پیرامون شکایت

شکایت رابطه نامشروع چگونه است؟

مواردی مانند فرهنگ، اخلاق، شرع، نوع روابط بین افراد و غیره در هر جامعه با جامعه دیگر کاملا متفاوت است. در واقع هر کشوری سطح فرهنگ و ارزش های خاص خود را دارد و نمی توان با سایر کشور ها مقایسه کرد. به طور مثال در کشور های غربی روابط نامشروع تقریبا معنایی ندارد و جوامع آن اینگونه روابط را می پذیرند.

اما در کشور های اسلامی از جمله ایران، رابطه های نامشروع مورد پذیرش عرف نمی باشد و افراد جامعه ما دیدگاه متفاوتی نسبت به اینگونه روابط دارند. این تفاوت ها ناشی از فرهنگ و ارزش های هر ملت است که قواعد و هنجارها را در آن جامعه شکل می دهد.

البته که فرهنگ در یک جامعه در زمان های مختلف بر حسب نیاز های جامعه تغییر می کند و باید با توجه به زمان حاضر پاسخگوی مردم باشد.

رابطه نامشروع همانطور که از نام آن پیدا است، رابطه ای خلاف شرع و قانون می باشد که اصولا تشخیص این نوع روابط با عرف است. در اینگونه روابط، زن و مردی که نسبت به هم نامحرم هستند، خارج از حد تعیین شده باهم رابطه برقرار می کنند و به نوعی مرز های شرعی و قانونی را رد می کنند.

روابط نامشروع طیف گسترده ای دارد و همین مسئله باعث بروز اختلاف نظرات زیادی نیز شده است.

همچنین بخوانید

رابطه نامشروع در قانون جرم انگاری شده و مجازات های خاصی برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است. همچنین امکان طرح شکایت در خصوص روابط نامشروع وجود دارد و فرد شاکی برای احقاق حق خود می تواند اقامه دعوا نماید.

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار شرایط و مصادیق آن را توضیح داده است. زمانی که از رابطه نامشروع سخن به میان می آید، ذهن بسیاری از افراد به سمت جرایمی مانند زنا و لواط می رود.

درواقع زنا و لواط جزو روابط نامشروع محسوب می شوند، اما منظور از رابطه نامشروع در این مقاله رابطه ای غیر از زنا یا لواط است. از دیدگاه قانون، هرگونه روابط نامتعارف و خلاف شرع و قانون بین زن و مردی که رابطه زناشویی یا رابطه زن و شوهری بین آن ها وجود نداشته باشد، رخ دهد، رابطه نامشروع به حساب می آید و مرتکبین آن مجرم شناخته می شوند.

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل تقبیل(بوسیدن) یا مضاجعه(در آغوش گرفتن) شوند ، مجرم هستند.

منظور از عقله زوجیت همان صیغه محرمیت است که روابط خارج از علقه زوجیت، رابطه نامشروع به شمار می رود. به عبارت دیگر زن و مردی که نسبت به هم نامحرم اند و صیغه محرمیت بین آن ها جاری نشده است، در صورت داشتن رابطه خلاف شرع یا قانون، مجرم می باشند.

با توجه به ماده مزبور، قانونگذار سعی کرده است که رابطه نامشروع را جدا از روابطی مانند زنا و لواط و غیره تلقی کند و مجازات مشخصی هم برای این روابط در نظر گرفته است.

مجازات رابطه نامشروع

در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات جرم رابطه نامشروع تعیین شده است و مرتکبین آن به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. میزان مجازات فرد مجرم از 1 تا 99 ضربه شلاق است که تعداد آن بر اساس نظر قاضی تعیین می شود. در واقع با توجه به تعزیری بودن مجازات مزبور، امکان تغییر آن وجود دارد. به استناد ماده مزبور، اگر زن و مردی که صیغه محرمیت بین آن ها جاری نشده، رابطه ای خلاف شرع و عنف (رابطه خلاف شرع) داشته باشند، به مجازات تعزیری( تا 99 ضربه شلاق) محکوم می شوند.

ماده مذکور در ادامه بیان می کند که اگر اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌ کننده تعزیر می شود. بدین معناست که اگر فردی به اجبار وارد رابطه نامشروع شده باشد، تنها فرد اکراه کننده مجازات می شود و فردی که مجبور شده مجازات نخواهد شد.

بنابراین اگر زن یا مرد برای برقراری رابطه نامشروع اکراه داشته باشد و طرف دیگر را مجبور به انجام چنین کاری کند، مطابق قانون مجازات خواهد شد. به طور مثال اگر مردی از روی اجبار زنی را در آغوش خود بگیرد یا او را ببوسد (یعنی مرد به اجبار با زن رابطه نامشروع برقرار کند)، تنها مرد مجازات می شود و برای زن مجازاتی در پی نخواهد داشت.

مجازات رابطه نامشروع به اکراه (به اجبار) همان مجازات رابطه نامشروع است. یعنی فرد اکراه کننده به مجازات تعزیری تا 99 ضربه شلاق محکوم می شود.

رابطه نامشروع

مرجع صالح به رسیدگی شکایت رابطه نامشروع

با توجه به اینکه رابطه نامشروع جنبه کیفری دارد، مراجع قضایی کیفری صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را دارند. شکایت رابطه نامشروع را می توانید از طریق کلانتری محل یا مستقیما در دادسرا مطرح کنید. زمانی که شکایت در اداره پلیس آگاهی ثبت می شود، ابتدا تحقیقات ابتدایی به عمل می آید و سپس پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع داده می شود.

دادسرا مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به کلیه جرم (به جزء موارد استثناء شده در قانون) را برعهده دارد و تحقیقات مقدماتی جرایم به وقوع پیوسته را انجام می دهد. دادسرا بعد رسیدگی به شکایت نامشروع و تکمیل شدن تحقیقات، پرونده را برای صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری صالح می فرستد.

در اصطلاح حقوقی زمانی که تحقیقات و رسیدگی به جرم در مرجع تحقیق(دادسرا) به اتمام می رسد، قاضی اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست می نماید و دادسرا از دادگاه تقاضا می کند که حکم مقتضی را صادر و مجرم را به میزان مجازات تعیین شده محکوم نماید.

پس در مجموع مراجع صالح به رسیدگی شکایت رابطه نامشروع، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد. البته که ضابطین دادگستری نظیر پلیس آگاهی نیز در رسیدگی به این شکایات نقش موثری را ایفا می کنند.

طرح شکایت رابطه نامشروع از طریق شکوائیه

شکایاتی که جنبه کیفری دارند، طرح آن ها در مراجع قضایی مستلزم ارائه شکوائیه می باشد. فرد شاکی با ارائه شکوائیه یا شکایت نامه به مرجع صالح، تقاضای خود مبنی بر رسیدگی به موضوع اتهام را اعلام می کند.

در واقع از زمانی که شاکی شکایت خود را مطرح می کند، مرجع قضایی رسیدگی به پرونده مطروحه را آغاز می کند. البته در جرایمی که شاکی خصوصی ندارد، دادسرا مستقیما تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به موضوع اتهامی را انجام می دهد.

تهیه و تنظیم شکوائیه تشریفات و مقررات خاص خود را دارد که باید به خوبی اجرا شوند. چنانچه شکواییه ارائه شده به دادگاه صالح، به خوبی تنظیم نشده باشد یا تشریفات قانونی در آن رعایت نشده باشد، توسط مرجع مربوطه رد می شود.

به همین جهت تنظیم شکوائیه رابطه نامشروع را می توانید به مجموعه حقوقی شکایت 24 واگذار نمایید تا بهترین شکل ممکن شکایت خود را مطرح کنید.

وکیل برای شکایت رابطه نامشروع

در صورت بروز جرایمی نظیر روابط نامشروع، وجود وکیل کیفری در پیشبرد صحیح پرونده به دلیل آشنا بودن با قوانین کیفری و تجربه هایی که از این پرونده ها به دست آورده بسیار ضروری است و یقینا در مراحل دادرسی کمک کننده فرد شاکی خواهد بود.

اما گاهی اوقات ممکن است شرایط دسترسی به وکیل فراهم نباشد، حال برای طرح شکایت رابطه نامشروع از چه راهکاری می توان استفاده کرد؟

استفاده از خدمات مجموعه حقوقی شکایت 24 می تواند راهکاری مناسب برای طرح انواع دعاوی و شکایات کیفری به شمار رود. مجموعه شکایت 24 آماده خدمت رسانی در زمینه ارائه انواع خدمات حقوقی نظیر تنظیم شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و مشاوره های تخصصی می باشد.

پس بهتر است قبل از هر اقدامی از مشاوره های تخصصی موسسه حقوقی شکایت 24 که توسط وکلا و کارشناسان مجرب و متخصص انجام می شود، استفاده کنید و از راهنمایی های وکلای متخصص در زمینه روابط نامشروع بهره مند شوید تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.

رابطه نامشروع

آیا امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جزای نقدی وجود دارد؟

تحت شرایطی خاص امکان تبدیل مجازات رابطه نامشروع( تا 99 ضربه شلاق) به جزای نقدی وجود دارد. در صورت وجود شرایط مخففه جرم، مجازات جزای نقدی جایگزین شلاق تا 99 ضربه خواهد شد. مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی، جهات مخففه عبارتند از:

  • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
  • پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
  • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
  • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
  • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
  • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

شکایت بابت رابطه نامشروع تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

اگر زن و مرد با قصد و اراده خود با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کنند، امکان طرح شکایت وجود ندارد. زیرا با رضایت طرفین چنین رابطه ای انجام شده است. چنانچه فردی از روی اجبار شخص دیگر وارد رابطه نامشروع شود، می تواند علیه او شکایت کند. به طور مثال اگر مرد از روی اجبار با زن رابطه نامشروع برقرار کند، زن می تواند اقدام به طرح شکایت نماید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا