شکایت از اشخاص

شکایت مهریه از طریق ثبت اسناد چگونه است؟

دین یا طلب شما اگر مستند به سند رسمی باشد می توانید جهت مطالبه آن علاوه بر دادگاه به دوایر اجرائیه ثبتی نیز مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه سند ازدواج سند رسمی است و مهریه درج شده در آن دینی است که زوج باید به زوجه بپردازد؛ بنابراین زوجه می تواند جهت وصول مهریه خود به اجراییه ثبت اسناد رسمی مراجعه نماید.

سند چیست؟

سند یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا است که به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می شود.

سند رسمی به موجب ماده ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» با توجه به مفهوم این ماده و با تصریح این عبارت که «هر سندی که ماموران رسمی در حدود صلاحیتشان صادر کنند سند رسمی است» می توان بیان داشت که مصادیق سند رسمی می تواند بسیار باشد. سند عادی هم در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی بدین شکل تعریف شده است: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.»

حال ممکن است بپرسید فرق این دو سند چیست؟ در پاسخ می توان بیان داشت که علت تفکیک اسناد به دو صورت رسمی و عادی، قدرت و توان اثباتی آن ها در دعوا است.

به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد. همانطور که این ماده بیان می دارد قدرت الزام آوری این سند به قدری است که حتی در برابر شخص ثالث هم در مواردی قابلیت استناد دارد.

همچنین به موجب ماده ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» این ماده بیانگر آن است که اگر سند رسمی بین دو نفر تنطیم شود در صورت بروز اختلاف بین آن ها هیچ یک از طرفین نمی تواند منکر خط و امضا خودش شود و تنها می تواند ادعای جعلیت داشته باشد.

سند عادی هم جزو اسناد معتبر محسوب می شود اما قدرت و توان اثبات کمتری نسبت به سند رسمی دارد. سند عادی تنها در برابر طرفین قابل استناد است و در برابر ثالث قابل استناد نیست. همچنین طرفین می توانند نسبت به آن ادعای انکار، تردید و جعل داشته باشند.

سند نکاح هم به دلیل آنکه توسط ماموران صلاحیت دار در دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود یک سند رسمی محسوب می شود.

مهریه درج شده در سند ازدواج به شیوه های مختلفی قابل وصول است. این روش ها عبارتند از مراجعه به دادگاه خانواده یا اجرای ثبت. ممکن است سوالی مطرح شود که مطالبه مهریه از کدام روش بهتر است و چرا؟ در ادامه به این سوال و تشریفاتی و مراحلی که برای وصول و مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند است می پردازیم.

سند

چرا شکایت مطالبه مهریه را در اجرای ثبت مطرح کنیم؟

طرح شکایت برای مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبتی نسبت به دادگاه خانواده از جهاتی برتری دارد که در این بخش قصد داریم به آن بپردازیم.

 • از جهت تشریفات رسیدگی

همانطور که می دانید محاکم دادگستری برای رسیدگی به پرونده تشریفات طولانی دارد و ممکن است روند دادرسی سال ها و ماه ها به طول انجامد، اما در دوایر اجرائیه ثبتی به دلیل نبود تشریفات طولانی و خسته کننده، روند رسیدگی بسیار کوتاه می شود و زودتر به نتیجه می رسید.

 • از جهت هزینه دادرسی

برای ثبت شکایت در دادگاه باید دو بار هزینه پرداخت کنید، یکبار برای رسیدگی و صدور رای و بار دوم برای مرحله اجرای حکم، اما در دوایر اجراییه ثبتی فقط یک هزینه آن هم به عنوان حق الاجرا پرداخت می نمایید.

از مزایای دیگر طرح شکایت از طریق اجرای ثبت امکان ممنوع الخروجی مرد است در حالی که در دادگاه چنین امکانی وجود ندارد.

اگرچه مزیت های طرح شکایت از طریق اجرای ثبت بیشتر از دادگاه است اما در یک مورد طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه بهتر است.

اگر هنگام طرح شکایت در مرحله اجرای ثبت قیمت سکه مثلا ده میلیون تومان باشد و در طول رسیدگی و عملیات اجرایی، قیمت سکه بشود سیزده میلیون، اجرای ثبت توجهی به این افزایش قیمت نمی کند و بر اساس همان مبلغ ده میلیون عملیات اجرایی را پیش می برد، اما دادگاه قیمت سکه را در زمان اجرای حکم ملاک قرار می دهد و اگر در زمان اجرای حکم قیمت سکه سیزده میلیون شده باشد بر اساس آن حکم را اجرا می کند.

شرایط شکایت مطالبه مهریه در اجرای ثبت چیست؟

همانطور که پیش تر هم بیان شد دوایر اجراییه ثبتی صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را ندارند و تنها به دعاوی می توانند رسیدگی کنند که مستند به سند رسمی باشد و زمان مطالبه وجه و تعهد رسیده باشد؛ بنابراین اگر قصد مطالبه مهریه از طریق دوایر اجراییه ثبتی را دارید باید شرایط زیر را داشته باشید.

 • مهریه مستند به سند رسمی نکاح باشد
 • مهریه منجز باشد و منوط به تحقق شرطی نباشد
 • مهریه موجل نباشد به این معنا که مهریه منوط و مشروط به زمان معینی نباشد.

مدارک لازم برای طرح شکایت مطالبه مهریه در اجرای ثبت

برای شکایت مهریه از طریق شکایت در دوایر اجرای ثبتی باید مدارکی را ارائه کنید. آن ها عبارتند از:

 • ارائه مدارک شناسایی همچون کارت ملی و شناسنامه
 • ارائه سند رسمی نکاح
 • تکمیل فرم اجراییه که شامل موارد زیر است:
 1. درج نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور ، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی
 2. نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل اقامت متعهد، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی
 3. درج  این مطلب که خواسته شما مطالبه مهریه است و از این بابت تقاضای صدور اجراییه نموده اید.
 4. شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

با توجه به اینکه تقاضای صدور اجراییه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده صورت نمی گیرد، قانونگذار جهت رعایت عدالت و مقررات قانونی، شرایط و سخت گیری هایی را مقرر کرده است تا از تضییع حق زوج و زوجه و جانبداری و برخورد سلیقه ای سردفتران جلوگیری کند.

ثبت شکایت

شکایت مطالبه مهریه در اجرای ثبت از منظر قوانین

در سال های اخیر با توجه به افزایش طلاق و بالا رفتن ارزش و نرخ سکه بهار آزادی، بسیاری از آقایان به دلیل نپرداختن مهریه با شکایت زوجه زندانی می شدند. زندانی شدن زوج که بعضا پدر خانواده هم بودند تبعات و آثار منفی بسیاری هم برای خانواده زوج و هم برای خود او داشت.

به همین جهت قانون گذار برای حمایت از زوج در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر داشت که « هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است»

به موجب این ماده اگر مهریه زوجه بیشتر از 110 سکه تمام بهار آزادی باشد، زوج تنها در صورت عدم پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه زندانی می شود و برای مابقی آن حکم به زندانی شدن او داده نمی شود مگر در صورتی که زوجه بتواند استطاعت مالی او را اثبات کند.

به عنوان مثال اگر در زمان انعقاد عقد نکاح 300 سکه بهار آزادی به عنوان مهریه تعیین شده باشد و زوجه مهریه خود را مطالبه کند، اگر زوج 110 سکه پرداخت کند زوجه نمی تواند برای مابقی مهریه خود یعنی 290 سکه زوج را زندانی کند مگر اینکه ثابت کند تمکن مالی برای پرداخت مابقی را دارد.

این مقرره برای حمایت از زوج و جلوگیری از زندانی شدن او تصویب شده است؛ بنابراین فرقی نمی کند چه از طریق دادگاه شکایت کنید چه از اجرای ثبت در هر دو صورت این مقرره رعایت می شود.

هزینه شکایت در مرحله اجرای ثبت چقدر است؟

همواره یکی از دغدغه کسانی که قصد شکایت دارند موضوع هزینه های دادرسی و رسیدگی است. همانطور که پیش تر هم بیان شد اگر زوجه قصد شکایت در دادگاه خانواده را داشته باشد باید از همان ابتدا ثبت دادخواست هزینه هایی برای رسیدگی و صدور حکم پرداخت نماید.

همچنین اگر حکم قطعی شود برای اجرای آن هم باید هزینه هایی را مجددا پرداخت کند، اما در خصوص شکایت جهت وصول مطالبه مهریه در دوایر اجرای ثبتی، شاکی تنها هزینه ای را تحت عنوان حق الاجرا پرداخت می کند. این هزینه معمولا 5 درصد حق الاجرا است.

حضور وکیل در پرونده شکایت مهریه

همانزور که پیش تر هم بیان شد تمام اموال زوج را نمی توان بابت مطالبه مهریه توقیف کرد، حضور یک وکیل توامند و متخصص در زمینه حقوق خانواده می تواند در شکایت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت کمک شایانی کند.

به شما راهنمایی می دهد که چه اموالی را از همسرتان توقیف کنید و چگونه اقدام کنید که روند رسیدگی سریع تر انجام شود و هزینه شما هدر نرود. همچنین اگر همسر شما کارمند دولت باشد، وکیل متخصص شما در مورد اینکه تا چه میزان از حقوق ایشان را توقیف کنید و چگونه اقدام کنید راهنمایی می کند.

مهریه

پشتیبانی های وکیل در شکایت مهریه

گاهی ممکن است به هر دلیلی از جمله عدم کفایت مالی، قادر به اخذ وکیل نباشید. در این خصوص لازم به ذکر است که وکلا علاوه بر وکالت، خدمات دیگری همچون مشاوره حقوقی هم انجام می دهند. طبیعتا ارائه مشاوره هزینه کمتری دارد.

شما می توانید با مراجعه به وکیل توانمند و متخصص در زمینه خانواده از اطلاعات و راهنمایی های او جهت شکایت مطالبه مهریه در اجرای ثبت بهره مند شوید.

با توجه به تخصصی بودن مباحث حقوقی، پرداخت هزینه برای رسیدگی به شکایت شما و اینکه مراجع ثبتی تنها به میزانی که درخواست کرده اید رسیدگی می کنند، همین موضوع حساسیت کارتان را بیشتر می کند. اگر خواسته تان اندکی کم یا زیاد شود ممکن است ضرر زیادی به لحاظ مالی و زمانی متحمل شوید؛ بنابراین سعی کنید حتما از وکلای متخصص خانواده کمک بگیرید.

تجربه و سوالات کاربران در خصوص شکایت مهریه

در این بخش قصد داریم به تجربه کاربران و سوالاتی که در خصوص شکایت مهریه دارند را مطرح کنیم.

سلام من یک ماه و نیم شده با اجازه پلیس امنیت ‌خانواده به خانه پدرم رفتم و حالا مهریه ام رو اجرا گذاشتم مهریه من ۷۲ سکه است شوهرم سند یک خونه و ماشین به نام خودش دارد و ما این خونه و ماشین را توقیف کردیم الان شوهرم ادعا کرده است که ماشینم را فروختم ‌آیا او می تواند با وجود اینکه ماشین توقیف هست آن را بفروشد؟ من دو تا بچه دارم یک دختر و یک پسر دخترم ازدواج کرده پسرم هم دوازده سال داره الان او از من شکایت کرده که زنم بدون اجازه از خونه رفته و بچه ها را هم بدون‌اجازه من برده الان تکلیف من چیه؟

سلام من متاسفانه با ی نفر عقد کردم به دلایلی میخوایم از هم جدا شیم ایا میتونم مهرمو به اجرا بذارم و بگیرم؟

سلام من الان بیست ساله ازدواج کردم و می خواهم مهریه ام را بگیرم ممکن من را راهنمایی کنید. شنیدم چون در زندگی با همسرم هستم به من تا حدودی مهریه شامل میشه لطفا دراین مورد مرا راهنمایی کنید.

سلام من 9 ماهه ازدواج کردم شوهرم میگه نمیخوام که باهات زندگی کنم 19 سالمه می توانم مهریه ام را به اجرا بگذارم؟

این ها تنها بخشی از سوالات کاربران است که برای گرفتن پاسخ آن ها  می توانید از خدمات وکیل خانواده بهره مند شوید.

تنظیم شکایت

مزایای طرح شکایت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

طرح شکایت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت از جهت تشریفات رسیدگی کوتاه تر از دادگاه خانواده است، از جهت هزینه دادرسی نسبت به دادگاه خانواده هزینه کمتری باید بپردازید، در واقع فقط یک هزینه حق الاجرا دریافت می شود و از مزایای دیگر طرح شکایت از طریق اجرای ثبت امکان ممنوع الخروجی مرد است در حالی که در دادگاه چنین امکانی وجود ندارد.

مدارک لازم برای شکایت مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

مدارک شناسایی همچون کارت ملی و شناسنامه، سند رسمی نکاح، تکمیل فرم اجراییه که مواردی مثل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، خواسته و شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه باید در آن درج شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا