای طرح شکایت قانونی رعایت شود.

گاهی اوقات اختلافات کارفرما و نیروی کار به قرارداد کاری منعقد شده میان آن‌ها بستگی دارد و به همین جهت طرفین باید نسبت به مفاد قرارداد آگاه باشند.

اگر کارفرما وظایف قانونی خود را به خوبی انجام ندهد، این امکان برای کارگران وجود دارد تا از طریق مراجع قانونی شکایات خود را مطرح کنند.

دو طرف اصلی در قرارداد کار، کارگر و کارفرما می‌باشد که ملزم به رعایت و اجرای صحیح مفاد قرارداد هستند. عدم اجرای مفاد قرارداد می‌تواند منجر به ورود ضرر و زیان به طرف مقابل شود.

در این صورت کارگر یا کارفرما می‌تواند برای احقاق حق و حقوق قانونی خود اقدام به طرح شکایت نماید.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به شرایط مختلفی بستگی دارد. در واقع یک‌سری عوامل منجر به اثبات و احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می‌شود. مطلبق قانون کار، قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی بین طرفین بسته شود.

قرارداد کتبی به خوبی می‌تواند رابطه کارگر و کارفرما را احراز کند اما در صورتی که قرارداد به شکل شفاهی بین طرفین منعقد شده باشد، شرایط برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی دشوار می‌شود. در این صورت زمینه سوء استفاده طرفین را برای عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد ایجاد می‌کند.

صدور چک

به همین جهت همواره توصیه می‌شود که قرارداد کار به صورت کتبی بین دو طرف بسته شود تا در صورت بروز مشکلی خاص بتوان به آن استناد کرد. در واقع قرارداد کتبی سندی معتبر به منظور احراز رابطه کارگر و کارفرما به شمار می‌رود.

دریافت چک و سفته در قراردادهای کاری بسیار حائز اهمیت است و به نوعی حسن انجام کار را نشان می‌دهد. تقریبا در تمامی مشاغل کارفرما در زمان شروع کار ابتدا از کارگر سفته یا چک دریافت می‌کند که به منزله ضمانت انجام کار می‌باشد.

کارفرما به این دلیل اقدام به اخذ سفته یا چک از کارگر می‌کند که در صورت بروز مشکلی خاص در زمان انجام کار امکان طرح شکایت قانونی برای آن وجود داشته باشد.

این که برخی از کارگران از ارائه اسناد مختلف بابت تضمین کار امتناع می‌کنند، کارفرما این اختیار را دارد تا کارگر متقاضی کار را استخدام نکند و در نهایت با او قراردادی را منعقد نکند.

علت اصلی که کارگران چک یا سفته در اختیار کارفرمایان قرار نمی‌دهند، به جهت نگرانی‌هایی بابت فراهم شدن سوء استفاده و ایجاد مشکلات حقوقی برای آن‌ها در این زمینه است.

در واقع کارفرمایانی که قصد سوء استفاده از کارگران خود را ندارند، اسناد معتبر نظیر چک و سفته را به جهت حسن انجام کار مطالبه می‌کنند.

در قانون کار ایران هم هیچ گونه منعی در خصوص ارائه اسناد بابت ضمانت انجام کار وجود ندارد و رویه کاملا منطقی در جامعه کاری ما محسوب می‌شود.

زمانی ارائه سفته و چک در روابط کاری امر غیر قانونی محسوب می‌شود که کارفرما قصد سوء استفاده در این زمینه را داشته باشد.

در روابط کاری به دفعات زیاد مشاهده شده است که با توجه به عدم اطلاعات کارگران از اسنادی نظیر سفته، کارفرمایان به گونه‌ای این اسناد را تنظیم می‌کنند که در نهایت به نفع آن‌ها باشد و از جایگاه و موقعیت شغلی خود نهایت بهره را می‌برند.

در صورتی که کارفرما از استرداد چک و سفته ارائه شده بابت حسن انجام کار خودداری کند، با توجه به این که رفتار وی برخلاف قوانین حوزه کار است، کارگر می‌تواند علیه او از طریق مراجع قانونی شکایت کند.

بنابراین اگر کارفرما اسناد ارائه شده تضمین کار را به کارگر مسترد نکند، علاوه بر این که کارگر حق دارد از او شکایت کند، مطابق قانون متحمل جریمه‌های سنگینی نیز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه شکایت از کارفرما برای عدم استرداد سفته و چک جهت حسن انجام کار در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

مطالبه چک و سفته بابت ضمانت حسن انجام کار از سوی کارفرما

همانطور که گفته شد، در بسیاری از مشاغل کارفرمایان اقدام به اخذ چک و سفته از کارگران می‌کنند. سفته و چک ضمانت حسن انجام کار به شمار می‌رود که کارفرما در ابتدای قرارداد از کارگران اخذ می‌نمایند.

در حقیقت فلسفه این امر بدین جهت است که در صورت قصور عمدی کارگران در کار و وارد آمدن ضرری به کارفرما از این طریق بتوان خسارت وارده به کارفرما جبران گردد.

گاهی اوقات کارگران خساراتی را در محل کار برای کارفرمایان به وجود می‌آورند که در این صورت موظف به پرداخت خسارت می‌باشند.

چک و سفته نوعی ضمانت کاری برای طرفین قرارداد کار محسوب می‌شود که می‌بایست در همان شروع فعالیت و کار از طرف کارفرما دریافت شود.

لازم به ذکر است که در خصوص اخذ سفته و یا چک در روابط کاری بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که کارفرما نباید در زمان انعقاد قرارداد از کارگر سفته و چک دریافت کند.

اما برخی دیگر اعتقاد دارند که دریافت چک و سفته برای شروع روابط کاری الزامی است و کارفرما باید از کارگر مطالبه کند.

قانونی بودن اخذ چک و سفته در روابط کار

در مورد قانونی بودن اخذ چک و سفته در قرارداد کار همواره اختلاف نظر وجود دارد. اما باید به این نکته اشاره کرد که صرف دریافت چک و سفته از طرف کارفرما به عنوان ضمانت اجرای کار منع قانونی ندارد.

به بیان دیگر اگر کارفرما صرفا برای ضمانت انحام کار از کارگر چک و سفته دریافت کند، عمل وی قانونی محسوب می‌شود.

اابته در مواردی نیز شاهد سوء استفاده‌های بسیاری از طرف کارفرمایان هستیم. در واقع برخی از کارفرمایان اقدام به اخذ چک و سفته از کارگران می‌کنند و قصد و نیت آن‌ها برای ضمانت و حسن انجام کار نمی‌باشد.

در این صورت دریافت این‌گونه اسناد منع قانونی دارد و کارگر می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.

به موجب قانون کار، کارگر در محلی به عنوان کارگاه برای کارفرما کار انجام می‌دهد و در ازای آن دستمزد دریافت می‌کند. در واقع کارفرما محلی را برای انجام کار کارگران فراهم کرده است و با توجه به نوع کار نیز وسایلی را در آنجا قرار داده است.

فراهم کردن مکان برای انجام کار و وسایل کارگر برای کارفرما هزینه‌بر است و در صورت بروز خسارت از سوی کارگر، کارفرما به لحاظ قانونی این اختیار را دارد تا خسارت وارده را از وی دریافت کند.

اخذ چک و سفته در این گونه موارد کارایی دارد و به همین جهت در زمان شروع کار از کلیه کارگران چک و سفته به عنوان ضمانت اجرای کار دریافت می‌شود تا در صورت بروز خسارت بتوان پرداخت ضرر و زیان وارد شده را مطالبه کرد.

در صورتی که اتفاقی برای کارگاه و وسایل آن به دلیل قصور کارگر رخ دهد، این خسارت باید از طریقی پرداخت شود. از این رو در قراردادهای کار معمولا میزان سفته اخذ شده از کارگر قید و عنوان می‌نمایند که در چه صورتی از سفته بر علیه کارگر استفاده می‌گردد.

عپم استرداد چک

کارفرما در چه صورتی می‌تواند از چک و سفته کارگر استفاده کند؟

چک و سفته به عنوان ضمانت انجام کار از سوی کارگران دریافت می‌شود. به طور معمول در این زمینه سفته کارایی بیشتری دارد. به بیان دیگر در قراردادهای کار، همواره سعی می‌شود تا از کارگران سفته دریافت شود که البته دریافت چک نیز بلامانع است.

ممکن است این سوال مطرح شود که کارفرما در چه صورتی می‌تواند از چک وسفته ارائه شده توسط کارگر استفاده نماید؟ آیا امکان استفاده از چک و سفته در قراردادهای کار برای کارفرما وجود دارد؟

همانطور که ذکر شد، کارفرما می‌تواند به جهت حسن انجام کار از کارگر سفته و چک دریافت کند اما در شرایطی نیز امکان استفاده از چک و سفته برای کارفرما وجود دارد.

در قرارداد کار میزان مبلغ دریافتی در سفته قید می‌شود که البته این میزان به صورت توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.

در صورتی که کارگر در محل کار مرتکب تخلفی شود یا منجر به ایجاد خسارت شود، کارفرما مجاز است از سفته‌های وی که برای ضمانت داده است، استفاده نماید.

در قراردادهای کاری به طور صریح ذکر می‌شود که کارگر در ارتباط با چه مواردی به کارفرما سفته و چک می‌دهد که در این شرایط با توجه به موارد مندرج در قرارداد، کارفرما می‌تواند از سفته و چک کارگر استفاده کند.

بنابراین در چنین شرایطی استفاده از سفته‌های موجود برای کارفرما مجاز است و هیچ‌گونه منع قانونی ندارد چرا که جبران خسارت کارفرما باید انجام گیرد.

موارد مندرج در سفته ارائه شده بابت ضمانت اجرای کار

در زمان انعقاد قرارداد کار، کارگر سفته‌ای بابت ضمانت به کارفرما می‌دهد که در این سفته می‌بایست مواردی را درج کند.

زمانی که کارگر در شروع کار به کارفرما سفته می‌دهد اما قید نمی‌کند که سفته‌ها را با چه عنوانی داده است، ممکن است در ادامه فعالیت کاری خود دچار مشکلات عدیده‌ای شود.

در واقع حسن انجام کار و ضمانت کار در سفته قید نمی‌شود که در این مواقع کارفرما به راحتی می‌تواند سفته را به اجرا بگذارد. زمانی که کارگر به هر دلیلی قصد ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد، اخراج شود یا استعفا بدهد، از بیم به اجرا گذاشته شدن سفته‌ها از سوی کارفرما از حق و حقوق خود می‌گذرد.

بنابراین کارگر در سفته‌ای که به عنوان ضمانت به کارفرما می‌دهد، باید موارد زیر را در سفته قید نماید:

  • در سفته‌ای که بابت ضمانت به کارفرما داده می‌شود می‌بایست عبارت جهت حسن انجام کار قید شود. درج این عبارت در سفته می‌تواند زمینه سوء استفاده کارفرما را به حداقل برساند. در واقع اگر کارفرما بخواهد از سفته سوء استفاده نماید، کارگر با اثبات حسن کار خود می‌تواند علیه کارفرما شکایت کند.
  • در سفته‌ای که بابت ضمانت کار داده م‌ شود بایستی نام کارفرما یا شرکتی که قصد همکاری با آن مد نظر است در سفته ذکر گردد. همچنین برای اطمینان لازم است مندرجات سفته، شماره سفته و غیره حتما نوشته شود و گرفتن کپی از سفته نیز می‌تواند دلایل قابل قبولی باشد.

در وهله اول ذکر عبارت جهت حسن انجام کار در سفته ضروری می‌باشد. درج این عبارت در سفته به این دلیل انجام می‌شود که کارگر برای حسن انجام کار یا ضمانت انجام کار به کارفرما سفته می‌دهد و کارفرما جز در موارد قانونی نمی‌تواند از سفته استفاده کند.

همچنین نام کارفرما یا شرکت و سازمانی که کارگر در آن جا کار می‌کند، می‌بایست در سفته قید شود. مندرجات سفته به خوبی می‌تواند رابطه بین کارگر و کارفرما را احراز کند و در صورت سوء استفاده کارفرما امکان استناد به آن به عنوان اماره قانونی وجود دارد.

لازم به ذکر است که تحت هیچ شرایطی نباید در سفته و چک که به عنوان ضمانت داده می‌شود، تاریخ پرداخت درج شود. در صورت درج تاریخ پرداخت در سفته کارگر موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده می‌باشد. بنابراین از قید تاریخ پرداخت در سفته اکیدا باید خودداری شود.

ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرما از سفته ارائه شده بابت ضمانت

چک و سفته در قراردادهای کاری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از مسائل به وجود آمده بین کارگر و کارفرما به دلیل عدم رعایت موازین قانونی می‌باشد.

در واقع کارگر به دلیل عدم اطلاع و آگاهی کافی در زمینه ارائه سفته بابت ضمانت کار، زمینه سوء استفاده کارفرما را فراهم می‌کند و به راحتی می‌تواند متهم پرونده ای قرار گیرد.

در بسیاری از مواقع پیش آمده است که کارفرما از سفته ارائه شده بابت ضمانت یا حسن انجام کار سوء استفاده کرده است. حال سوال اساسی اینجا است که در صورت سوء استفاده کارفرما از سفته ارائه شده بابت حسن انجام کار، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در صورتی که در سفته به طور صریح قید شود که کارگر بنا به چه دلایلی به کارفرما سفته داده است و کارفرما نیز از سفته ارائه شده سوء استفاده کند، مصداق بارز جرم خیانت در امانت می‌باشد.

در واقع اگر این موضوع اثبات شود، کارفرما مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و به میزان مجازات مشخصی محکوم خواهد شد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته ‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده مزبور به صراحت سفته و چکی را که به امانت به دیگری سپرده شود جرم انگاری نموده است. در واقع سفته‌ای که کارگر بابت حسن انجام کار می‌دهد، نوعی امانت نزد کارفرما محسوب می‌شود و در صورت سوء استفاده در این زمینه کارفرما مجرم شناخته می‌شود.

استرداد سفته

شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم استرداد اسناد ارائه شده ضمانت کار

در مورد اسناد ارائه شده بابت تضمین کار، کارگر در صورتی می‌تواند از کارفرما شکایت کند که کارفرما از استرداد چک و سفته کارگر امتناع کند.

ارائه چک و سفته بابت تضمین کار هیچ گونه منع قانونی ندارد و این موضوع یک رویه معمول در بسیاری از روابط کاری است.

همچنین کارفرما تحت شرایطی می‌تواند از اسناد مزبور به نفع خود استفاده کند. زمانی که کارگر موجبات خسارت در کارگاه را فراهم کند، کارفرما این اختیار را دارد تا از چک و سفته ارائه شده استفاده نماید.

در واقع کارفرما جبران خسارت را از طریق چک یا سفته کارگر تامین می‌کند و در این شرایط در این اسناد تاریخ پرداخت درج می‌گردد و در سر رسید سفته یا چک کارفرما می‌تواند مبلغ سند را وصول کند.

این اسناد که جهت تضمین کار ارائه شده است، تا پایان مدت زمان قرارداد نزد کارفرما باقی می‌ماند. حال تصور کنید که بنا به دلایل مختلفی، قرارداد کار خاتمه می‌یابد و همکاری بین کارگر و کارفرما به پایان می‌رسد، در این صورت کارفرما باید چک و سفته ارائه شده را مسترد کند.

در واقع با قطع رابطه کاری بین طرفین، کارگر می‌تواند برای دریافت اسناد مزبور به کارفرما مراجعه کرده و آن‌ها را مطالبه نماید.

کارفرما به لحاظ قانونی نمی‌تواند از استرداد چک و سفته تضمین کار خودداری کند و با پایان یافتن مدت قرارداد باید این اسناد را به کارگر تحویل دهد.

عدم استرداد اسناد تضمین کار از سوی کارفرما می‌تواند موجبات طرح شکایت قانونی را فراهم کند. در صورتی که کارفرما تحت هیچ شرایطی راضی به بازگرداندن چک و سفته نشود، کارگر می‌تواند علیه او در مراجع قانونی شکایت کند.

البته در این شرایط کارگران قبل از شکایت بهتر است که این مشکل را مستقیما با کارفرما مطرح کرده و سعی کنند از طریق سازش اختلاف مطرح شده را حل و فصل کنند.

در هرصورت چنانچه کارفرما در این زمینه با کارگر همکاری نکند، راهی جزء اقامه دعوا در اداره کار وجود ندارد.

گفتنی است که صرف ارائه چک و سفته به کارفرما نمی‌تواند دلیلی بر طرح شکایت از طرف کارگر باشد. همانطور که گفته شد، دریافت اسناد معتبر برای ضمانت اجرای کار منع قانونی ندارد و در این صورت کارگر نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت کارگر بابت عدم استرداد اسناد ارائه شده تضمین کار

اسنادی نظیر چک و سفته که کارفرما از کارگر مطالبه می‌کند، جهت حسن انجام کار یا ضمانت کار است.

کارفرما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از استرداد اسناد ضمانت کار خودداری کند اما اگر چنین امری از سوی کارفرما رخ دهد، کارگر برای احقاق حقوق خود می‌تواند از کارفرما شکایت کند.

به طور کلی رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگر و کارفرما در اداره کار انجام می‌شود و شکایت از کارفرما بابت عدم استرداد چک و سفته بابت تضمین کار در این مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مطابق قانون کار، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کار را دارند. هیات تشخیص در واقع مرحله بدوی و هیات حل اختلاف همان مرحله تجدید نظر در دعاوی کار محسوب می‌شوند.

بنابراین شکایت کارگر در مورد موضوع مزبور ابتدا در هیات تشخیص و در نهایت در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در صورتی که ادعای کارگر برای مراجع مزبور محرز شود، کارفرما در نهایت ملزم به استرداد چک و سفته کارگران خواهند شد.

شکایت بابت عدم استرداد

مشاوره حقوقی در مورد چک و سفته در قرارداد کار بابت ضمانت

دریافت چک و سفته در قراردادهای کار یک امر بدبهی است و در بدو شروع کار، کارفرما از کارگران سفته اخذ می‌کند. اخذ سفته از کارگر به جهت حسن انجام کار صورت می‌گیرد که در صورت تخلف یا بروز خسارت توسط کارگر، کارفرما به لحاظ قانونی این اختیار را دارد تا جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند.

متاسفانه اخذ چک و سفته در روابط کاری زمینه سوء استفاده اغلب کارفرمایان را فراهم کرده است و با توجه به عدم آگاهی کافی کارگران در این زمینه به راحتی کارفرمایان می‌توانند علیه آن طرح شکایت قانونی کنند.

کارفرما در صورتی می‌تواند از چک و سفته کارگران استفاده نماید که در محل کار مرتکب تخلفی شده باشند یا به ابزار و وسایل کارگاه خسارتی وارد کرده‌اند که در این صورت باید ضرر و زیان وارده را جبران کنند.

اگر کارفرما در این زمینه سوء استفاده کند و سفته‌های ارائه شده را به دلایل غیر قانونی به اجرا بگذارد، رفتار وی جرم تلقی شده و به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.

با توجه به حساسیت بالای موضوع دریافت چک و سفته در قراردادهای کار، برخورداری از دانش و اطلاعات حقوقی تا حد زیادی الزامی می باشد.

به همین جهت در صورتی که به وکیل دسترسی ندارید، می‌توانید از مشاوره های تخصصی تلفنی کارشناسان مجرب حقوقی استفاده نمایید.

مشاوره های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد شرایط قانونی چک و سفته در قراردادهای کار و ضمانت اجرای آن‌ها را کسب کرد.

در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان از اطلاعات حقوقی لازم در این زمینه بهره‌مند شد.

سایت شکایت 24 با بهره‌مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، اطلاعات لازم در خصوص ضمانت اجرای دریافت چک و سفته در قرارداد کار را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره حقوقی در حوزه حقوق کار توسط شکایت 24 به صورت تخصصی انجام می‌شود و یقینا می‌توانید به نتیجه دلخواه خود برسید.

در مورد ضمانت اجرا در اخذ چک و سفته در قرارداد کار اطلاعاتی ارائه شد اما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

چرا شکایت 24 را انتخاب کنیم؟

شکایت 24 یکی از شناخته شده‌ترین انواع سامانه حقوقی در کشور است که از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص بهره می‌گیرد.

این سامانه آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی نظیر اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

همچنین این مجموعه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم قراردادهای کاری، دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه مزبور مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره مند شوید.

باتوجه به این که شکایت 24 سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

یک دیدگاه

  1. سلام. وقتتون به خیر.
    محل کار من حدودا پنج ماه بعد از کار در اونجا از من سفته گرفت به مبلغ پنجاه میلیون تومان. متاسفانه از اونجایی که اولین بار بود سفته میدادم، توی سفته قسمت تاریخ رو پر کردم(تاریخ همون روز رو زدم) و هیچ جای سفته عنوان نکردم که این سفته بابت حسن انجام کار هست. کارفرما هم هیچ بخشی رو امضا نکرد و البته قراردادی هم با من بسته نشد، تنها قراردادی که بسته شد اسفندماه پارسال بود که به مدت یک ماه با بنده قرارداد بستند.
    حالا بعد از نه ماه درخواست استعفا دادم ولی با استعفام موافقت نمیکنن و میگن باید سه ماه بمونم و نیروی جدید رو آموزش بدم تا بتونم برم. قرارداد جدید هم به مدت یکسال خواستن ببندن که من امضا نکردم چون قصد نداشتم بمونم. الآن تهدیدم کردن به سواستفاده از سفته و به اجراگذاشتنش.
    میخواستم بدونم راهی هست که بتونم ثابت کنم بابت حسن انجام کار هست؟ بیمه هم برام رد شده البته تا تیر ماه. مرداد و شهریور هنوز برام رد نشده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا