پیرامون شکایت

تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۱

ایجاد جامعه‌ای امن نیازمند یک سیاست رفاهی فعال و فراگیر همراه با پیشگیری استراتژیک و مصمم از جرم و تلاش های مؤثر برای اجرای قانون است. نظام قضایی و نیز قوانین باید با شرایط متغیر اجتماعی سازگار شود.

برای دولت، بسیار مهم است که از جرایم بیشتر پیشگیری شود و مسائل بیشتری حل شود. این امر در مورد جرایم روزمره و جنایاتی که تهدیدی برای جامعه ما هستند، مانند جنایات سازمان یافته، تروریسم و غیره، صدق می کند.

خدمات قضایی در تمامی کشورها، با صرف هزینه ای نه چندان هنگفت انجام می شود. در کشور ما نیز این نوع هزینه های مالی هر سال به اضافه شدن مبلغ کمی، اعلام می شوند. برای آشنایی بیشتر شما با این مبالغ، در متن حاضر تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 را بررسی می کنیم.

اهمیت نظام حقوقی و خدمات آن در کشور

نظام حقوقی ایران به عنوان یک نظام حقوق مدنی بر اساس نظام حقوق مدنی ساختار یافته است. حکومت متشکل از مقام رهبری، قوای مجریه، قضائیه و مقننه است.

در حال حاضر سیستم قضایی از دادگاه های عمومی و دادگاه های خاص تشکیل شده است. دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه پرونده‌ها را دارند به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه های خاص است.

همچنین بخوانید

در اکثر دادگاه ها، طرفین علاوه بر رسیدگی مقدماتی، حق دارند به دادگاه تجدیدنظر بالاتر نیز اعتراض کنند. آرای دادگاه های عادی (برخلاف تصمیمات معتبر دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری در مورد پرونده‌های آتی) هیچ ارزشی ندارند و معمولا برای مراجعات بعدی توسط دادگاه های دیگر مدون یا مستند نمی شوند.

تقسیم بندی انواع دادگاه، بر اساس انواع خدماتی که آنها ارائه می دهند انجام می شود. البته این نوع تغییر، تاثیری در تعرفه خدمات قضایی ندارد و تنها مراحل مختلف انجام امور هستند که با یکدیگر متفاوت خواهند بود. این انواع دادگاه عبارت‌اند از:

 1. دادگاه بدوی
 2. دادگاه تجدید نظر
 3. دادگاه های عمومی
 4. دادگاه های کیفری
 5. دادگاه خانواده

به یاد داشته باشید که دیوان عالی، بالاترین دادگاه در امور مدنی و جزایی است. رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله معرفی می شود.

بر اساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور بر اجرای قوانین توسط دادگاه ها نظارت و به منظور ایجاد وحدت رویه در آیین دادرسی مدنی و کیفری تصمیمات مقتضی صادر می کند.

دیوان عالی کشور دارای شعب کیفری و مدنی است. شعب کیفری به تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری استان و انقلاب رسیدگی می کنند. همچنین به دعوای رئیس جمهور طبق اصل 110 قانون اساسی رسیدگی می شود.

شعب مدنی در صورت عدم مراجعه طرفین به دادگاه‌های تجدیدنظر استان در مواردی که حداقل مبلغ 20 میلیون ریال است به تجدیدنظر خواهی رای رسیدگی می کنند. همچنین به دعوای فرجام خواهی در دعاوی نکاح، طلاق، پدری، ازکارافتادگی و وقف که در محاکم تجدید نظر استان بوده رسیدگی می کند.

همچنین صلاحیت حل تعارضات بین دادگاه ها در حوزه قضایی یا تفسیر قوانین را دارد. در مورد اخیر، تصمیمات آن دارای ارزش مقدماتی و معتبر است.

سیستم قضایی

وظایف سیستم قضایی مطابق با قانون

از آن جایی که امور قضایی اهمیت فراوانی برای کشور دارند، تعریف وظایف آنها در متن قانون اساسی به وضوح مشخص شده و اهداف روشنی را نیز برای این سیستم، در نظر گرفته اند.

طبق اصل 156 «قوه‏ی قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

 • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند
 • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏ های مشروع
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین
 • کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
 • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

همچنین در متن قانون اساسی اهدافی همچون حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را برای سیستم قضایی کشور در نظر گرفته اند.

تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 چگونه تنظیم شده است؟

تعرفه های مربوط به امور قضایی به صورت سالانه در بودجه کشور تعریف می شوند.

لایحه بودجه سال 1400 در 12 آذر سال قبل (1399) تنظیم شده و ارائه گردید. مطابق با این لایحه، تعرفه خدمات قضایی در سال جدید تغییر نداشته است.

برای نمونه در سال 1399، هزینه رسیدگی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، 5/2 درصد ارزش خواسته و برای خواسته های بیش از ۲۰ میلیون تومان، 5/3 درصد ارزش خواسته بوده است. این مبلغ در سال جاری (1400) نیز به همین میزان است.

دفتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دادرسی دعاوی به دو صورت مالی و غیر مالی تعریف می شود. هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در دو حالت غیر مالی ذاتی و غیر مالی اعتباری، مقطوع است. همچنین تغییر در مرجع دادخواست، چه دادگاه تجدید نظر باشد چه دادگاه بدوی، هزینه دادرسی را تغییر نمی دهد.

همچنین، هزینه دادرسی دعاوی مالی، در خصوص اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است. به این صورت که در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (مثل خلع ید) هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مورد نظر، محاسبه و دریافت خواهد شد.

در مقابل، هزینه دادرسی اموال منقول، با توجه به هزینه تعرفه خدمات قضایی در زمان دعاوی محاسبه می شود.

تعرفه مصوب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال 1400

در سال های اخیر، برای انجام امور قضایی، برخی از فعالیت ها به صورت خدمات الکترونیکی انجام می شود. این گونه خدمات نیز تعرفه های مشخص خود را دارند که در ادامه آن ها را مطابق با آخرین اعلام در سال 1400 مشاهده می کنید.

 • تنظیم اظهارنامه: 250.000
 • تنظیم شکوائیه / درخواست / دادخواست بدوی و اعتراضی: 300.000
 • تنظیم واخواست اسناد تجاری: 240.000
 • ثبت قرارداد و اعطای وکالت: 240.000
 • تنظیم و ثبت لایحه / اعلام نظریه کارشناسی: 250.000
 • ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی: 140.000
 • افزودن اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهارنامه، وکیل، نماینده هر نفر: 35.000
 • افزودن پیوست (هر صفحه): 35.000
 • تایپ هر صفحه شرح اضافه: 35.000
 • پرداخت الکترونیکی درآمد های عمومی و اختصاصی و سپرده های قضایی: 35.000
 • چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی: 17.500
 • پیگیری اظهارنامه، شکوائیه، دادخواست: 30.000
 • اطلاع رسانی وضعیت پرونده: 33.500
 • ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا: 55.000
 • ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن: 30.000
 • تحویل رمز حساب کاربری: 25.000
 • تقاضای گواهی عدم سوءپیشینه: 50.000
 • دریافت هزینه تمدید پروانه وکلا/ کارشناسان/ مترجمین: 35.000
 • اطلاع رسانی فرایند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد: 7.000
 • دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی: 20.000
 • شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک (به ازای هر جلسه  45 دقیقه ای): 500.000
 • تکمیل فرایند احراز هویت: 30.000
 • درخواست گواهی پیشینه محکومیت های مالی: 50.000
 • ملاقات از راه دور خانواده زندانیان (به ازای هر جلسه  20 دقیقه ای): 200.000
 • ارائه خدمات سیار: معادل سه برابر خدمت ارائه شده

تعرفه خدمات قضایی

هزینه دادرسی امور حقوقی

 • بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ: 20 هزار ریال
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: 5/2 درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال: 5/3 درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی: ۴/۵ درصد محکوم به
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش خواسته
 • هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد: ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه): از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
 • هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی: ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده: ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی:             ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه اجرای احکام مدنی

 • هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی): ۵ درصد محکوم به
 • هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه):  از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
 • هزینه اجرای  موقت احکام در کلیه مراجع قضایی:   ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه دادرسی دیوان عالی عدالت
  تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

هزینه دادرسی امور کیفری

 • هزینه تقدیم شکایت کیفری: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال

تذکر: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

 • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور:   ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 : مطابق با ماده قانونی مربوطه
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه اول: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه دوم: ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال

خدمات قضایی آنلاین

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود

 • تا مبلغ ۱ میلیون ریال: ۶۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰ میلیون ریال: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
 • مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال: یک در هزار

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف

 • دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
 • صلح و سازی با  تراضی طرفین: رایگان
 • تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف: برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس

 • در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد: از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
 • هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال

دفاتر خدمات قضایی

دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تحت نظارت چه سازمانی هستند؟

مطابق با ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، «قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می باشد.

برای شکایت از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چه باید کرد؟

شما می توانید شکایت خود را به صورت حضوری و غیر حضوری به کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تقدیم کنید. پرونده تشکیل شده برای بررسی به هیئت تخلفات انتظامی و اداره کل خدمات قضایی ارسال می شود.

بری معاف شدن موقت از هزینه دادرسی چه شرایطی لازم است؟

هزینه دادرسی باید پرداخت شود. اما برای معافیت موقت از پرداخت آن، می توانید دادخواست اعسار ارائه دهید. این دادخواست به این معناست که فرد توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

‫2 دیدگاه ها

 1. برای کیفری کردن پرونده مهریه که زوج تمام اموال خودرا به نام شخص ثالث زده برای فرار ازپرداخت مهریه چه مبلغی ازمهریه باید بعنوان ودیعه به حساب دولت واریزکرد که بعدا دولت آن مبلغ راپس می‌دهد لطفا راهنمایی کنید

 2. سلام. من برای دیوان عدالت اداری از دفاتر الکترونیک قضایی در تهران درخواست بدوی ارسال کردم در تاریخ 1401.5.20 هزینه های آن 322 هزار هزینه خدمات دفتر شد (فقط اسکن کرد و متنی که آماده کردم رو کپی و پیست کرد) و 68 برگ پیوست داشتم هزینه دادرسی هم 436 هزار تومان شد(هزینه دادرسی دیوان خیلی بالاست- داخل اداره حقمون رو که میخورن ، حالا که میخوایم از ظلمی که بهمون میکنن شکایت کنیم اینطور مبالغی رو وضع میکنن). واقعا برای مراجعه حضوری به دفاتر الکترونیک قضایی اینهمه هزینه ؟؟؟؟ کاش همون الکترونیکی از خونه میشد انجام داد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا