شکایت از شرکت

شکایت از شرکت کرمان موتور چگونه است؟

امروزه با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور شرکت‌های خودروسازی متعددی در جهت تسهیل خرید خودرو و کمک به متقاضیان اقدام به فروش خودرو می‌نمایند.

در این میان متاسفانه بعضی از این شرکت‌ها از جمله شرکت کرمان موتور، در بعضی مواقع نسبت به تحویل خودرو و انجام تعهدات خود در موعد مقرر کوتاهی می‌نمایند و برای مشتریان مشکل ایجاد می‌کنند..

سوالی که پیش می‌آید این است که در این حالت مشتریان ناراضی برای طرح شکایت از کرمان موتور و سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو باید چه کنند؟

شرکت کرمان موتور شرکتی دولتی است یا خصوصی؟

شرکت کرمان موتور در قالب یک شرکت سهامی خاص در اسفند سال ۱۳۷۳ تاسیس و در اسفند ماه همان سال تحت شماره ۱۱۱۴۷۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت کرمان موتور به عنوان اولین شرکت غیردولتی در ایران تاسیس شده است. این شرکت به عنوان اولین صنعت خودروسازی خصوصی ایجاد شد.

در شرکت کرمان موتور نیمی از سهام شرکت به خیریه مولی الموحدین متعلق می‌باشد و نیمه دیگر سهام شرکت متعلق به سازمان عمران کرمان است.

باید بدانیم که شرکت‌های خصوصی به شرکت‌های گفته می‌شود که توسط افراد خاصی اداره می‌شود و هدف از تاسیس این شرکت‌ها معمولا سودآوری می‌باشد.

شکایت از کرمان موتور

شکایت از شرکت‌های خصوصی و مرجع صالح رسیدگی

در گذشته افراد برای طرح شکایت و اقامه دعوا باید به دادگاه مراجعه می‌کردند. اما امروزه افراد برای طرح هرگونه شکایت و اقامه دعوا با در دست داشتن مدارک و ضمایم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و طرح دعوا نمایند.

در مورد طرح دعوا علیه شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت کرمان موتور، افراد بعد از ثبت شکایت از شرکت خصوصی باید آن را از مرجع صالح پیگیری نمایند.

هزینه دادرسی برای طرح این گونه دعاوی نیز به خواسته طرح شده در دادخواست بستگی دارد. در صورتی که نوع شرکتی که شاکی از آن شکایت دارد خصوصی باشد طرح دعوا باید در دادگاه محل اقامت اصلی شرکت یعنی مرکز امور شرکت انجام شود.

در واقع طرح دعوا علیه شرکت‌های خصوصی توسط افراد می‌تواند به صورت حقوقی یا کیفری باشد در حالتی که شکایت کیفری باشد مرجع صالح رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم است که شخص باید پس از طرح دعوا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا مراجعه نماید دادسرا خواهد بود.

در صورتی هم که نوع دعوا حقوقی باشد دادگاه محل اقامت اصلی شرکت صالح به رسیدگی می‌باشد. نکته قابل مهم دیگری که باید به آن توجه نماییم این است که جرم ارتکابی توسط شرکت خصوصی از جرایم قابل گذشت است یا از جرایم غیرقابل‌گذشت.

در حالتی که نوع جرم ارتکابی از سری جرائم قابل‌گذشت باشد در این صورت دادگاه بدون اجازه فرد ذی‌نفع و شکایت کردن شاکی اجازه رسیدگی را نخواهد داشت.

بلکه در این حالت شاکی باید حتما طرح دعوا و شکایت نمایند تا دادگاه بتواند به موضوع رسیدگی کند و تا زمانی که شکایتی از جانب او صورت نگرفته باشد دادگاه حق رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت؛ اما اگر نوع جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت باشد موضوع فرق خواهد کرد.

از آن جا که این جرایم به دلیل داشتن جنبه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به رسیدگی و تعقیب است حتی اگر از جانب شاکی شکایتی صورت نگیرد.

نمایندگی فروش محصولات کرمان موتور

شکایت کیفری و حقوقی از شرکت کرمان موتور

زمانی که شکایت از یک شرکت خصوصی از جمله شرکت کرمان موتور در قالب شکایت کیفری باشد توجه به یک سری نکات مهم است.

اول اینکه باید بدانیم در بحث مسئولیت کیفری بر اساس قانون است و مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی که مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد.

نکته بعدی اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع است مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

قانون مجازات اسلامی برای شخص حقوقی خصوصی که مرتکب جرم شده باشد با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن مجازاتی در نظر گرفته است که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • انحلال شخص حقوقی
 • مصادره کل اموال
 • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
 • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
 • ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
 • جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

دعوای حقوقی علیه شرکت کرمان موتور

طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت خصوصی از جمله شرکت کرمان موتور بیشتر در قالب الزام به انجام تعهدات قراردادی شرکت، دعاوی مالی و همچنین دعاوی مربوط به درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌باشد که خواهان هنگام طرح دعوا باید در قسمت خوانده در دادخواست نام شرکت خصوصی مدنظر را که از آن شکایت دارد قید نماید.

همانطور که پیش‌تر گفتیم دادگاه صالح نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت می‌باشد البته در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت خواهان می‌تواند به دادگاه‌های دیگری همچون دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل تسلیم کالا یا دادگاه محل پرداخت پول یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند و در انتخاب دادگاه برای طرح دعوا بین دادگاه‌های ذکر شده مختار است.

اگر بخواهیم در مورد مسئولیت شرکای شرکت در برابر اشخاص ثالث صحبت نماییم باید بدانیم که بر اساس قانون تجارت و بسته به اینکه نوع شرکت از جمله شرکت‌های اشخاص است یا شرکت‌های سرمایه‌ای، این مسئولیت متفاوت خواهد بود.

به طور کلی زمانی که از یک شرکت شکایت می‌شود مسئولیت اصلی بر عهده همان شرکت است و شرکت با توجه به اموال و دارایی‌های خود باید پاسخگو باشد مگر اینکه اموال شرکت برای جبران خسارت کافی نباشد که در این صورت با توجه به نوع شرکت سهامداران مسئول جبران کل خسارت یا به اندازه آورده خود در شرکت مسئول خواهند بود.

امداد خودرو کرمان موتور

شکایت بر اساس مواد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

در مواردی که شرکت‌های خودروسازی مانند کرمان موتور نسبت به تحویل خودرو و انجام تعهدات خود در موعد مقرر کوتاهی می‌نمایند و برای مشتریان مشکل ایجاد می‌کنند.

در این حالت مصرف‌کنندگان خودرو در صورتی که شکایتی از عملکرد این گونه شرکت‌های خودروسازی در هر کدام از حوزه‌های فروش و یا خدمات پس از فروش داشته باشند بر اساس آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای شکایت باید به اداره کل رسیدگی به شکایات وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند.

در این حالت پرونده این شاکیان در صورت حل نشدن به هیئت حل اختلاف خودرویی ارسال می‌شود این هیئت مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری هست.

وظیفه این هیئت این است که ظرف ۲۰ روز از زمان ثبت شکایت بر اساس نظر اکثریت اعضای هیئت رأی صادر کرده و کتبا آن را اعلام نماید.

در صورت عدم اعتراض طرفین نسبت به رای صادره این رای ظرف مدت ۱۰ روز اجرا می‌شود اما اگر طرفین نسبت به آن اعتراض داشته باشند تا ۲۰ روز فرصت دارند تا به رای اعتراض نمایند و سپس موضوع را در دادگاه سال پیگیری نمایند.

در این حالت دادگاه خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه به این موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد که این رای قطعی می‌باشد.

در ادامه به برخی مواد از آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو می‌پردازیم:

ماده ۲۹- مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، راسا از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره (۳) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتبا اعلام رأی کند، مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

 • تبصره ۱- دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد.
 • تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیأت های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با | استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را | در اختیار آن‌ها قرار دهد.
 • تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهارنظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید.
 • تبصره ۴- کلیه نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آن‌ها مراجعه می‌نمایند موظف‌اند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند.
 • تبصره ۵ – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نماید

تاخیر در تحویل محصولات کرمان موتور

نقش وکیل در شکایت از شرکت‌های خصوصی

نکته‌ای که باید در خصوص شکایت از شرکت‌های خصوصی بیان کنیم این است که شکایت از شرکت‌های خصوصی همواره دارای چالش می‌باشد و پیچیدگی‌های مربوط به خود را دارد .

با توجه به اینکه افراد به قوانین مسلط نیستند کوچک‌ترین اشتباهی خسارت جبران‌ناپذیری برایشان ایجاد خواهد کرد؛ زیرا برای طرح دعوا علیه شرکت‌های خصوصی و به طور کلی شرکت‌ها، اشخاص باید به قانون تجارت و قانون مدنی کاملا مسلط باشند.

همچنین در خصوص اساسنامه و سایر قوانین و مسائل مربوط به شرکت اطلاعات کافی داشته باشند تا بتواند از حق‌وحقوق خویش به خوبی دفاع نمایند.

پس در پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها شکایت از شرکت‌های خصوصی می‌باشد بهتر است که اشخاص از تجربه یک وکیل متخصص و مجرب در کنار خود استفاده نمایند و شخصاً دعوا را پیگیری ننمایند پیگیری دعوا را به وکیل متخصص در این زمینه بسپارند.

چرا سایت شکایت 24 را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید برای طرح دعوا یا شکایت باید هزینه دادرسی پرداخت نمایید حال اگر در طرح دعوی خود کوچک‌ترین اشتباهی رخ دهد دادگاه می‌تواند به راحتی دعوی شما را رد کند. همین امر موجب اتلاف وقت، هزینه و انرژی شما می‌گردد.

به منظور جلوگیری از چنین ضرر احتمالی باید به متخصص امر مراجعه نمایید. سایت شکایت 24 به صورت آنلاین حضوری یا تلفنی خدمات حقوقی متنوعی را در قالب مشاوره حقوقی و معرفی وکلای متخصص و مجرب در طرح انواع دعاوی حقوقی، کیفری و غیره به شما ارائه می‌دهد.

تنها با یک کلیک می‌توانید به سایت شکایت 24 مراجعه نمایید و از خدمات تخصصی این سایت بهره‌مند گردید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۶ رای

‫11 دیدگاه ها

 1. 1400 جک اس تری تحویل گرفتم هنوز مبلغ طلبکاریم رو ندادن کسی هم جوابگو نیست خیلی راحت دارن پول مشتری رو بالا میکشن اگه کسی راه حلی داره ممنون میشم

 2. سلام و وقت بخیر بنده هم سال 98 یک خودروی جک s3 با تأخیر از کرمان موتور تحویل گرفتم و از اون موقع تا حالا هر چی پیگیری میکنم میگن هنوز پرداختی نداریم و به محض اینکه پرداختی داشته باشیم بههتون اطلاع می دیم !!!!!

 3. فقط شعار است اگر هیئت حل اختلاف پس از برسی بفهمد که حق با مصرف کننده بوده و به ضرر شرکت خودرو ساز میباشد اصلا نظری نمیدهد و خیلی راحت با بیان این مطلب که بر اساس برسی های انجام شده رسیدگی به این پرونده خارج از اختیارات قانونی این اداره میباشد دقیقا همان نظری که ۶ سال پیش در مورد شکایت من دادند

 4. بادرود وخسته نباشید یه سوال برام ایجاد شده آیااین گارانتی که راه انداختید کلاهبرداری وحقه بازی نیست؟ هر5هزارکیلومتر دوان، دوان رفتیم خدمتشان خدامیداند لیستی که نوشتن انجام دادن یانه یه موردش خودم مچشون گرفتم همه فیلترهارا زده بودن فیلتر کابین بازکردم دست نزده بودن مشتری حق ورودبه سالن نداره چیکارمیکنند خداداندهرسری هم بالای 1و200میگیرن دوهفته پیش هم گفتن تسمه تایم باید عوض بشه 11میلیون و700گرفتن مگه گارانتی نیست؟ بازدوباره هفته وایروشمع عوض شده 4میلیون 200گرفتن

 5. سلام اینجانب صمدغیو ری ازنمایندگی ۱۰۰۷بهمنی شکایت دارم تصادف کرده بودم دا ده بودم تعمیرکنن اصلامورداعتمادنیستندهمه شان باخودشان درگیرن من باقویمی حرفم شدایشان وکل پرسنل باتمام وحشی گری حمله ورشدند اگه اینهاهمین چوری پیش برن آبروری کرمان موتورراخواهندبردبه دادمردم برسیدخواهشابه این شماره 09143150462اطلاع رسانی کنید

 6. سلام اینجانب صمدغیو ری ازنمایندگی ۱۰۰۷بهمنی شکایت دارم تصادف کرده بودم دا ده بودم تعمیرکنن اصلامورداعتمادنیستندهمه شان باخودشان درگیرن من باقویمی حرفم شدایشان وکل پرسنل باتمام وحشی گری حمله ورشدند اگه اینهاهمین چوری پیش برن آبروری کرمان موتورراخواهندبردبه دادمردم برسید

 7. سلام اول اینکه تمام سایتهای فروش ۷۲ ساعت برای تکمیل وجه وقت میدهند کرمان موتور هم دربند ۲ قرارداد ۷۲ ساعت وقت داده بود اما متاسفانه بنده با شماره قرارداد ۱۰۱۷۱۸۶۵ چند ساعت قبل از پایان ۷۲ ساعت قراردادم غیر فعال شده بود متاسفانه درآن فاصله طلا ماشین پسرم فروختم وکلی قرض کردم

 8. اینجانب یک خودرو جک j5 مدل ۹۳ که تحویلی سال ۹۴ میباشد دارم این خودرو با کیلومتر ۱۱۳۰۰۰ کیلومتر یاتاقان زده و باعث خرابي میلنگ و رینگ و پیستون شده در صورتی که تمامی مدت گارانتی را در تعمیرگاه مجاز انجام دادم اما الان که دیگه خودرو فوق فاقد گارانتی میباشد نیاز به تعمیر اساسی شده از آن‌جایی که اینجانب یک بازنشسته تامین اجتماعی هستم خرج سنگين برای من ایجاد کرده میخوام بپرسم آیا خودرو ییکه تنها ۱۱۳۰۰۰ راه رفته باید اینطوری خرابي بیارد خواهشمندم جهت کمک به اینجانب راهنمایی بفرمایی که باید به کجا مراجعه کنم قابل ذکر هست در حال حاضر خودرو اینجانب در تعمیر گاه مجاز ۱۷۱۳ برای تحویل لوازم جهت تعمیر موتور میباشد. شماره اینجانب ۰۹۱۲۱۸۸۱۴۳۲ میباشد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.

 9. جالبه امروز بابت هزینه تاخیر در تحویل خودرو مطابق قرارداد به صنعت معدن مراجعه کردم جهت شکایت گفتند باید از طریق دفاتر قضائی شکایت کنید .”دست صنعت ومعدن با خودرو ساز تویک کاسه است ” با این وضعیت ماده 29 یعنی ……………

 10. بادرود وخسته نباشید اینجانب سال 98جک S5 اتومات خریدم بااینکه ازخودرو رضایت کامل دارم ولی حقه بازیهایی هم دارن مخصوصا توکشوربی دروپیکرماکه ملت هیچ حقی ندارن برعکس گفته هایشان اولا هر5هزارکیلومتربایدبرای سرویس به نمایندگی مراجعه کنی وسرت یه کلاه بزرگ بزارن ماشین میبرید پذیرش میادسویچ میگیره وخودتون به سالن انتظار راهنمایی میکنه وماشین میبره داخل نمیبینی که چه کارایی انجام میدن وبعداز چندساعت یه لیست بلندپایه بامبلغ بالای یک میلیون تحویل میدن حالا چیکارکردن ودرست انجام دادن خدامیداندوبس، که بنده بخاطر شرایط کاری هرماه باید مراجعه کنم که درصورت عدم مراجعه باگارانتی تهدیدمیشوید پس نتیجه میگیریم شرکت مبلغ گارانتی احتمالی راازمشتری دریافت کرده تاالان بنده 12بارمراجعه کردم یعنی بالای 15 میلیون ناقابل دریافت کرده دوما الان 60هزارکیلومتررسیده فرمودن باید تسمه تایم عوض بشه که مراجعه کردم نمایندگی موجود ندارن ومبلغی که دریافت میکنند 7میلیون ناقابل میشه خوب چیکارکنیم؟ 1_یاماشین بخوابونیدتابرامون تسمه تایم بفرستند یابه استانهای همجوار زنگ بزنید ومراجعه کنید عجب کشورگل وبلبلی داریم همیشه هم حق بامشتریست این سازمان عریض و طویل حمایت از مصرف کننده کجاخوابیده این چه گارانتی هست کجای دنیااین قانون گارانتی اجرامیشه چقدربایدسرملت کلاه بزارید

 11. با سلام خودروی بنده اس 5 و مدل 96 میباشد و تاکنون خارج از تعمیرگاه مجاز حتی برای سرویس دوره ای به بیرون از سازمان مراجعه نکرده ام و در کیلومتر 79000به علت مخلوط شدن اب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمودم ومیگویند سه ماه از گارانتی خارج شده لذا سوال این است چرا خودرو بدون فشار در این کیلومتر باید دچار چنین مشکلی شود و با توجه به اینکه در مراجعات قبلی که تاریخ به اتمام نرسیده بود بعلت کم کردن اب و تعویض قمقمه آب توسط نمایندگی مشکل سر سیلندر دیده نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا