شکایت از سازمان ها

شکایت به تعزیرات چگونه است؟

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفاتی در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی بهداشتی و صنفی پدید آمده و تازه نبوده و در طول تاریخ و از همان اوایل ظهور دین اسلام با عناوین و تعابیر مختلفی در حکومت ‌های اسلامی و دیگر حکومت ها وجود داشته و افرادی برای رسیدگی به این نوع از تخلفات به مردم خدمت می کردند.

سازمان تعزیرات حکومتی در کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی این انقلاب و از آغاز جنگ تحمیلی برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای در زمینه مسائل اقتصادی مانند کم فروشی، گران فروشی، احتکار و غیره تشکیل شد.

در سال ۱۳۶۲ به درخواست نخست وزیر و از محضر امام خمینی در رابطه با اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و مبارزه با گرانفروشی و احتکار توسط دولت کسب تکلیف کرد که با توجه به مصالح کشور و مردم و شرایط آن دوره مجوز آن توسط وی به دولت داده شد و پس از آن کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور با نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شد و به تمام تخلفات جنبه اقتصادی داشت رسیدگی شد.

بعد از اینکه جنگ تحمیلی تمام شد، حضرت امام در نامه ای که حق تعزیرات حکومتی را از دولت سر کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصمیم گیری در زمینه مذکور مامور کرد که این مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و همچنین قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و تخلفات دولتی را به کمیسیون های تحت نظارت وزارت کشور محول کرد که تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه پیدا کرد و پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی را به قوه مجریه محول کرد تا با توجه به آن قانون تعزیرات حکومتی اقدام کنند که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.

ثبت شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی

افراد مختلف می توانند هنگامی که شکایتی نسبت به جرایم یا تخلفاتی که علیه شان اتفاق افتاد،نسبت به آن شکایت کرده تا مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین بخوانید

به همین منظور در سایت سازمان تعزیرات حکومتی، قسمتی با عنوان سامانه جامع پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی تعبیه شده است تا شهروندان با استفاده از آن بتوانند شکایات خود را نسبت به عملکرد سازمان ثبت کنند.

در سامانه جامع پاسخگویی توضیح داده شده است که:

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصا ذی نفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه از سوء جریانی اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه جامع رسیدگی به شکایت سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

و همچنین بیان شده است که کاربران باید از ثبت هرگونه شکایت مربوط به تخلفات صنفی یا غیر صنفی در این سامانه خودداری کنند.

این شکایت می تواند از طریق سایت سازمان تعزیرات حکومتی صورت گیرد. همچنین بیان شده است که شاکیان می‌توانند از طریق شماره تماس ۱۳۵ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و یا تارنمای www.t135.ir اقدام به برقراری ارتباط با مسئولین سازمان تعزیرات حکومتی نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی

استفاده از وکیل برای شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی

همانطور که بیان شد برای ثبت شکایت از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و بیان نارضایتی ها، سامانه‌ای برای شهروندان در نظر گرفته شده است که می‌توانند در آنجا شکایات خود را ثبت کنند.

به همین منظور اگر افراد در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، کاهلی و سستی دیدند، باید با بهترین روش شکایت خود را به آن ها اعلام کنند.

برای مثال اگر به درخواست مراجعین رسیدگی نشده باشد یا در روند پاسخگوی سستی صورت گرفته باشد، افراد می تواننداین سستی را بیان کنند و حقی را که برای دریافت خدمات اجتماعی از آن ها سلب شده است، محقق کنند.

هر شخصی برای اینکه بتواند حقوق خود را به طور کامل و در چارچوب قانونی تحقق ورزد، باید اشراف کامل بر حقوق  تعریف شده خود داشته باشد. اما به دلیل اینکه همه افراد حقوقدان نیستند و به طور تخصصی در این زمینه اطلاعات ندارند، لازم است که از کمک یک فرد آگاه به حقوق و قوانین استفاده کنند و از راهنمایی های وی بهره ببرند.

به همین منظور پیشنهاد می شود که از یک وکیل و حقوقدان خبره استفاده کنند تا متوجه شوند که به چه صورتی می تواند شکایت خود را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و حقوق خودشان را تحقق ورزند.

به همین منظور شما می توانید با استفاده از بستر حقوقی شکایت ۲۴، در هر ساعتی از شبانه روز با هر وکیل حقوقدانی که بخواهید در ارتباط قرار گیرد و به جای پرداخت هزینه های گزاف برای گرفتن مشاوره حقوقی، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت تمامی سوالات و مشکلات خود را در زمینه ثبت شکایت علیه سازمان های مختلف بپرسید و به بهترین نحو ممکن، شکایت خود را ثبت کنید تا مورد پیگیری قرار گیرد و به آن رسیدگی شود.

اما اگر بخواهیم در امور مربوط به شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی دقیق شویم، متوجه می شویم گه در ابتدا باید از تکالیف و صلاحیت های این سازمان مطلع شوبم تا تخلف از آن ها را نیز دریابیم. به همین منظور در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

صلاحیت های امور بهداشتی

از جمله صلاحیت های سازمان، می توان به رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/ ۱۲/ ۶۷) اشاره کرد. نظر به اهمیت موضوع و تنوع تخلفات در این زمینه، لازم است حیطه صلاحیت های مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی) به طور کامل بیان شود.

با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، به تخلفات پزشکی همیشه در دادسراها و دادگاه های دادگستری رسیدگی می شده است.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مؤخر است.

با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرایم در اختیار دولت بود و بر اساس ماده ۴۴ قانون ذکرشده نیز «اِعمال تعزیرات حکومتیِ موضوع این قانون، مانع اجرای مجازت های قانونی دیگر نخواهد بود»، از زمان تصویب این قانون ـ چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول شد ـ هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی، از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و غیره نشد.

اساسا پاره ای از جرایم پزشکی و داروییِ مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب سال ۱۳۶۷) نیز پیش بینی شده است.

صلاحیت های امور پزشکی

اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته، تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی بود و حتی در برخی شهرستان ها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به آن اختصاص یافته بود.

با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی کرده بود و مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی، اعم از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر مراجع ذی ربط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های منظقه ای بهداشت و درمان استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) ایجاد شد.

به این مهم زمانی بیشتر توجه شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع تعزیرات حکومتی را، مجددا در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکل در دادسراها و دادگاه های انقلاب که دوران اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید، با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مجلس شورای اسلامی با وضع قانون «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی …» در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد.

بدین ترتیب در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی و دارویی، به ویژه قصور و سهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی، در دادگاه های عمومی بررسی می شود و صلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاه های انقلاب اسلامی و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

همچنین پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که صلاحیت رسیدگی به آنها با هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. هیأت های مذکور به سایر تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی می کنند.

صدور رای

مصادیق صلاحیت ها در امور بهداشتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وضع مقررات مشابهی، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیردولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار داد.

سپس در مصوبه ۲/ ۹/ ۶۹ خود تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب دانست. مجمع با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجددا اِعمال تعزیرات حکومتیِ بخش دولتی و غیردولتی را به قوه مجریه  – سازمان تعزیرات حکومتی – محول کرد و تقریبا همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاه های انقلاب، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج شد.

بنابراین مهم ترین جرایمی که در سازمان تعزیرات حکومتی قابل بررسی هستند عبارت اند از:

 • ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
 • ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه
 • خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس
 • ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
 • دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخ های اعلام شده
 • به کار گیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
 • اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
 • به کار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی
 • ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئولان فنی در ساعات مقرر
 • تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
 • نپذیرفتن بیماران بیمه ای
 • واردکردن و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
 • تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه
 • اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی
 • حضور نداشتن مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر
 • تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز
 • ارائه دارو بدون نسخ پزشک
 • افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی
 • درج نکردن قیمت دارو در نسخه پزشک
 • نگهداری، عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته
 • عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه
 • خود داری از عرضه دارو
 • خود داری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی
 • عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی
 • عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک
 • افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی

سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی دارای چه ماموریت هایی است؟

آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور بهداشتی و درمانی، که منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است، با توجه به تأخر آن از قانون قبلی، می تواند ناسخ قانون سابق باشد یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که اِعمال تعزیرات حکومتی را مانع اجرای سایر قوانین و مقررات نمی داند، هر دو قانون قابل اجراست و یا اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده است که باید موضوع را بر اساس آن تحلیل کرد؟

تردیدی نیست که اگر قانون اخیر، مصوب مجلس شورای اسلامی بود، قانون قبلی را نسخ می کرد و محاکم در رسیدگی به جرایم موضوعِ قوانین مذکور، با مشکل خاصی مواجه نبودند، اما شورای نگهبان، در نظریه‌ای در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمی‌تواند مصوبات مجمع را نقض، رد، فسخ یا ابطال کند.

نابراین در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون توجه به شرط تقدم و تأخر، مصوبات مجمع، حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

با این استدلال، در مقام تعارض مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی… (مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و مقررات قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

قانونگذار، با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … و وضع تبصره های آن در مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ صلاحیت دیگری بر صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب در موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب افزود و با این قانون، رسیدگی به بخشی از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۳ اتخاذ می شود، به عنوان مصوبه هیات وزیران تلقی می شود.

بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار شده باشد، مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

به همین دلیل، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بدوا در مصوبه شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۷۳ خود، دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) و در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۷۴ خود، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع فصل اول قانون مذکور) را مشمول طرح قرار داد.

بنابراین جرایم پزشکی و دارویی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قبل از شمول طرح، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اینک جرایم مذکور، مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار گرفته و بخش عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

به گفته وزارت دادگستری، پیچیدگی امر در مورد پاره‌ای از جرایم پزشکی و دارویی که با یکدیگر تشابهاتی دارند، به گونه‌ای بود که بدوا پرونده ها به دادگاه‌ های عمومی ارسال می گردید و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه های انقلاب ارسال می شد.

دادرسی

دادگاه های انقلاب، با این استدلال که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است، پرونده ها را با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کردند.

سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که استناد به نظریه شورای نگهبان زمانی مصداق دارد که فعل یا ترک فعلی هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت که اساسا مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده نظریه شورای نگهبان منصرف از جرایم مذکور است.

از سوی دیگر، قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ صلاحیت جدیدی بر صلاحیت دادگاه های انقلاب (موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) افزوده است؛ لذا به صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اظهارنظر و ده ها فقره پرونده ارسالی از دادگاه انقلاب اسلامی جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.

اظهارنظر دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مشکل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظریه شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران به صلاحیت دادگاه های انقلاب اظهار نظر نمود. بنابراین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی، اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است.

در این راستا در صورت تردید در صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و غیرقضایی، باید اصل را صلاحیت مراجع قضایی دانست و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از قوه مجریه است، در باب صلاحیت آن باید به حداقل ممکن اکتفا کرد.

به عبارت دیگر، احراز صلاحیت رسیدگی این مراجع، به نص صریح قانونی نیاز دارد؛ بنابراین، با توجه به نظریه شورای نگهبان، که دلالت بر ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم تلقی گردیده باشد در حال حاضر که اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص عملی چون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی که مصوبه مجمع آن را جرم تلقی نکرده است.

در حالی که فعل مذکور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … جرم تلقی گردیده است؛ به نظر می رسد که نمی‌توان در مقام رسیدگی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار نظر کرد.

به ترتیب زیر، جرایمی از جمله:

 • مداخله غیرمجاز در امور پزشکی
 • مداخله غیرمجاز در امور دارویی
 • واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
 • خرید و فروش غیرمجاز دارو و ملزومات پزشکی
 • اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
 • وارد کردن، عرضه و فروش فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
 • واردات و صادرات، خرید و فروش داروهای دامی بدون اخذ مجوز و پروانه قانونی از سازمان دامپزشکی
 • خودداری از ارائه خدمات پزشکی
 • واگذاری اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت

در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی نشده و در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … (مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) جرم تلقی شده و تبصره ۶ قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم رار در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

صدور رای

مبارزه با قاچاق ارز و کالا

یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، به قاچاق کالا و ارز ربط دارد که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.

تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید: «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام … با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید»

بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است و تنها در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب یا عمومی) برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد، تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط، مجاز به رسیدگی به آنهاست.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

‫4 دیدگاه ها

 1. من از مغازه ای که دکوری و ظرف و اینچیزا داره یکدست فنجون نعلبکی شش نفره به همراه قندان خریدم وقتی اومدم خونه متوجه شدم نعلبکی داخل جعبه نیست جاش خالیه،مجدد مراجعه کردم و گفتن نعلبکیش رو جدا میفروشم و گفتم روی جعبه زده چهارده پارچه شما باید همه تعداد پارچه رو به من میدادین زیر بار نرفتن و گفتن اگرم بخوای پولتو پس بگیری ۱۰٪ مالیاتی که کارت کشیدی رو کم میکنم،برای پیگیری همچین مساله ای باید چجوری اقدام کنم؟

 2. با سلام خسته نباشید
  شروع پخت نان بربری ساعت ۶ صبح هستش ولی متاسفانه ساعت ۸:۳۰ دقیقه هم هنوز نمی پزه و مهم تر از اون در اومدن مو از نان بربری و نظافت کم
  لطفا اگه زحمت نمیشه یه سر به این نانوایی بزنید
  ادرس نسیم شهر خیابان ۱۶ متری مطهری کوچه جهاد پلاک ۱۲۴ نبش سوپر مارکت برادران آذری

 3. سلام خانم من بیماری روماتیسم شدید مفصل داره هرماه با نظر پزشکش باید به مطب ایشون بریم متاسفانه فقط پول نقد میگیرند ماه گذشته ی کارتخوان اورده بود ولی بااون حال به پرداخت نقدی توصیه میکردند اما امروز سی و یکم تیر ۱۴۰۲ دوباره به پله اول برگشتن و بااینکه کارت خوان داشتند اما فقط نقدی ویزیت میگرفتن و هر ماه هم ده الی ۲۰ تومن به ویزیتشون اضافه میکنن نمیدونم وظیفه کیه که به این تخلفات نظارت کنه .
  اسم دکتر فرهاد غریب دوست به ادرس کارگر شمالی کوچه شهید ابوالفضل خسروی . ساختمان مرکز روماتیسم ایران طبقه اول هست .
  از این دست تخلفات زیاد هست ولی اگه نظارت باشه خودشونو جمع و جور میکنن .
  خواهشا رسیدگی بفرمایید ممنون

 4. سلام داداش
  من ۱۹ تیر ۱۴۰۲ رفتم شهربازی ارم . یعنی از خونم تا شهربازی شماره سه ارم… ۱۵ دقیقه پیاده روی هست . اونجا که چرخ و فلک بزرگ داره ؛ تشنم شد ؛ یه آب معدنی کوچیک گرفتم ؛ زرد رنگ بود ، یه خوش تیپ هم پشت دخل بود و کارت کشید ، پولش برام مهم نیس ، چون آدم مرامی م ؛ وقتی پیام گوشیم رو چک کردم دیدم پنجاه هزار تومن کم کرده ، نوش جونش داداش ، شاید بش گفتن ایقد بگیر ، نمیدونم من که سواد چندانی ندارم ، اما شنیدم تهرونیا خیلی بامرامند ، فک کنم اگه به گوش بچه های بامرام تعزیرات تهرون برسه….مرامی یه سری به شهربازی ارم اول اتوبان باکری (جنوب) بزنند ، داداش مرامتو عشق است.

  بیاد زنده یاد سیمین دانشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا