شکایت از اشخاص

شکایت عدم تمکین چگونه است؟

زمانی که رابطه زوجیت میان دو نفر برقرار می شود، در برابر هم یک سری وظایف قانونی دارند که باید به درستی آن ها را اجرا کنند. عدم وظایف زناشویی منجر به بروز بسیاری از مشکلات می شود که یقینا برای زن و شوهر آثار نامطلوبی را در پی خواهد داشت.

امروزه بسیاری از مشکلات امور خانواده به مسئله عدم رعایت وظایف قانونی زن و مرد برمی گردد و حتی می تواند منجر به جدایی یا طلاق آن ها شود.

در علم حقوق به چنین وظایف قانونی که بر عهده زن و مرد می باشد، تمکین گفته می شود. به عبارت دیگر تمکین یعنی یک سری وظایف زن در برابر مرد و یکسری وظایف مرد در برابر زن می باشد. البته موضوع تمکین بیشتر در ارتباط با زنان مطرح می شود و دلیل آن هم عدم رعایت وظایف قانونی زنان نسبت به همسران خود می باشد.

با توجه به تعریفی که از تمکین به عمل آمد، حال عدم تمکین به معنای عدم رعایت وظایف قانونی زن و مرد نسبت به یکدیگر است.

رعایت وظایف زن و مرد نسبت به هم تا حد زیادی به تفاهم و علاقه میان دو طرف بستگی دارد؛ اما گاهی مواقع نیاز است که انجام این وظایف مورد حمایت و نظارت خود قانون باشد و برای عدم انجام آن نیز ضمانت اجراهایی مشخص درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که زن از مرد و مرد از زن نمی تواند خواسته هایی برخلاف قانون و شرع داشته باشد و در صورتی که هر کدام درخواستی غیر شرعی در قبال هم داشته باشند، هیچ کدام ملزم به رعایت آن نمی باشند.

امروزه بسیاری از پرونده های حقوقی مطرح در دادگاه های خانواده به موضوع عدم تمکین خصوصا از سوی زنان ارتباط دارد و این نشان از عدم انجام وظایف قانونی زوجین نسبت به هم می باشد.

لازم به ذکر است که تا زمانی که رابطه زوجیت میان دو طرف ایجاد نشده باشد، تمکین و عدم تمکین مفهوم خاصی ندارد. از دیدگاه حقوقی، این دو اصطلاح تنها برای زوجین کارایی دارد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند. در صورتی که یکی از طرفین در برابر دستورات طرف دیگر تمکین نکند یا وظایف خود را به درستی انجام ندهد، به لحاظ قانونی امکان شکایت وجود دارد و می تواند اقامه دعوا نماید.

تمکین

آشنایی بیشتر با مفهوم تمکین

اصطلاح تمکین در قانون ایران به منظور وظایف مشترک زوجین در قبال هم در نظر گرفته شده که در صورت عدم انجام وظایف نسبت به هم برای دیگری حقی بوجود خواهد آمد که با استناد به آن می تواند به صورت قانونی آن را مطالبه کنند.

در واقع زن در طول زندگی مشترک باید از دستورات قانونی و شرعی همسر خود اطاعت کند و به خوبی آن ها را به اجرا درآورد. در زندگی زناشویی یکسری وظایف بر عهده زن می باشد و در صورت عدم اجرای آن ها مرد می تواند انجام آن را از وی تقاضا کند. به طور مثال زن باید به شوهرش احترام بگذارد، رفتار مناسبی با وی داشته باشد و مواردی از این قبیل.

همچنین داشتن همبستری میان مرد و زن از جمله روابط عادی زناشویی در طول زندگی مشترک می باشد که از جمله وظایف اصلی زن به شمار می رود.

مرد می تواند از همسر خود برقراری رابطه جنسی را خواستار شود و اگر خواسته وی برخلاف قانون و شرع نباشد، زن موظف به قبول آن می باشد. نه تنها در قانون بلکه در شرع نیز هیچ منبعی بابت چنین خواسته ای از سوی زوج وجود ندارد و زوجه می بایست از دستورات او تبعیت کند.

البته اگر مرد عذر شرعی (مانند بیماری های خاص) داشته باشد و از همسر خود درخواست برقراری رابطه جنسی را نماید، زن می تواند چنین خواسته ای را نپذیرد.

به طور کلی اگر زوجه از وظایف قانونی خود در برابر همسر خود سرپیچی کند یا هیچ گونه توجهی به خواسته های شرعی زوج نداشته باشد، امکان شکایت قانونی برای مرد وجود دارد. مجموعه شکایت 24 در کنار شماست تا اگر به خاطر عدم تمکین همسر خود قصد شکایت دارید، راهنمایی های لازم را در این زمینه به شما ارائه دهد.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت عدم تمکین

شکایت هایی که جنبه حقوقی دارند، طبیعتا در محاکم حقوقی رسیدگی می شوند. دعاوی مرتبط با امور خانواده از جمله عدم تمکین صرفا در دادگاه خانواده رسیدگی می شوند که مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مشخصی می باشد. پس مرجع صالح به رسیدگی شکایت عدم تمکین دادگاه های خانواده است. برخلاف تصور عموم جامعه، در ایران دادسرا خانواده وجود ندارد و دعاوی مانند ضرب و جرح همسر که جنبه کیفری دارند،

در صلاحیت محاکم کیفری است و در دادگاه خانواده به چنین اموری رسیدگی نمی شود.

در حال حاضر دعاوی خانوادگی از جمله عدم تمکین، بیشترین میزان پرونده های دادگستری را به خود اختصاص یافته اند که در اغلب مواقع خواهان این دعاوی آقایان هستند. یعنی در موضوع عدم تمکین، بیشترین تعداد شاکیان مردان هستند که به خاطر عدم رعایت وظایف شرعی و قانونی زوجه، چنین شکایاتی را در دادگاه خانواده مطرح می کنند.

نحوه طرح شکایت عدم تمکین

طرح شکایت عدم تمکین مانند سایر دعاوی حقوقی به وسیله دادخواست صورت می گیرد. ابتدا دادخواست مربوطه باید ثبت قضایی شود که این کار در دفاتر الکترونیک قضایی انجام می شود. سپس دادخواست عدم تمکین برای رسیدگی و تعیین وقت دادرسی به دادگاه صالح(دادگاه خانواده) ارسال می گردد. اگر طرح شکایت شما که در قالب دادخواست صورت گرفته، ایراد داشته باشد، توسط دادگاه رد می شود.

در واقع تهیه و تنظیم کلیه دادخواست ها باید طبق شرایط و مقررات آیین دادرسی مدنی صورت گیرد که می توانید طرح شکایت خود در ارتباط با موضوع عدم تمکین را به مجموعه شکایت 24 واگذار نمایید.

عدم تمکین

چگونگی تنظیم دادخواست با موضوع عدم تمکین

تهیه و تنظیم انواع دادخواست ها نیازمند رعایت قواعد و مقررات دادرسی است که اگر به درستی تنظیم نشود، توسط مرجع مربوطه رد و هیچگونه رسیدگی نسبت به آن نمی شود. تنظیم کلیه دادخواست ها از جمله دادخواست عدم تمکین باید توسط افراد متخصص در امور حقوقی انجام شود. در واقع رعایت نکات مهم و قواعد خاص تنظیم دادخواست باعث می شود که مرجع قضایی سریع تر به پرونده رسیدگی کند و شکایت مربوطه زودتر به نتیجه برسد.

شکایت 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می تواند شما را در ارائه انواع دادخواست نظیر دادخواست عدم تمکین یاری نماید. با توجه به این که تنظیم دادخواست مستلزم رعایت اصول خاصی است، به شما توصیه می کنیم تهیه اینگونه اوراق قضایی را به مجموعه شکایت 24 بسپارید.

شکایت عدم تمکین چه زمانی اتفاق می افتد؟

به طور کلی طرح شکایت از سوی مرد زمانی رخ می دهد که زوجه از انجام وظایف قانونی خود امتناع کند. در واقع عدم تمکین زن از همسر خود زمینه طرح شکایت را فراهم می کند. در صورتی که زن یکی از اعمال زیر را انجام دهد، موجبات شکایت را برای مرد به وجود می آورد:

ترک روابط زناشویی: داشتن رابطه زناشویی میان زن و مرد یک امر بسیار رایج و متداول است که از جمله وظایف زوجه به شمار می رود. مرد می تواند از همسر خود درخواست رابطه زناشویی کند و زوجه موظف به تبعیت از این دستور است.

در صورتی که مرد هیچ گونه عذر شرعی نداشته باشد و از زن برقراری رابطه جنسی را تقاضا کند و وی تمکین نکند، زوج می تواند به جهت عدم تمکین زوجه، در دادگاه خانواده طرح شکایت کند.

ترک منزل مشترک بدون اجازه شوهر: زن باید در منزل یا اقامت دائمی شوهر خود زندگی کند. در واقع اقامت زن در منزل شوهر، یکی از موارد تمکین زوجه به شمار می رود که در صورت عدم تمکین، مرد می تواند شکایت مزبور را مطرح نماید.

همچنین اگر زن در مکانی غیر قانونی غیر از اقامت شوهر خود سکونت کند، مرد می تواند به جهت عدم تمکین علاوه بر طرح شکایت از پرداخت نفقه به وی امتناع ورزد.. البته اگر زن در منزل شوهر خود احساس امنیت نداشته باشد و زندگی کردن در یک منزل مشترک موجب به خاطر افتادن جان او شود، می تواند در محل دیگر سکونت داشته باشد که این مورد

جزو وظایف قانونی زوجه محسوب نمی شود و می تواند از همسر خود تمکین نکند.

انتخاب شغل مغایر با شئونات اخلاقی: چنانچه شغل زن به گونه ای باشد که با شئونات اخلاقی و اجتماعی مغایرت داشته و شوهر وی مخالفت شدیدی نسبت به این موضوع داشته باشد، زوج می تواند بابت عدم تمکین از همسر خود شکایت کند.

عدم تمکین در نکاح

راهکار مناسب برای شکایت عدم تمکین

در صورتی که همسر شما از وظایف و دستورات قانونی خود سرپیچی می کند و بابت عدم تمکین وی قصد شکایت دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات مجموعه شکایت 24 است که می توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

شکایت 24 با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص، ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی نظیر مشاوره، تهیه و تنظیم دادخواست و غیره می باشد که می توانید نهایت بهره را از خدمات مذکور داشته باشید. اصولا طرح شکایت مرتبط با امور خانواده کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی دشوار می شود.

پس بهتر است قبل از هر اقدامی از مشاوره های تخصصی موسسه حقوقی شکایت 24 که توسط وکلا و کارشناسان مجرب و متخصص انجام می شود، استفاده کنید و از راهنمایی های وکلای متخصص در زمینه عدم تمکین بهره مند شوید تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.

زن ناشزه به چه کسی گفته می شود؟

زن ناشزه به کسی گفته می شود که وظایف و دستورات قانونی و شرعی را در قبال همسر خود انجام نمی دهد.

عدم تمکین زوجه

عواقب قانونی عدم تمکین زن از شوهر چیست؟

در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند، از یک سری حقوق قانونی خود محروم می شود که عبارتند از:

عدم تعلق نفقه: اگر زن از دستورات قانونی مرد پیروی نکند و هیچ گونه منع شرعی بابت انجام وظیفه از جانب زن وجود نداشته باشد، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق: از جمله حقوق مالی زنان بعد از طلاق می توان به اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال مرد نیز اشاره کرد که در صورت عدم تمکین این حقوق به آن ها تعلق نمی گیرد.

امکان ازدواج مجدد برای مرد: چنانچه عدم تمکین زوجه اثبات شود، مرد با کسب اجازه از دادگاه می تواند با فرد دیگر ازدواج کند.

شکایت عدم تمکین چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟

در حالتی که مرد از همسر خود بابت عدم تمکین شکایت می کند، دادگاه ابتدا فرصتی را به زوجه بابت انجام وظایف قانونی خود در قبال زوج می دهد.

اگر چنین وضعیتی (عدم تمکین زن از مرد) ادامه یابد، دادگاه حکم مقتضی را صادر می نماید و زوجه از حقوق قانونی خود محروم می شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا