شکایت از اشخاص

شکایت مهریه چگونه است؟

عقد ازدواج آثار گوناگونی را برای زوجین به همراه دارد که یکی از آن ها مهریه است. مهریه حق شرعی و قانونی زن است و در مقابل تعهدی از جانب مرد می باشد.

میزان مهریه به صورت توافقی بین زن و مرد تعیین می شود و به همین جهت باید جوانب مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت. مهریه بالا یقینا تهدید جدی برای مردان به شمار می رود و می تواند عواقب جبران ناپذیری برای آن ها در پی داشته باشد.

مهریه مالی است که در زمان عقد به تملک زوجه در می آید. مهریه هر مالی که دارای ارزش اقتصادی باشد، می تواند قرار گیرد.

البته علاوه بر ارزش مالی باید از جنبه مشروعیت نیز برخوردار باشد. البته در حال حاضر سکه بهار آزادی به عنوان مهریه زنان تعیین می شود و با توجه به تورم شدید اقتصادی در کشور، شرایط پرداخت آن از طرف مردان بسیار سخت شده است.

نمی توان زنان را از حق قانونی خود یعنی مهریه محروم کرد و این به لحاظ شرعی صحیح نمی باشد، اما میزان آن باید به نحوی تعیین شود که در آینده برای زوج بار مالی نداشته باشد. درواقع تعداد مهریه باید به اندازه ای باشد که در صورت طلاق و مطالبه آن از سوی زن، امکان پرداخت از سوی مرد وجود داشته باشد.

با توجه به قانون جدید مهریه، تا 110 سکه امکان جلب برای زوج وجود دارد و این به معنای عدم پرداخت مابقی مهریه نمی باشد.

البته امروزه با توجه به افزایش قیمت سرسام آور سکه بعار آزادی، همین مقدار مهریه (110 سکه) نیز رقم بسیار بالایی محسوب می شود که در صورت عدم پرداخت آن امکان جلب زوج و سپس روانه شدن آن به زندان وجود دارد و در نهایت سابقه کیفری برای آن در سیستم قضایی کشورثبت می شود.

شکایت بابت مهریه زمانی مطرح می شود که زوج قصد دادن آن را ندارد و زوجه می تواند از طریق مراجع ذی صلاح درخواست مطالبه مهریه را مطرح کند.

مراجع صلاحیتدار رسیدگی کننده به مطالبه مهریه ابتدا اداره ثبت و سپس در صورت وجود یک سری شرایط دادگاه خانواده و در مواردی شورای حل اختلاف می باشد.

با توجه به بخشنامه جدید، نحوه به اجرا گذاشتن مهریه در مقایسه با گذشته کمی فرق کرده است و زوجه باید در وهله اول به اداره ثبت مراجعه کند. لازم به ذکر است که به اجرا گذاشتن مهریه شرایط خاص خود را دارد و باید تمام مراحل قانونی در این زمینه طی شود.

مهریه

شکایت بابت مهریه را در چه صورتی می توان انجام داد؟

از زمانی که خطبه عقد ازدواج جاری می شود، مهریه به عنوان وظیفه شرعی و قانونی مرد محسوب شده و هر زمان که زن آن را درخواست کند، باید توسط زوج پرداخت شود.

به لحاظ قانونی زوج این اختیار را ندارد تا از پرداخت مهریه به زوجه استنکاف کند. بلکه هر زمان زوجه مهریه را طلب کرد، باید به صورت کامل به وی پرداخت شود.

حال سوال اساسی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که شکایت از مهریه چه زمانی مطرح می شود؟ در چه صورتی می توان بابت مهریه شکایت کرد؟

اصولا دعاوی مربوط به مهریه زمانی طرح می شوند که زوجین بابت نحوه پرداخت آن با هم دچار اختلاف شده اند و زوجه برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود از طریق مراجع ذی صلاح اقدام به مطالبه مهریه می کند.

در واقع زوج تحت هیچ شرایطی قصد دادن مهریه به زوجه را ندارد و به همین جهت شکایت بابت مطالبه مهریه مطرح می شود.

لازم به ذکر است که نحوه پرداخت مهریه به صورت توافقی میان زن و مرد انجام می شود و در مواردی زوجه نصف یا بیشتر مهریه خود را می بخشد.

اگر مرد قصد پرداخت مهریه را داشته باشد و در این زمینه با همسر خود به توافق برسد، یقینا شکایت مهریه و مطالبه آن از سوی زوجه مطرح نمی شود و این موضوع به صورت مسالمت آمیز بین طرفین حل و فصل خواهد شد.

تصور اغلب افراد این است که مطالبه مهریه تنها به زمان بعد از جدایی یا طلاق مربوط می شود و زن تنها در بعد از طلاق مس تواند مهریه خود را به اجرا بگذارد. اما در عمل رویه به این صورت نمی باشد و زن هر زمان که تمایل داشت حتی در زمان زندگی مشترک نیز می تواند مهریه را از شوهر خود طلب کند.

پس در مجموع شکایت بابت مهریه و درخواست مطالبه آن از همسر فقط در زمان جدایی اتفاق نمی افتد. زن می تواند هر زمان که بخواهد، حتی بدون درخواست طلاق و زمانی که در منزل شوهر است، درخواست مطالبه مهریه از مرد کند.

شکایت بابت مهریه چگونه انجام می شود؟

همانطور که ذکر شد، زوجه می تواند هر موقع که تمایل داشت از مرد مهریه را درخواست کند و این مطالبه به زمان خاصی محدود نمی شود. مرد هم به لحاظ قانونی موظف به پرداخت مهریه می باشد. به طور کلی مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه خانواده امکان پذیر است.

زمانی که زوجه برای دریافت مطالبه به بخش اجراییه ثبت مراجعه می کند، ابتدا اموال مرد مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از شناسایی اموال زوج، دستور توقیف اموال وی صادر می شود.

توقیف اموال و دارایی مرد به این خاطر انجام می شود که مهریه مورد نظر زن از این طریق وصول شود. نه تنها برای مهریه بلکه برای سایر حقوق زنان نیز همین روش انجام می گیرد. درواقع توقیف اموال مرد یکی از راه های دستیابی زن به حق و حقوق قانونی خود است.

اگر بین زوجین نکاح دائم صورت گرفته باشد، در ارتباط با شکایت مهریه زوجه می تواند از طریق اداره ثبت و دادگاه خانواده مراجعه کند. به عبارت دیگر در ازدواج دائم امکان مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده و اداره ثبت وجود دارد. اما در مورد ازدواج موقت شرایط کمی متفاوت است.

اگر نکاح موقت در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد، مطالبه مهریه از هر دو طریق (دادگاه و اداره ثبت) امکان پذیر است. اما اگر ازدواج موقت در محضر به صورت رسمی ثبت نشده باشد، به اجرا گذاشتن مهریه فقط از طریق دادگاه امکان پذیر می باشد.

در ازدواج موقت اگر صیغه نامه رسمی وجود داشته باشد، برای مطالبه مهریه می توان از طریق دادگاه خانواده و اداره ثبت اقدام کرد. اما اگر صیغه نامه به صورت سند عادی باشد و به صورت رسمی ثبت نشده باشد، شکایت بابت مهریه را فقط می توان در دادگاه خانواده مطرح کرد.

در واقع می توان به این نتیجه رسید که برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت از طریق اداره ثبت حتما باید صیغه نامه رسمی وجود داشته باشد. به بیان دیگر شکایت بابت مهریه از طریق اجرای ثبت، نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

مهریه

برای شکایت مهریه به کجا می توان مراجعه کرد؟

فرض کنید زنی بابت مهریه شکایت دارد، حال این شکایت خود را در چه مرجعی می تواند مطرح کند؟ طرح شکایت مهریه از دو طریق امکان پذیر است:

  • اجراییه ثبت
  • دادگاه خانواده

شکایت مهریه از طریق اجراییه ثبت

یکی از روش های مطالبه مهریه از سوی زوجه مراجعه به دوایر اجراییه ثبت می باشد. در حال حاظر اولین مرجعی که زوجه باید برای مطالبه مهریه مراجعه کند، اجراییه ثبت می باشد.

با تصویب قانون جدید، برای دریافت مهریه زن ملزم است ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کند و دیگر نمی تواند مستقیما شکایت مهریه را در دادگاه مطرح کند.

در واقع با تصویب این قانون، مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه مهریه در وهله اول اجرای ثبت است. در حال حاضر زوجه برای دریافت مهریه باید به اجرای ثبت مراجعه کرده و مراحل قانونی را طی کند.

زوجه باید درخواست خود را به همراه سایر مدارک لازم مانند سند ازدواج و غیره در اختیار اجرای ثبت قرار دهد. زوجه برای مدارک لازم بایت شکایت مهریه باید به دفتر خانه ای که ازدواج در آن به ثبت رسیده مراجعه کند.

سپس دفترخانه نیز اظهارنامه ای به زوج می فرستد تا ظرف 10 روز به اداره ثبت مراجعه کرده و روند مطالبه مهریه را طی کند.

شکایت مهریه از طریق دادگاه خانواده

چنانچه بنا به دلایل مختلف امکان وصول مهریه از طریق اجرای ثبت میسر نباشد، بعد از گذشت شش ماه زوجه می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست مطالبه مهریه را مطرح کند.

در حال حاضر زوجه برای مطالبه مهریه مستقیما نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. اگر امکان دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت امکان پذیر نباشد، زن می تواند شکایت مهریه را در دادگاه مطرح کند.

طرح شکایت مهریه در دادگاه از طریق دادخواست صورت می گیرد. به طور کلی اقامه دعاوی حقوقی به وسیله دادخواست صورت می گیرد، در غیر این صورت دادگاه مربوطه به درخواست خواهان رسیدگی نمی کند.

پس اولین قدم برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده، ارائه دادخواست متناسب با موضوع دعوی است. در تهیه دادخواست باید تمام قواعد و نکات حققی رعایت شود.

اگر دادخواست ارائه شده حاوی اشکالاتی باشد، توسط مدیر دفتر دادگاه رد می شود. در دعاوی مربوط به مهریه علی الاصول زوجه خواهان و زوج به عنوان خوانده دعوا معرفی می شود.

ابتدا دادخواست مطالبه مهریه باید در دفاتر الکترونیک قضایی به ثبت برسند. سپس دادخواست مزبور به دادگاه صالح ارجاع دادمی شود. دادگاه بعد از بررسی دادخواست و نبود اشکالات قانونی در آن، وقت دادرسی تعیین کرده و آن را به طرفین دعوی ابلاغ می کند.

در این صورت زوج و زوجه باید در مهلت تعیین شده در دادگاه حضور پیدا کنند تا مراحل دادرسی به طور کامل طی شود. در نهایت دادگاه رای نهایی را صادر می کند و زوج ملزم به پرداخت مهریه می شود.

در این صورت زوج می تواند درخواست اعسار و یا تعدیل مهریه را مطرح کند که در شرایط جداگانه ای به آن رسیدگی می شود. اگر این درخواست مورد پذیرش قرار گیرد، نحوه پرداخت مهریه برای مرد به صورت قسطی می شود.

معمولا دادگاه چگونگی و میزان پرداخت مهریه را با توجه به اوضاع و شرایط مالی زوج تعیین می کند.

لازم به ذکر است که شکایت مهریه از طریق دادگاه، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع این هزینه ابتدا از زوجه دریافت می شود، در غیر این صورت به درخواست وی رسیدگی صورت نمی گیرد.

اگر رای دادگاه به نفع خواهان صادر شود، زوجه می تواند هزینه دادرسی و هزینه های به اجرا گذاشتن مهریه را از زوج مطالبه کند.

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه مهریه

طرح دعاوی حقوقی از طریق دادخواست صورت می گیرد و باید با رعایت تشریفات قانونی به مرجع صالح تقدیم شود. در زمان تنظیم دادخواست مهریه باید تمام اطلاعات ضروری از قبیل مشخصات خواهان (زوجه) و خوانده (زوج) درج شود و همچنین سند ازدواج و سایر مدارک لازم نیز ضمیمه شود.

اصولا دادخواست نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب انجام می شود و باید کلیه شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شود. به همین جهت تنظیم دادخواست مطالبه مهریه را می توانید به عهده سایت شکایت 24 قرار دهید تا به بهترین شکل ممکن نحوه تهیه و تنظیم آن صورت گیرد.

شکایت 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می تواند شما را در ارائه انواع دادخواست نظیر مطالبه مهریه یاری نماید. با توجه به این که تنظیم دادخواست مستلزم رعایت اصول و تشریفات قانونی خاصی است، به شما توصیه می کنیم تهیه این گونه اوراق قضایی را به سامانه ما بسپارید.

پرداخت مهریهپ

مشاوره حقوقی برای طرح شکایت مهریه

طرح دعاوی خانواده پیچیدگی های خاص خود را دارند و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد. متاسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه مهریه به دلیل عدم اطلاع از راه و روش های قانونی و حقوقی می باشد و به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می تواند در این زمینه موثر باشد.

به اجرا گذاشتن مهریه اصول و روش های خاص خود را دارد و باید از مشاوره های تخصصی حقوقی در این زمینه بهره مند شوید.

در صورتی که قصد شکایت از همسر خود بابت مطالبه مهریه را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس های متنوع سامانه شکایت 24 می باشد که می توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

طرح شکایت مهریه اصولا کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می کند.

سامانه شکایت 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید. مشاوره حقوقی برای طرح شکایت مهریه توسط سایت شکایت 24 به صورت تخصصی انجام می شود و یقینا به راحتی می توانید اقدام به شکایت نمایید.

در مجموع اگر می خواهید برای شکایت بابت مهریه اقدام کنید، سایت شکایت 24 توصیه می کند که قبل از هر اقدامی حتما از مشاوره های این مجموعه که زیر نظر مجرب ترین وکلای مهریه صورت می گیرد، بهره مند شوید تا بتوانید بهترین نتیجه را از شکایت مهریه بگیرید.

پس بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره مند شوید.

در نکاح دائم برای شکایت مهریه می توان به اجرای ثبت و دادگاه خانواده مراجعه کرد؟

بله، در نکاح دائم برای مطالبه مهریه می توان به هر دو مرجع اجراییه ثبت و دادگاه خانواده مراجعه کرد.

در نکاح موقت برای مطالبه مهریه در چه صورت می توان به اجراییه ثبت مراجعه کرد؟

در نکاح موقت برای مطالبه مهریه، در صورتی می توان به اجرای ثبت مراجعه کرد که صیغه نامه رسیمی وجود داشته باشد. درواقع اگر ازدواج موقت به صورت رسمی ثبت نشده باشد، برای شکایت مهریه تنها می توان به دادگاه خانواده مراجعه کرد.

چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به شکایت مهریه را دارند؟

به طور کلی دو مرجع اجراییه ثبت و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به شکایت مهریه را دارند.

در حال حاظر برای شکایت مهریه به کدام مرجع می توان مراجعه کرد؟

با تصویب قانون جدید، برای مطالبه مهریه در وهله اول زوجه باید به اجرای ثبت مراجعه کند. اگر زوجه توسط این مرجع به خواسته خود نرسید، می تواند شکایت مهریه را از طریق دادگاه خانواده پیگیری کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا