حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از جمله مصادیق نسل جدید حقوق بشر است که با تاکید بر رابطه انسان و محیط به وجود آمده است. در واقع مجموعه حقوق و تکالیفی که انسان به عنوان یک شهروند قانونی در برابر محیط شهری خود دارد و مجموعه مقرراتی که برای نظم عمومی ترتیب داده شده است جدای از اینکه جنبه حقوقی یا کیفری بر آن بار شود، حقوق شهروندی را تشکیل داده است.

نکته اساسی در مورد حقوق شهروندی، وجود عنصر تابعیت یعنی رابطه سیاسی میان افراد و دولت است. مادامی که شهروندی تابعیت کشوری را داشته باشد، از حمایت‌های سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شده و در مقابل لازم است مجموعه تکالیفی را در برابر حقوق آحاد جامعه و کشور رعایت کند.

وجود هر گونه تبعیض اعم از نژادی، دینی و قومیتی در حقوق شهروندی ممنوع است و همه افراد تابع یک کشور در زیر سایه قانونگذار برابر و برادرند. چنانچه در این جامعه آماری کسی بر خلاف حقوق شهروندی دیگران، تخلفی انجام دهد که موجبات تضییع و نقص حقوق عامه را فراهم آورد، مسئول است و باید پاسخگو باشد. رسیدگی به این تخلفات حسب مورد در صلاحیت نهادهای مختلف و مطابق قانون مصوب کشور متبوع خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا